Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Thông Bạch Thang

Bài thuốc Cát Căn Thông Bạch Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Thương Hàn Luận

Trương Trọng Cảnh

Trị sốt cao, đầu nhức nhiều, mồ hôi không ra được.

Vị thuốc:

Cát căn ………….. 8g

Sinh khương ……. 4g

Thông bạch ………4g

Thược dược …….. 8g

……..4g

Sắc 600ml nước, còn 200ml. Uống nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời