Bài thuốc  				Kỳ Kỷ Ô Quế Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Kỷ Ô Quế Thang

Bài thuốc Kỳ Kỷ Ô Quế Thang Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ích khí, khu phong, ôn kinh, khứ thấp. Trị phong hàn thấp làm bế tắc kinh lạc, các khớp bị viêm (dạng thấp). Vị thuốc: Bạch truật …….. 10g Đại phong bì ….. 20g Độc hoạt …………10g Đương quy ……..12g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kê Thỉ Bạch Tán II
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kê Thỉ Bạch Tán II

Bài thuốc Kê Thỉ Bạch Tán II Nguyên bản bài thuốc Tuyên Minh Luận, Q.1. Lưu Hà Gian Trị cổ trướng, bỉ mãn. Vị thuốc: Đại hoàng Đào nhân Kê thỉ bạch (khô) Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 4g, Thêm Gừng, sắc uống. Ngày 2 lần. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kê Can Tán Bí Phương
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kê Can Tán Bí Phương

Bài thuốc Kê Can Tán Bí Phương Nguyên bản bài thuốc Tâm Đắc Thần Phương. Lê Hữu Trác Trị chứng cam tích biến chứng làm cho mắt bị hỏng, mắt kéo màng trắng. Vị thuốc: Kê nội kim (nướng) …………1 cái Minh hùng hoàng …………….6g Tang bạch bì ……… 20g Tán bột. Trộn chung với gan gà, dùng rượu tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kê Thiệt Hương Tán II
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kê Thiệt Hương Tán II

Bài thuốc Kê Thiệt Hương Tán II Nguyên bản bài thuốc Nhân Trai Trực Chỉ Phương, Q.13. Dương Sĩ Doanh Trị lãnh tả (tiêu chảy do lạnh). Vị thuốc: Cao lương khương …………………. 40g Chích thảo …………. 20g Hương phụ tử (sao) ………………. 40g Ích trí nhân ……….. 40g Lạt quế ……………. 40g Thiên thai ô dược (bỏ đất) ……..40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kha Tử Thanh Âm Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kha Tử Thanh Âm Thang

Bài thuốc Kha Tử Thanh Âm Thang Nguyên bản bài thuốc Cổ Kim Y Giám, Q.2. Từ Xuân Phủ Tuyên phế, chỉ khái, lợi hầu, khai âm (thanh). Trị ho do cảm, khan tiếng, mất tiếng. Vị thuốc: Cam thảo (nửa nướng, nửa để sống) ………. 6g Cát cánh (nửa nướng, nửa để sống) ……… 30g Kha tử (nửa nướng,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kim Lục Phương
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kim Lục Phương

Bài thuốc Kim Lục Phương Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị chứng sa nhiệt (thổ tả thể nhiệt), chóng mặt, nôn mửa, phát ban. Vị thuốc: Bạc hà Địa cốt bì Huyền sâm Mẫu Đơn bì Sơn chi Tế tân Thiên hoa phấn Lượng bằng nhau. Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kỷ Tiêu Lịch Hoàng Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỷ Tiêu Lịch Hoàng Hoàn

Bài thuốc Kỷ Tiêu Lịch Hoàng Hoàn Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Công kiên, trục ẩm, hóa khí, hành thủy. Trị đờm ẩm, bụng sôi, đầy trướng, ho thở, phù thũng. Vị thuốc: Đại hoàng ……… 40g Đình lịch ……….. 40g Phòng kỷ ………. 40g Tiêu mục ………. 40g Tán bột, làm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khương Hoạt Xung Hòa Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khương Hoạt Xung Hòa Thang

Bài thuốc Khương Hoạt Xung Hòa Thang Nguyên bản bài thuốc Thương Hàn Toàn Sinh Tập, Q.2. Hà Nhân Nguyên Phát hãn, giải biểu, khứ phong, hóa thấp, thanh lý nhiệt. Trị cảm, phong thấp khớp. Vị thuốc: Bạch chỉ ……….. 3,2g Cam thảo ………2,4g Can khương …….. 2g Đại táo ………. 2 quả Khương hoạt …….6g Phòng phong ……..3,2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Kỳ Thược Quế Tửu Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Thược Quế Tửu Thang

Bài thuốc Kỳ Thược Quế Tửu Thang Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Điều hòa doanh vệ, khứ tán thủy thấp, ích khí, khứ thấp, lợi doanh, tả nhiệt. Trị hoàng hãn, phù thũng, sốt ra mồ hôi mà khát, chứng trạng giống phong thủy. Vị thuốc: Hoàng kỳ ……. 200g Quế chi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kiện Tỳ Lợi Thủy Sinh Hóa Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kiện Tỳ Lợi Thủy Sinh Hóa Thang

