Bài thuốc  		 Dương Khởi Thạch Hoàn II
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dương Khởi Thạch Hoàn II

Bài thuốc Dương Khởi Thạch Hoàn II Nguyên bản bài thuốc Trọng Đính Nghiêm Thị Tế Sinh Phương. Nghiêm Dụng Hòa Trị liệt dương, di tinh, tiết tinh, tảo tinh. Vị thuốc: Dương khởi thạch ………….30g Lộc nhung (sao) …………… 30g Ngũ vị …………. 16g Nhục thung dung …………. 30g Cửu tử (sao) …..30g Phúc bồn tử (tẩm rượu) ………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Khung Hoàng Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Khung Hoàng Thang

Bài thuốc Đại Khung Hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc Tố Vấn Bệnh Cơ Khí Nghi Bảo Mệnh tập, Q. Trung. Lưu Hà Gian Trị chứng phá thương phong, mồ hôi ra không cầm, táo bón, tiểu bí. Vị thuốc: Đại hoàng Hoàng cầm Khương hoạt Xuyên khung Đều 30g. Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Điều Nguyên Bảo Anh Đơn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Nguyên Bảo Anh Đơn

Bài thuốc Điều Nguyên Bảo Anh Đơn Nguyên bản bài thuốc Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Trị đậu lúc mới phát. Vị thuốc: Cam thảo ………. 20g Chu sa …………. 12g Đậu đen …… 30 hạt Đậu xanh ……… 30 hạt Hoa kinh giới ………40g Ngưu bàng ……..40g Ngưu hoàng …….. 4g Phòng phong ……… 40g Thăng ma…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  	 Diên Niên Phục Linh Ẩm
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Diên Niên Phục Linh Ẩm

Bài thuốc Diên Niên Phục Linh Ẩm Nguyên bản bài thuốc Ngoại Đài Bí Yếu, Q.8. Vương Đào Thanh đởm, hóa ẩm, hành khí, kiện tỳ. Trị ngực có đờm đọng lại, tâm hư, khí đầy, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bạch truật …… 120g Chỉ thực (sao) ……. 80g Nhân sâm ……… 80g Phục linh …….. 120g Sinh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Hãm Hung Thang Gia Vị
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Hãm Hung Thang Gia Vị

Bài thuốc Đại Hãm Hung Thang Gia Vị Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Thông lý, công hạ, trị chứng tụy viêm cấp. Vị thuốc: Đại hoàng phấn (sống) ….. 9-15g Huyền minh phấn ………..15-30g Hai thứ bột thuốc pha vào nước, chia 2 lần uống trong 6 giờ. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Địa Tuỷ Thang II
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Tuỷ Thang II

Bài thuốc Địa Tuỷ Thang II Nguyên bản bài thuốc Thế Y Đắc Hiệu Phương, Q, 8. Ngụy Diệc Lâm Thanh nhiệt, hóa thấp, hòa huyết, chỉ thống. Trị tỳ kinh bị thấp làm hại, tiêu chảy không cầm, thức ăn không tiêu, lâm lịch. Vị thuốc: Khổ trượng căn ……………..40g Sắc với 1lít nước, còn 200ml, bỏ bã, thêm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Diệt Hỏa Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Diệt Hỏa Thang

Bài thuốc Diệt Hỏa Thang Nguyên bản bài thuốc Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Bổ thủy, trừ phong, trị chứng miệng khát, tâm phiền, hôn mê, tay chân co quắp, miệng méo (thể trúng phong). Vị thuốc: Bạch giới tử …… 12g Huyền sâm ……… 120g Mạch môn …….. 20g Ngũ vị tử ……….. 4g Phục linh ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Dưỡng Thận Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Thận Tán

Bài thuốc Dưỡng Thận Tán Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.5. Trần Sư Văn Trị phụ nữ kinh thận bị suy yếu, phong hàn nhập vào làm cho lưng và các khớp xương đau nhức. Vị thuốc: Phụ tử (hắc) ……. 8g Thảo ô đầu ……. 78g Thiên ma ………… 8g Thương truật…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Đơn Chi Tiêu Dao Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đơn Chi Tiêu Dao Tán

Bài thuốc Đơn Chi Tiêu Dao Tán Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương. Trần Sư Văn Thanh nhiệt, sơ can, giải uất. Trị hông sườn đau, chóng mặt, kinh nguyệt không đều (do khí uất huyết ứ). Vị thuốc: Bạc hà ………..4g Bạch linh ……….. 4g Bạch truật (sao đất) ………. 4g Cam thảo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Nhuận Táo Thang II
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Nhuận Táo Thang II

Bài thuốc Đương Quy Nhuận Táo Thang II Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị huyết nhiệt, ghẻ lở, táo bón. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Đại hoàng ………… 4g Đào nhân ………..4g Đương quy ………. 4g Hạnh nhân …… 0,8g Ma nhân …………4g Sinh địa ……….. 2,8g Thăng ma ……..2,8g Thục địa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  			Đối Kim Ẩm Tử
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đối Kim Ẩm Tử

Bài thuốc Đối Kim Ẩm Tử Nguyên bản bài thuốc: Bình vị tán gia giảm Xương truật 6-12 Cam thảo 4 Hậu phác 4-12 Trần bì 4-12             1. Cách dùng: Các thuốc tán bột mịn mỗi lần uống 6-12 g với nước sắc gừng 2 lát, táo 2 quả, thuốc thang 2. Tác dụng;…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Đại Bổ Hoàn III
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Bổ Hoàn III

Bài thuốc Đại Bổ Hoàn III Nguyên bản bài thuốc: Y Tông Kim Giám, Q.45. Ngô Khiêm Trị phụ nữ không có thai được (vô sinh) do thận suy, đờm nhiều. Vị thuốc: Bạch ……………. 120g ……. 120g Địa cốt bì …….. 120g Ích trí nhân …….120g (bỏ lõi) ………….. 120g Nhân sâm …….120g (bỏ lõi) …………..120g Viễn chí (nhục)…

Tiếp tục đọc

Đại An Hoàn II
Bài thuốc vần D

Đại An Hoàn II

Đại An Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Kiện Tỳ, tiêu thực. Trị ăn uống không tiêu (do khí hư). Vị thuốc: Bán hạ (chế) ……… 40g La bặc tử (sao) …………….. 20g Liên kiều ………. 20g Nhân sâm ……… 40g ………. 40g (bỏ hột) …………. 120g Thần khúc (sao) ……………40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Dưỡng Huyết Điều Kinh Hoàn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Điều Kinh Hoàn

Bài thuốc Dưỡng Huyết Điều Kinh Hoàn Nguyên bản bài thuốc Lỗ Phủ Cấm Phương. Cung Đình Hiền Trị kinh nguyệt bế hoặc 2-3 năm không thấy kinh nguyệt, rốn bên trái có khối u to bằng cái bát, có lúc thổ huyết hoặc tiêu ra máu. Vị thuốc: Bạch linh ………..30g Bạch thược ……. 60g Chi tử ………….. 48g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Tỉnh Tỳ Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Tỉnh Tỳ Tán

Bài thuốc Đại Tỉnh Tỳ Tán Nguyên bản bài thuốc Lục Khoa Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ bị kinh phong, trí khôn phát triển chậm. Vị thuốc: Bạch phụ tử Bạch truật Cam thảo Đinh hương Mộc hương Nhân sâm Phục linh Quất bì Sa nhân Thạch liên nhục Thiên Nam tinh Toàn yết Trần mễ Các…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Bổ Huyết Thang IX
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang IX

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang IX Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị phụ nữ kinh hành trước kỳ. Vị thuốc: Đương quy ……..12g Hoàng kỳ (tẩm mật, nướng) …………….. 40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Đại Bán hạ Thang II 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Bán hạ Thang II 2

Bài thuốc Đại Bán hạ Thang II 2 Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Làm thông khí xuống. Trị Vị trung hư hàn, bụng đầy trướng, phản vị, ăn vào thì nôn ra. Vị thuốc: …….. 20g Bán hạ (chế) ……… 80g Cam thảo ………. 80g Chỉ thực ………… 80g Đại táo ……..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Địa Hoàng Tiễn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Hoàng Tiễn

Bài thuốc Địa Hoàng Tiễn Nguyên bản bài thuốc Phổ Tế Phương, Q.33. Chu Tiêu Bổ thận, trợ dương. Trị xương tủy bị hư hàn, lưng đau, chân yếu, não đau không yên, cơ thể thường lạnh, mạch Trầm Tế. Vị thuốc: Bổ cốt chỉ ……. 200g Nhân sâm …… 200g Sinh địa ………..2kg Trộn đều. Mỗi lần dùng 80g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại hoàng Hoàn V 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại hoàng Hoàn V 2

Bài thuốc Đại hoàng Hoàn V 2 Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị trẻ nhỏ sốt do đại tiện bí kết. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Đại hoàng (rửa rượu, hấp cơm) …………40g Thanh khiên ngưu (nửa để sống, nửa sao) … 20g Xuyên khung …….. 20g Tán bột tất cả, làm hoàn.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đào nhân Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào nhân Tán

Bài thuốc Đào nhân Tán Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.67. Vương Hoài Ẩn Phá huyết, trục ứ. Trị té ngã, chấn thương, trong bụng có ứ huyết gây ra đau. Vị thuốc: Đào nhân ………. 16g Đương quy ………. 8g Hổ phách ………..8g Khiên ngưu tử ……. 16g Nị phấn …………. 8g Tán bột. Chia…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đan Uất Pháp
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đan Uất Pháp

Bài thuốc Đan Uất Pháp Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị thương hàn sốt cao. Vị thuốc: Trứng gà …… 4-5 trái Luộc chín, để cả vỏ, chia làm 3 phần dùng 2 lần, đang lúc còn nóng, để trên rốn người bệnh rồi dùng cây trâm bằng bạc cắm suốt ngang quả trứng. Chừng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Đại Bổ Tâm Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Bổ Tâm Thang

Bài thuốc Đại Bổ Tâm Thang Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.3. Tôn Tư Mạo Trị hư tổn bất túc, tâm khí suy, hồi hộp, tay chân không có sức, nói sảng, sắc mặt không tươi. Vị thuốc: A giao ………….. 10g Bán hạ …………. 12g Cam thảo ………. 10g Đại táo …….. 20 trái…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Phì Nhi Hoàn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Phì Nhi Hoàn

Bài thuốc Đại Phì Nhi Hoàn Nguyên bản bài thuốc Phùng Thị Cẩm Nang. Phùng Sở Chiêm Trị 5 chứng cam (ngũ cam), tỳ hư, tiêu chảy, nóng âm ỉ trong xương (cốt chưng). Vị thuốc: Bạch thược Bạch truật Hoàng liên Hồ hoàng liên Nhân sâm Sơn tra Sử quân tử Tân lang Thanh bì Trần bì Xuyên khung…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đào nhân Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào nhân Thang

Bài thuốc Đào nhân Thang Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.25. Tôn Tư Mạo Hoạt huyết, thông kinh, trị kinh nguyệt không đều do ứ huyết. Vị thuốc: Bán hạ ………… 160g Bồ hoàng ………..28g Cam thảo ………. 80g Đào nhân ……. 5 hột Địa hoàng ……. 320g Đơn bì ……….. 120g Đương quy …..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Thành Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Thành Tán

Bài thuốc Đại Thành Tán Nguyên bản bài thuốc Lục Khoa Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị chứng mụn đậu không mưng (phát) ra được, biến thành màu đen (làm độc). Vị thuốc: Cam thảo ………… 8g Chu sa ………. 6g Hùng hoàng …….. 6g Tử thảo ……….. 12g Xạ hương ………0,8g Xuyên sơn giáp ……………..40g Tán bột. Ngày uống…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đao Bích Hùng Kê Phương
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đao Bích Hùng Kê Phương

Bài thuốc Đao Bích Hùng Kê Phương Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ôn thận, tán hàn, trị chứng choáng do thận đau quặn. Vị thuốc: Đao bích hùng kê (gà trống còn sống) 1 con, ngay khi phát cơn đau quặn thận. Bắt ngay gà đang còn sống lấy dao mổ phanh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đờm Hỏa Phương
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đờm Hỏa Phương

Bài thuốc Đờm Hỏa Phương Nguyên bản bài thuốc Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Trị chứng đầu phong do đờm hỏa. Vị thuốc: Bạc hà ………..8g Bạch chỉ ………….8g Bạch cương tằm …………….20g Bán hạ (chế) ……… 40g Cam thảo (sống) …………….. 8g Cát cánh ……….. 20g Đại hoàng ……… 80g Hoàng cầm ……. 28g Liên kiều ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Đại hoàng Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Đại hoàng Thang

Bài thuốc Đương Quy Đại hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị các chứng động kinh của trẻ nhỏ, sốt, kiết lỵ. Vị thuốc: Bán hạ ………. 8g Chích thảo …….. 12g Đại hoàng ……….12g Đương quy ……..12g Xích thược …….. 12g Xuyên khung ……8g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đào Thị Hoàng Long Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào Thị Hoàng Long Thang

Bài thuốc Đào Thị Hoàng Long Thang Nguyên bản bài thuốc Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Xổ hạ dành cho người khí huyết đều hư. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Chỉ xác ………….. 8g Dương sâm ……. 12g Đại hoàng ……….12g Đương quy ……..12g Hậu phác ………. 20g Mang tiêu ……….. 8g Sắc uống. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Độc Hành Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Độc Hành Tán

Bài thuốc Độc Hành Tán Nguyên bản bài thuốc Vân Chi Tử Bảo Mệnh Tập, Q. Hạ. Trương Bích Hành huyết, trục ứ. Trị sinh xong bị ứ huyết xung lên tim, gây ra hôn mê, bất tỉnh. Vị thuốc: Ngũ linh chi (sống) ………. 30g Ngũ linh chi (sao) ………….30g Tán bột. Mỗi lần uống 6g với rượu ấm.…

Tiếp tục đọc