Bài thuốc  				Sinh Địa Hoàng Hoàn
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Địa Hoàng Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Loại Chứng Phổ Tế Bản Sự Phương. Hứa Thúc Vi Trị ác phong làm cho thân thể co rút, nóng lạnh, mặt đỏ, mồ hôi tự ra. Vị thuốc: Hoàng cầm ……. 20g Sài hồ ………….. 20g Sinh địa ………….80g Tần cửu ………… 20g Thược dược …… 40g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 12 –…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ Bán hạ Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Bán hạ Thang

Nguyên bản bài thuốc Trương Thị Y Thông, Q.4. Trương Thạch Ngoan Khứ phong, hóa đờm. Trị mắt khô, đầu đau, muốn nôn, có đờm, chân tay co duỗi khó khăn, sinh xong bị ra mồ hôi. Vị thuốc: Bạch phục linh …………….. 2,8g Bán hạ (chế) ……. 8g Cảo bản ………….. 2g Sài hồ ………….2g Thăng ma ………… 2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sâm Truật Cao II
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sâm Truật Cao II

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.1. Vương Khẳng Đường Trị trúng phong hư yếu, sinh xong bị sốt rét. Vị thuốc: Bạch truật …….640g Nhân sâm ……… 40g Cho vào nồi đất, đổ nước nấu lấy 3 lần nước, lọc bỏ bã rồi dùng lửa to, lửa nhỏ, riu riu cô thành cao, đến còn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Phu Tán
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Phu Tán

Nguyên bản bài thuốc Dương Y Đại Toàn. Cố Thế Trừng Trị nhọt ở lưng (phát bối). Vị thuốc: Bạch truật …….. 20g Đương quy ……. 40g Kim ngân hoa ……..40g Mạch môn …….. 40g Nhân sâm ……… 20g Nhục quế ……….. 4g Sơn thù ……….. 40g Thục địa ……….. 80g Tán bột. Chia 2 lần uống. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Tất Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Tất Thang

Nguyên bản bài thuốc Y Lũy Nguyên Nhung. Vương Hiếu Cổ Trị tay phù, mạch Trầm, Tế mà Hoạt, táo bón, huyết khó thông. Vị thuốc: Đại hoàng ……. 120g Đào nhân ……… 30 hột Sinh địa trấp ……… 50g Tê giác ………… 40g Cho nước và rượu vào, chưng, uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Mạch Thang Gia Vị
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Mạch Thang Gia Vị

Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Trị tâm huyết ứ tắc, can dương quá mạnh, tâm nhĩ rung. Vị thuốc: Bạch thược ………9g Chích thảo ……….9g Đan sâm ……….. 30g Đảng sâm ……… 30g Hổ phách ………….3g Long xỉ ………. 9g Mạch môn …………9g Ngọc trúc …………30g Ngũ vị tử ………… 6g Táo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sâm Mạch Lục Vị Hoàn
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sâm Mạch Lục Vị Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị ho, khí nghịch, nội nhiệt, miệng khô, âm hư lao nhiệt, phế và thận đều rối loạn. Vị thuốc: Mạch môn ……. 120g Mẫu Đơn bì …… 120g Nhân sâm ………160g Phục linh ……… 120g Sơn dược …….. 160g Sơn thù nhục …….. 160g Thục địa ………. 320g Trạch…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sâm Phụ Long Mẫu Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sâm Phụ Long Mẫu Thang

Nguyên bản bài thuốc Thế Y Đắc Hiệu Phương. Nguỵ Diệc Lâm Liễm hãn, tiềm dương cố thoát. Trị âm dương đều hư kiệt, mồ hôi nhiều, tứ chi lạnh, sắc mặt đỏ, mạch Hư, Sác hoặc Phù Đại không lực. Vị thuốc: Long cốt …………20g Nhân sâm ……. 8-16g phụ tử (chế) …………….4 – 12g Mẫu lệ ………..20g Sắc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ Ẩm  				Tử
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Ẩm Tử

Nguyên bản bài thuốc Tuyên Minh Luận, Q.4. Lưu Hà Gian Trị cảm thương hàn mồ hôi ra mà bệnh không giảm, sốt, miệng khô, phiền khát, nóng trong xương, phế suy, ho suyễn. Vị thuốc: Cam thảo Đại hoàng Đương quy Hoàng cầm Nhân sâm Sài hồ Thược dược Đều 16g. Mỗi lần dùng 8g, thêm gừng sống 3…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sài Thược Sâm Linh Ẩm
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Thược Sâm Linh Ẩm

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị can hỏa huyết nhiệt, nửa người ngứa, kết hạch, loa lịch. Vị thuốc: Bạch truật …………2g Cam thảo ……… 1,2g Đương quy ………. 2g Mẫu Đơn bì …….1,2g Nhân sâm ………… 2g Phục linh …………. 2g Sài hồ …………..2g Sơn chi …………. 1,2g Thược dược ……… 2g Trần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ Ẩm  				Tử II 2
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Ẩm Tử II 2

Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2. Tần Cảnh Minh Trị giận dữ làm động can hỏa, hỏa khắc kim, sinh ra ho, nôn ra máu. Vị thuốc: Bạch thược Cam thảo Đại hoàng Đương quy Hoàng cầm Nhân sâm Quảng bì Sài hồ Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sâm Truật Kiện Tỳ Thang II
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sâm Truật Kiện Tỳ Thang II

Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị sốt rét. Vị thuốc: Bạch khấu nhân Bạch thược Bạch truật Hoắc hương Mạch nha Nhân sâm Phục linh Quất bì Sơn dược Sơn tra Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Huyết Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Huyết Thang

Nguyên bản bài thuốc Y Học Tập Thành. Q.2. Phó Tư Tư âm, dưỡng huyết, khứ đờm, thông lạc. Trị di chứng sau khi bị trúng phong, liệt nửa người bên trái. Vị thuốc: Bạch giới tử ……. 20g Đương quy …….. 20g Ngọc trúc …………20g Phục linh ……….. 20g Sơn dược ………..16g Thục địa ………… 20g Sắc, cho thêm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sâm Tô Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sâm Tô Thang

Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị chứng lao tâm (hư lao do lao động trí óc nhiều) Vị thuốc: Bán hạ Cam thảo Cát căn Cát cánh Chỉ xác Mộc hương Nhân sâm Phục linh Tiền hồ Tô diệp Trần bì Thêm Gừng và Táo, sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ Tán  				III
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Tán III

Nguyên bản bài thuốc Dưỡng Thân Kinh Nghiệm Tập. Mao Thế Hồng Trị trẻ nhỏ bị cam nhiệt, tay chân gầy đét. Vị thuốc: Bối mẫu Can khương Chích thảo Phục linh Phục thần Sài hồ Tri mẫu Lượng bằng nhau. Tán bột. Ngày uống 4–6g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ  				Phòng Phong Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Phòng Phong Thang

Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.3. Tần Cảnh Minh Trị ngoại cảm hàn thấp, phát ra ở kinh thủ thiếu dương, tay chân co rút, khó co duỗi. Vị thuốc: Cam thảo Can cát Khương hoạt Kinh giới Phòng phong Quảng bì Sài hồ Xuyên khung Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Súc Sa Tán II
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Súc Sa Tán II

Nguyên bản bài thuốc Nhân Trai Trực Chỉ Phương. Dương Sĩ Doanh Trị đại trường có hư nhiệt, thoát giang (lòi trôn trê). Vị thuốc: Hoàng liên Mộc tặc Sa nhân Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần uống 6g với nước cháo. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sâm Truật Tán
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sâm Truật Tán

Nguyên bản bài thuốc Thế Y Đắc Hiệu Phương, Q.4 Nguỵ Diệc Lâm Trị khí hư yếu, tiêu chảy do hư hàn. Vị thuốc: Bạch khấu nhân Bạch truật Bào khương Cam thảo Đinh hương Nhân sâm Sa nhân Trần bì Đều 4g. Mỗi lần dùng 12g thêm Gừng 3 lát, sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ  				Thanh Can Ẩm III
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Thanh Can Ẩm III

Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.3. Tần Cảnh Minh Lý khí, thanh can. Trị can đởm có hỏa, hông sườn đau, miệng đắng. Vị thuốc: Bạch thược Câu đằng Đơn bì Sài hồ Sơn chi Thanh bì Tô cành Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ Độc  				Hoạt Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Độc Hoạt Thang

Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.1. Tần Cảnh Minh Trị ngoại cảm phong thấp (ở kinh thiếu dương), lưng đau như kim đâm. Vị thuốc: Cam thảo Độc hoạt Phòng phong Sài hồ Thanh bì Thương truật Xuyên khung Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sơ Phong Tư Huyết Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sơ Phong Tư Huyết Thang

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.4. Vương Khẳng Đường Sơ phong, tư huyết. Trị đầu đau, gáy cứng đau. Vị thuốc: Bạch chỉ Bạch thược Cam thảo Đào nhân Độc hoạt Đương quy Gia cát (căn) Hồng hoa Khương hoạt Ngưu tất Phòng phong Sài hồ Thăng ma Thục địa Thêm Gừng, sắc uống. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Mạch Kiện Tỳ Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Mạch Kiện Tỳ Thang

Nguyên bản bài thuốc Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Trị đậu, nước mủ đã thành, da mềm sắc trắng. Vị thuốc: Bạch thược …… 3,2g Bạch truật …….. 3,2g Đương quy ……. 3,2g Gạo nếp …….. 50 hạt Hồng hoa ……… 1,2g Nhân sâm ……….. 4g Phục linh ………… 2g Tử thảo ………… 1,6g Xuyên khung ……… 3,2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sưu Nùng Tán
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sưu Nùng Tán

Nguyên bản bài thuốc Ngự Dược Viện. Hứa Quốc Trinh Trị mụn nhọt có mủ chảy ra không khỏi, vết thương loét không liền miệng. Vị thuốc: Bạch chỉ ………. 30g Bạch thược …… 30g Hoàng kỳ ……… 30g Tán bột. Mỗi lần dùng 1 ít, rắc vào vết thương. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Tân Ích Dịch Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Tân Ích Dịch Thang

Nguyên bản bài thuốc Nữ Khoa (Sản Hậu Biên), Q. Thượng. Phó Thanh Chủ Công Dụng: Trị sinh xong bị hư yếu, phiền khát, mồ hôi nhiều, nôn mửa. Vị thuốc: Chích thảo ……….8g Đại táo ……….. 2 quả Mạch môn ……… 40g Nhân sâm ………. 40g Phù tiểu mạch ……… 25g Phục linh ……….. 40g Quát lâu căn ……..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Địa Hoàng Thang VII
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Địa Hoàng Thang VII

Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị trẻ mới sinh mắt không mở được và mắt đỏ như máu. Vị thuốc: Cam thảo ………. 4g Đương quy …….. 4g Qua lâu căn ……..4g Sinh địa ………….. 4g Xích thược ……..,….. 4g Xuyên khung …..,.4g Tán bột, uống với nước sắc Tâm bấc. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sơ Can Thanh Vị Hoàn
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sơ Can Thanh Vị Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Tiêu sưng, hành huyết, thông kinh, trị tình chí uất nộ, khí của can và tỳ bị tích trệ. Vị thuốc: Bạch chỉ Bạch cúc hoa Bồ công anh Bối mẫu Độc hoạt Hạ khô thảo Kim ngân hoa Lậu lô Liên kiều Mao căn Một dược Nhũ hương Qua…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ  				Thăng Ma Thang II
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Thăng Ma Thang II

Nguyên bản bài thuốc Lan Thất Bí Tàng, Q. Hạ. Lý Đông Viên Thăng dương, tán hỏa. Trị phế kinh bị nhiệt quá hóa cuồng. Vị thuốc: Bạch thược ………6g Bạch truật ………..8g Cam thảo ……….. 4g Đương quy ……… 6g Hoàng cầm ……….4g Mạch môn ………..8g Nhân sâm ……….. 8g Phục thần ……….. 4g Sài hồ …………. 2,8g Trần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Sài Hồ  				Thăng Ma Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sài Hồ Thăng Ma Thang

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.2. Trần Sư Văn Giải biểu, thanh lý. Trị ôn dịch thời khí, đầu đau, mũi nghẹt, họng khô, ngực đầy trướng, lúc nóng lúc lạnh, ho đờm. Vị thuốc: Can cát ………… 16g Hoàng cầm ……. 12g Kinh giới huệ ……… 12g Sài hồ ………….. 12g Tang…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Sinh Can Địa Hoàng Thang
Bài thuốc vần S

Bài thuốc Sinh Can Địa Hoàng Thang

Nguyên bản bài thuốc Hoạt Ấu Khẩu Nghị, Q.20. Tăng Thế Vinh Trị trẻ nhỏ bị chứng cam nhắm mắt, mắt có màng. Vị thuốc: Cam thảo ……….. 8g Chỉ xác ………. 8g Mạch môn ……… 15g Sinh địa (can) ….. 30g Thục địa (can) …….. 30g Xích thược ……….. 8g Xuyên quy ……….. 8g Sắc uống. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc