Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỷ Tiêu Lịch Hoàng Hoàn

Bài thuốc Kỷ Tiêu Lịch Hoàng Hoàn Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Công kiên, trục ẩm, hóa khí, hành thủy. Trị đờm ẩm, bụng sôi, đầy trướng, ho thở, phù thũng. Vị thuốc: Đại hoàng ……… 40g Đình lịch ……….. 40g Phòng kỷ ………. 40g Tiêu mục ………. 40g Tán bột, làm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Thược Quế Tửu Thang

Bài thuốc Kỳ Thược Quế Tửu Thang Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Điều hòa doanh vệ, khứ tán thủy thấp, ích khí, khứ thấp, lợi doanh, tả nhiệt. Trị hoàng hãn, phù thũng, sốt ra mồ hôi mà khát, chứng trạng giống phong thủy. Vị thuốc: Hoàng kỳ ……. 200g Quế chi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Thụ Hoắc Hương Hoàn

Bài thuốc Kỳ Thụ Hoắc Hương Hoàn Nguyên bản bài thuốc Y Tông Kim Giám, Q.65 Ngô Khiêm Sơ phong, tán nhiệt, thanh can, thông khiếu. Trị chứng mũi chảy nước hôi thối (tỵ uyên). Vị thuốc: Hoắc hương (Liên chi thảo) …………….. 320g Tán bột, trộn với nước mật heo làm hoàn. Ngày uống 16–20g. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Tế Giải Hoa Hoàn

Bài thuốc Ký Tế Giải Hoa Hoàn Nguyên bản bài thuốc Tuyên Minh Luận Phương, Q.4. Lưu Hà Gian Trị các chứng thực hỏa, cuồng, bứt rứt, miệng táo, cổ khô, mũi chảy máu… Vị thuốc: Đại hoàng Hoàng bá Hoàng cầm Hoàng liên Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Tế Giải Độc Thang

Bài thuốc Ký Tế Giải Độc Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám, Q.23. La Thiên Ích Trị phần trên bị nhiệt, đầu đau, mắt sưng, mắt đỏ, mắt đau, ngực đầy, mất ngủ, hơi táo bón, nửa người bên dưới lạnh. Vị thuốc: Cát cánh ………… 8g Chích thảo ………..8g Đại hoàng (chưng rượu) …….. 8g Đương…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Tế Cố Chân Đơn

Bài thuốc Ký Tế Cố Chân Đơn Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.6. Vương Khẳng Đường Trị thủy hỏa không ký tế, tinh thần hoảng hốt, đầu váng, hoa mắt, liệt dương, âm đạo lở ngứa, di tinh, Tỳ Vị hư yếu, Tâm Thận bất ninh. Vị thuốc: Ba kích (bỏ lõi) …………….. 20g Bổ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Sinh Thang Gia Giảm

Bài thuốc Ký Sinh Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Trừ thấp, tán hàn, thông kinh, hoạt lạc. Trị hàn thấp làm tắc lạc mạch, thần kinh tọa đau. Vị thuốc: Cam thảo (thân) …………… 10g Địa long (khô) ……. 10g Độc hoạt …………10g Đương quy ……..10g Lộ lộ thông…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Sinh Tán II

Bài thuốc Ký Sinh Tán II Nguyên bản bài thuốc Phổ Tế Phương, Q.154. Chu Tiêu Trị thận hư, lưng đau. Vị thuốc: Đỗ trọng …………10g Lộc nhung (nướng) ……….10g Tang ký sinh ……… 10g Tán bột. Mỗi lần dùng 2g, uống với rượu. Ngày 2–3 lần. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Sinh Tán

Bài thuốc Ký Sinh Tán Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.85. Triệu Cát Trị lưng đau. Vị thuốc: Đơn bì …………. 20g Lộc nhung (tẩy rượu, nướng, bỏ lông) ….. 20g Quế (bỏ vỏ) ….. 20g Tang ký sinh ……… 20g Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, uống với rượu ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Sinh Phòng Phong Thang

Bài thuốc Ký Sinh Phòng Phong Thang Nguyên bản bài thuốc Tế Âm Cương Mục, Q.157. Võ Chi Vọng Trị sản hậu bị phong tà gây nên đầu đau, chóng mặt, lưng đau, tay chân nặng, bước đi khó khăn. Vị thuốc: Độc hoạt ………. 2,4g Đương quy …… 2,4g Phòng phong ……..3,2g Quế tâm ………. 2,4g Tang ký sinh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Ký Sinh Ẩm

Bài thuốc Ký Sinh Ẩm Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.157. Triệu Cát Trị phụ nữ có thai mà nửa người sưng phù. Vị thuốc: Đại phúc ……….. 24g Mộc hương ……. 20g Tang căn bạch bì (sao) ……… 30g Tang ký sinh ……… 40g Tử tô kinh diệp …………….. 40g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Quy Thang

Bài thuốc Kỳ Quy Thang Nguyên bản bài thuốc Thận Trai Di Thư, Q.5. Châu Tử Cán Bổ khí, sinh huyết. Trị khí huyết hư hàn mà phát nóng mặt đỏ, phiền khát. Vị thuốc: Đương quy (rửa sạch) ………… 8g Hoàng kỳ (nướng than cho chín) ……….40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Quế Ngũ Vật Thang Gia Vị

Bài thuốc Kỳ Quế Ngũ Vật Thang Gia Vị Nguyên bản bài thuốc Tạp Bệnh Chứng Trị Tân Nghĩa. Trị trúng phong nửa người bị liệt. Vị thuốc: Bạch thược Hoàng kỳ Đại táo Đào nhân Ngưu tất Đương quy (vĩ) Quế chi Sinh khương Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Phụ Sinh Mạch Tán