Bài thuốc Kiện Tỳ Lợi Thủy Sinh Hóa Thang Nguyên bản bài thuốc Nữ Khoa (Sản Hậu), Q. Hạ. Phó Thanh Chủ Trị sinh xong bị tiêu chảy, huyết khối. Vị thuốc: Bạch truật ………..4g Chích thảo ………..2g Đương quy (thân) ……………8g Hắc khương …..1,6g Nhân sâm ……… 12g Nhục quả ……..1 cái Phục linh ……….. 6g Trạch tả ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khảm Ly Lưỡng Bổ Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khảm Ly Lưỡng Bổ Thang

Bài thuốc Khảm Ly Lưỡng Bổ Thang Nguyên bản bài thuốc Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Bổ âm huyết ở tâm can, tư thận thủy. Trị tâm khí bị hư, miệng nhạt, lưỡi khô, ra mồ hôi, tay chân không có sức. Vị thuốc: Bạch truật …….. 12g Đơn bì ………..8g Mạch môn …….. 20g Ngũ vị ………..4g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kim Nhất Phương
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kim Nhất Phương

Bài thuốc Kim Nhất Phương Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị đầu đau phát sốt, bụng đau, ợ chua, phong sa (thổ tả do phong). Vị thuốc: Chỉ xác Kinh giới Phòng phong Tế tân Trần bì Tuyền phúc hoa Lượng bằng nhau. Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khương Trà Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khương Trà Thang

Bài thuốc Khương Trà Thang Nguyên bản bài thuốc Cổ Kim Y Giám, Q.5. Cung Tín Toản Trị xích bạch lỵ, bụng đau, sốt rét. Vị thuốc: Sinh khương ….. 12g Tế trà ………….. 12g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khương Hoạt Tán
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khương Hoạt Tán

Bài thuốc Khương Hoạt Tán Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.1. Trần Sư Văn Trị cảm phong thấp, phần lý có uất nhiệt, đầu đau, gáy cứng, chóng mặt, các khớp co rút, đau nhức, đờm dãi ủng trệ. Vị thuốc: Bạch phục linh Cam thảo Cam cúc hoa Chỉ xác Hoàng cầm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khoát Đờm Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khoát Đờm Thang

Bài thuốc Khoát Đờm Thang Nguyên bản bài thuốc Vạn Bệnh Hồi Xuân. Cung Đình Hiền Trị vùng vai và cột sống bị đau nhức. Vị thuốc: Bán hạ (chế) ……. 4g Cam thảo ………0,8g Cát cánh ………… 2g Chỉ xác ………..2,4g Chi tử (sao) …….. 4g Hải đồng bì ……2,4g Hương phụ ……….2g Khương hoàng …………….. 1,6g Phục linh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kha Tử Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kha Tử Thang

Bài thuốc Kha Tử Thang Nguyên bản bài thuốc Tuyên Minh Luận, Q.2. Lưu Hà Gian Tuyên phế, chỉ khái, lợi hầu, khai âm (thanh). Trị ho do cảm, khan tiếng, mất tiếng. Vị thuốc: Cam thảo (nửa nướng, nửa để sống) ………. 6g Cát cánh (nửa nướng, nửa để sống) ……… 30g Kha tử (nửa nướng, nửa để sống)…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kê Tô Tán Gia Giảm
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kê Tô Tán Gia Giảm

Bài thuốc Kê Tô Tán Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Sản Khoa Phát Mông. Trị phụ nữ nôn ra máu, tâm hỏa bốc lên. Vị thuốc: A giao Bạc hà Cam thảo Đương quy Hoàng cầm Hoàng kỳ Linh dương giác Mạch môn Phục long can Sài hồ Sinh địa Tây căn Liều lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khung Tân Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khung Tân Thang

Bài thuốc Khung Tân Thang Nguyên bản bài thuốc: Tam Nhân Cực-Bệnh Chứng Phương Luận, Q.14. Trần Ngôn Trị chứng hàn quyết, đầu đau. Vị thuốc: Cam thảo (nướng) …………. 2g Can khương …… 4g ô đầu (sống) ….. 4g phụ tử (sống) ….. 4g Sinh khương ……..7 lát Tế tân ………..4g Thiên Nam tinh ……. 4g ……4g Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khương Phụ Thang II
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khương Phụ Thang II

Bài thuốc Khương Phụ Thang II Nguyên bản bài thuốc Tế Sinh Phương. Nghiêm Dụng Hòa Trị ngũ tạng trúng hàn, chứng quyết lãnh (tay chân lạnh) mà đau ở vùng tim. Vị thuốc: Can khương …… 12g Nhân sâm ……… 12g Thục phụ tử ….. 12g Thêm Gừng 5 lát, sắc đặc, uống nóng. Lưu ý khi dùng thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kinh Giới Ẩm
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Giới Ẩm

Bài thuốc Kinh Giới Ẩm Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị đơn đỏ chạy khắp người (phong ngứa, mề đay, dị ứng). Vị thuốc: Cam thảo Đan bì Huyền sâm Khương hoạt Kim ngân Kinh giới Liên kiều Ngưu bàng tử Phòng phong Quất hồng Thiên hoa phấn Xích thược Lượng bằng nhau. Sắc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kinh Cầm Tứ Vật Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Cầm Tứ Vật Thang

Bài thuốc Kinh Cầm Tứ Vật Thang Nguyên bản bài thuốc Y Tông Kim Giám. Ngô Khiêm Trị băng lậu. Vị thuốc: Đương quy ………. 8g Hoàng cầm ……….8g Kinh giới …………8g Sinh địa …………. 8g Xích thược ………. 8g Xuyên khung ……4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khoan Trường Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khoan Trường Hoàn

Bài thuốc Khoan Trường Hoàn Nguyên bản bài thuốc Thế Y Đắc Hiệu Phương, Q.7. Ngụy Diệc Lâm Trị trĩ lở loét, táo bón. Vị thuốc: Chỉ xác Hoàng liên Lượng bằng nhau. Tán bột, trộn với hồ làm hoàn. Ngày uống 12–16g với nước cơm, lúc đói. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kim Hoa Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kim Hoa Hoàn

Bài thuốc Kim Hoa Hoàn Nguyên bản bài thuốc Ngân Hải Tinh Vi, Q. Thượng. Tôn Tư Mạo Trị mắt có mộng Vị thuốc: Bán hạ ………….80g Cát cánh ……… 140g Chi tử nhân …… 80g Hoàng bá …….. 160g Hoàng cầm ….. 120g Hoàng liên …… 160g Nhân sâm …….120g Tán bột, trộn mật làm hoàn, to bằng hạt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kiên Cố Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kiên Cố Hoàn

Bài thuốc Kiên Cố Hoàn Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.92. Triệu Cát Ôn thận, tráng dương, trục hàn, chỉ thống. Vị thuốc: Hồi hương (sao) ô đầu (nướng, bỏ vỏ, cuống) Lượng bằng nhau. Tán bột. Trộn với mật làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Mỗi lần uống 50 viên với rượu ấm. Phụ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khoát Đờm Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khoát Đờm Hoàn

Bài thuốc Khoát Đờm Hoàn Nguyên bản bài thuốc Nhân Trai Trực Chỉ Phương. Dương Sĩ Doanh Trị các chứng đờm. Vị thuốc: Bạch phàn …….. 30g Bạch phụ tử ……30g Bán hạ ………….60g Cương tằm ……. 30g Linh chi ………..30g Nam tinh ………. 60g Tế tân …………. 30g Toàn yết ……….. 12g Tán bột. Dùng Tạo giác nấu lấy…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khung Truật Thang II
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khung Truật Thang II

Bài thuốc Khung Truật Thang II Nguyên bản bài thuốc Tế Sinh Phương, Q.3. Nghiêm Dụng Hòa Trị trúng thấp, chóng mặt, nôn nghịch. Vị thuốc: Bạch truật …….. 40g Bán hạ ………….40g Cam thảo (nướng) ……….. 20g Xuyên khung …….. 40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khứ Đờm Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khứ Đờm Hoàn

Bài thuốc Khứ Đờm Hoàn Nguyên bản bài thuốc Thụy Trúc Đường Kinh Nghiệm Phương, Q.2. Sa Đồ Mục Tô Trị phong đờm, suyễn. Vị thuốc: Bạch truật (lùi) …………….. 40g Bán hạ ………….30g Hòe giác tử ……. 30g Mộc hương ……. 40g Nhân sâm ……… 40g Tạo giác (bỏ vỏ, nướng giấm) …………… 20g Thanh bì (bỏ tinh dầu)…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Kiện Tỳ Hóa Đờm Thang II
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kiện Tỳ Hóa Đờm Thang II

Bài thuốc Kiện Tỳ Hóa Đờm Thang II Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Trung Y Bí Phương Đại Toàn. Kiện Tỳ, hóa đờm, sơ Can, lý khí, trị trẻ nhỏ dịch hoàn ứ nước (thủy sán). (Cốc nha, Trạch tả kiện Tỳ lợi thủy; Trần bì, Bán hạ hóa đờm; Mẫu lệ thu liễm; Tiêu Dao Tán bổ khí…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khương Hoạt phụ tử Thang
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khương Hoạt phụ tử Thang

Bài thuốc Khương Hoạt phụ tử Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám. La Thiên Ích Trị thận hư, vị hàn, can hỏa bốc lên trên, nấc. Vị thuốc: Can khương ……40g Hồi hương ………20g Khương hoạt ……… 20g Mộc hương ……. 20g phụ tử …………. 20g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc