EIN PRESSWIRE

86% Polaków ocenia konflikt na Ukrainie za zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski wg badania TGM Research

86% Polaków ocenia konflikt na Ukrainie za zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski wg badania TGM Research 1

Wojna na Ukrainie

86% Polaków ocenia konflikt na Ukrainie za zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski wg badania TGM Research 2

Odczucia Polaków względem konfliktu

86% Polaków ocenia konflikt na Ukrainie za zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski wg badania TGM Research 3

86% Polaków odbiera konflikt jako zagrożenie bezpieczeństwa Polski

TGM Research zrealizował badanie opinii dzień po rozpoczęciu działań na Ukrainie zbrojnych pytając ponad 1500 Polaków o stosunek do wojny.

WARSAW, POLAND, February 27, 2022 /EINPresswire.com/ — Konflikt na Ukrainie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku poruszył światową opinię publiczną. TGM Research zrealizował badanie opinii dzień po rozpoczęciu działań zbrojnych pytając ponad 1500 Polaków o stosunek do wojny oraz o ocenę reakcji społeczności międzynarodowej.

Główne wyniki badania:
– 80% Polaków jest żywo zainteresowanych tematem konfliktu na Ukrainie, śledząc na bieżąco doniesienia medialne o rozwoju sytuacji i rozmawiając na ten temat ze swoimi bliskimi,
– temat jest postrzegany jako bliski i społecznie istotny, 62% Polaków zna osobiście obywatela Ukrainy a co 4 ma przyjaciół lub rodzinę przebywającą na terenie Ukrainy,
– co 2 Polak żywi obawę, że wojna na Ukrainie może stać się początkiem konfliktu o charakterze globalnym,
– co 5 obywatel Polski (20%) nie czuję się aktualnie bezpiecznie na terytorium Polski,
– dla 85 % wojna jest postrzegana jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski jak i Europy (84%),
– co 2 Polak uważa, że Unia Europejska nie reaguje wystarczająco w obliczu aktualnej sytuacji na Ukrainie, społecznie oczekiwane są szeroko zakrojone sankcje społeczności międzynarodowej wobec Rosji (89%),
– jedną z obaw związanych z rozwojem sytuacji jest kryzys uchodźczy (54%), jednakże 81% Polaków uważa, że Polska powinna przyjmować uchodźców z Ukrainy,
– 2/3 Polaków deklaruje, że jest skłonnych udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy – zarówno na poziomie materialnym jak i wspierając w rozwiązywaniu codziennych spraw.

Więcej o badaniu na: https://tgmresearch.pl/wojna-na-ukrainie-2022.html lub tgmresearch.com

O Badaniu:
Badanie zostało zrealizowane 25-26.02 2022 r. metodą wywiadów internetowych w 8 krajach. W Polsce zapytano N=1550 osób w wieku 18+. Próba była reprezentatywna dla populacji dorosłych Polaków pod względem: płci, wieku, oraz miejsca zamieszkania.

O TGM:
TGM Research jest międzynarodową firmą badawczą, globalnym liderem w technologii insight, specjalizującym się w realizacji badań online na ponad 130 rynkach całego świata. Łącząc doświadczenie z innowacyjną technologią, wspiera zrozumienie zmieniającego się świata dla klientów z obszaru edukacji i biznesu.

Slawek Wilski
TGM Research
+84 898 876 472
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn

86% Polaków ocenia konflikt na Ukrainie za zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski wg badania TGM Research 4