Bài thuốc Kỳ Phụ Sinh Mạch Tán Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Hồi dương, cứu nghịch, bổ ích khí âm. Trị chứng choáng, âm vong, dương vong. Vị thuốc: Hoàng kỳ ………. 16g Mạch môn …….. 12g Ngũ vị tử ………..12g Nhân sâm ……… 12g Thục phụ tử ….. 12g Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Mệnh Đơn

Bài thuốc Kỳ Mệnh Đơn Nguyên bản bài thuốc Đan Khê Tâm Pháp Phụ Dư, Q.4. Phương Quảng Trị chứng phá thương phong. Vị thuốc: Bạch chỉ ………….8g Hùng hoàng …….. 4g Thảo ô ………. 4g Thiên ma ………… 8g Xuyên ô (sống) ……. 8g Tán bột. Nấu rượu làm hồ, trộn với thuốc bột làm hoàn. Ngày uống 8–12g.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Kỷ Thổ Địa Thang

Bài thuốc Kỳ Kỷ Thổ Địa Thang Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Khu phong, ích khí, thanh nhiệt, thông lạc. Trị phong tà làm bế tắc kinh lạc, các khớp sưng đau (dạng thấp). Vị thuốc: Bạch truật …….. 12g Câu đằng ………..16g Đại phong bì ….. 20g Địa cốt bì ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Kỷ Ô Quế Thang

Bài thuốc Kỳ Kỷ Ô Quế Thang Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ích khí, khu phong, ôn kinh, khứ thấp. Trị phong hàn thấp làm bế tắc kinh lạc, các khớp bị viêm (dạng thấp). Vị thuốc: Bạch truật …….. 10g Đại phong bì ….. 20g Độc hoạt …………10g Đương quy ……..12g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỳ Hiệu Hoàn

Bài thuốc Kỳ Hiệu Hoàn Nguyên bản bài thuốc Dương Y Đại Toàn. Cố Thế Trừng Trị các chứng phong. Vị thuốc: Bạch tật lê …… 120g Đương quy ……. 80g Hồ ma …………. 80g Khổ sâm ……… 240g Mạn kinh tử ….. 80g Ngưu bàng tử …….. 80g Phòng phong …….120g Tán bột. Dùng Đại phong tử nhục 120g,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kỷ Cúc Địa Hoàng Thang Gia Giảm

Bài thuốc Kỷ Cúc Địa Hoàng Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương. Lý Văn Lượng Tư thận, trấn tinh, tiềm dương. Trị tỳ thận đều hư, khí huyết đều thiếu, tiểu cầu bị giảm. Có tác giả dùng chữa có hiệu quả tốt Vị thuốc: Câu kỷ tử ………. 16g Cúc hoa ……….. 10g Đại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Tâm Lục Dương Thận Thang

Bài thuốc Kinh Tâm Lục Dương Thận Thang Nguyên bản bài thuốc Ngoại Đài Bí Yếu, Q.17. Vương Đào Ôn thận, ích khí, thăng thanh, khứ phong, hòa huyết, thông khiếu. Trị thận khí bất túc, tai nghe không rõ. Vị thuốc: Dương thận ….. 1 bộ Đại táo ………. 5 trái Đương quy ……. 80g Mẫu Đơn bì …….40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Phòng Tứ Vật Thang Gia Giảm

Bài thuốc Kinh Phòng Tứ Vật Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Sơ phong, khử thấp, hoạt huyết, thông lạc. Trị phong tà xâm nhập thịt, da, tạo nên các cục cứng màu đỏ tía, chủ yếu ở chi dưới, nhất là vùng mắt cá chân. Vị thuốc: Bồ công…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Phòng Tán

Bài thuốc Kinh Phòng Tán Nguyên bản bài thuốc Bút Hoa Y Kính. Giang Hàm Thôn Trị cảm phong hàn, ho. Vị thuốc: Cam thảo ……… 1,2g Hạnh nhân ………. 4g Khương bì ……..1,2g Kinh giới …………8g Phòng phong ……..3,2g Tô ngạnh ……… 3,2g Trần bì ………… 3,2g Xuyên khung ……. 0,8g Tán bột. Ngày uống 8–12g. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Phòng Giải Biểu Thang

Bài thuốc Kinh Phòng Giải Biểu Thang Nguyên bản bài thuốc Thôi Thị Xử Phương Học. Trị chứng xuân ôn mới phát. Vị thuốc: Bạch chỉ Đinh hương Hạnh nhân Kinh giới Phòng phong Thần khúc Thông bạch Tô diệp Trần bì Xích linh Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc Kinh Phòng Bại Độc Thang Gia Giảm

Bài thuốc Kinh Phòng Bại Độc Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Bài thuốc: Bạc hà ………..2g Chỉ xác ………….. 8g Đậu xị …………..12g Độc hoạt …………10g Hạnh nhân ……..10g Khương hoạt ……… 10g Kinh giới ……….. 10g Phòng phong ……… 10g Tang diệp ……… 12g Tiền hồ ………….. 6g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần K

Bài thuốc KINH PHÒNG BẠI ĐỘC TÁN

Bài thuốc KINH PHÒNG BẠI ĐỘC TÁN Nguyên bản bài thuốc Thành phần và phân lượng: Kinh giới 1,5-2g, Phòng phong 1,5-2g, Khương hoạt 1,5g, Độc hoạt 1,5-2g, Sài hồ 1,5-2g, Bạc hà diệp 1,5-2g, Liên kiều 1,5-2g, Cát cánh 1,5-2g, Chỉ xác 1,5-2g, Xuyên khung 1,5-2g, Tiền hồ 1,5-2g, Kim ngân hoa 1,5-2g, Cam thảo 1-1,5g, Can sinh khương…

Tiếp tục đọc