Bài thuốc Dưỡng Phế Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Phế Thang

Bài thuốc Dưỡng Phế Thang Nguyên bản bài thuốc Tiểu Nhi Dược Tuyển Lương Phương. Trương Hoán Ôn dưỡng phế và vị. Trị Phế Vị bị hư hàn, ho có đờm. Vị thuốc: A giao (nướng) …………….. 40g Bán hạ (chế) ……… 40g Khoản đông hoa …………….40g Nhân sâm ……… 20g Quế tâm ……….. 20g Tô tử ………. 40g Sắc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Chỉ Hãn Tiễn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Chỉ Hãn Tiễn

Bài thuốc Đương Quy Chỉ Hãn Tiễn Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Bổ khí, cố biểu, dưỡng âm, liễu hãn, trị chứng mồ hôi tự ra nhiều (rối loạn chức năng của thần kinh thực vật). Vị thuốc: Bạch thược ……. 12g Bạch truật …….. 10g Cam thảo ………… 3g Đương quy…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Độc Vị Bạch Đầu Ông Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Độc Vị Bạch Đầu Ông Thang

Bài thuốc Độc Vị Bạch Đầu Ông Thang Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Hạ. Lý Văn Lượng Tán kết, tiêu loa. Trị Can khí uất kết, đờm hỏa nội động làm cho tân dịch tụ lại thành đờm, đờm hỏa bốc lên vùng cổ phát ra lao hạch ở bên cổ. Vị thuốc: Bạch đầu ông…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Đinh hương Chỉ Thống Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đinh hương Chỉ Thống Tán

Bài thuốc Đinh hương Chỉ Thống Tán Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám, Q.13. La Thiên Ích Trị dạ dày đau do hàn. Vị thuốc: Cao lương khương ………… 80g Chích thảo …….. 60g Đinh hương …… 20g Tiểu hồi ………… 60g Tán bột. Uống ngày 8–12g Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đào nhân Tán I 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào nhân Tán I 2

Bài thuốc Đào nhân Tán I 2 Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.71. Vương Hoài Ẩn Hoạt huyết, hóa ứ, tán kết, phá trưng. Trị phụ nữ bị trưng hà, tích tụ, bụng đầy trướng, ngực đầy trướng, không muốn ăn uống, mệt mỏi, không có sức. Vị thuốc: Bạch truật …….. 24g Đào nhân ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đào Nô Tán II
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào Nô Tán II

Bài thuốc Đào Nô Tán II Nguyên bản bài thuốc Huyết Chứng Luận. Đào Dung Xuyên Trị vùng tim ngực đau do huyết ứ. Vị thuốc: Diên hồ sách ….. 12g Đào nhân ………. 12g Đào nô …………. 12g Hương phụ ……. 12g Lưỡng đầu tiêm …… 4g Ngũ linh chi …… 12g Nhục quế ………. 20g Sa nhân ………….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Dưỡng Huyết Khu Phong Pháp
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Khu Phong Pháp

Bài thuốc Dưỡng Huyết Khu Phong Pháp Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương Thẩm Trọng Khuê Trị đầu đau do nội thương, thận hư, huyết hư, can khí uất nghịch gây đau. Vị thuốc: Bạch thược ……. 12g Cam cúc hoa ….. 12g Đơn bì ………..8g Mai côi hoa …….. 3 hoa Mạn kinh tử…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Sài Hồ Thang Gia Vị
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Sài Hồ Thang Gia Vị

Bài thuốc Đại Sài Hồ Thang Gia Vị Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Thanh lý thấp nhiệt, trị chứng túi mật viêm cấp. Vị thuốc: Bạch thược ……. 12g Bán hạ (chế) …..10g Bồ công anh ……30g Cam thảo ………… 5g Chỉ thực ………… 10g Đại hoàng ……….10g Đại táo ………. 3…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Dưỡng Vinh Thang III 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Vinh Thang III 2

Bài thuốc Dưỡng Vinh Thang III 2 Nguyên bản bài thuốc Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Lục Dâm Môn), Q.17. Thẩm Kim Ngao Hóa đờm, thông khí. Trị phong trúng huyết mạch, tà ở bán biểu bán ký, liệt mặt, thiếp dần đi, bên ngoài không có dấu hiệu của lục kinh, bên trong không có dấu hiệu táo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Đởm Hồi Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đởm Hồi Thang

Bài thuốc Đởm Hồi Thang Nguyên bản bài thuốc Lâm Chứng Chỉ Nam Y Án. Diệp Thiên Sĩ Trục giun. Trị giun chui ống mật. Vị thuốc: Binh lang ………. 24g Ô mai ………….. 16g Cửu tử …………. 40g Sử quân tử (để tươi) ………….40g Vỏ rễ xoan trắng ………….. 20g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Đồng Tiện Phác Tiêu Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đồng Tiện Phác Tiêu Thang

Bài thuốc Đồng Tiện Phác Tiêu Thang Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Tân Biên Bào Tương Ngao Trị thai chết trong bụng. Vị thuốc: Đồng tiện ……… 200ml Phác tiêu ………. 20g Hòa chung, uống 1 lần. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Kiến Trung Thang III 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Kiến Trung Thang III 2

Bài thuốc Đại Kiến Trung Thang III 2 Nguyên bản bài thuốc Lục Khoa Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị khí thiếu, tay chân lạnh, lúc lạnh lúc nóng, bụng dưới đau thắt, bụng đầy trướng, không ăn uống được… Vị thuốc: Bạch thược ……….8g Bán hạ (chế) …..10g Cam thảo ………… 4g Đương quy ………. 8g Hắc phụ tử…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Dũ Phong Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dũ Phong Tán

Bài thuốc Dũ Phong Tán Nguyên bản bài thuốc Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương, Q.79. Trần Tự Minh Dưỡng huyết, khu phong. Trị sinh xong bị trúng phong cấm khẩu, hàm răng cắn chặt, bất tỉnh, tay chân tê bại. Vị thuốc: Kinh giới tuệ Sấy khô, tán bột. Mỗi lần dùng 10g uống với nước Đồng tiện hoặc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Thanh Ẩm
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Thanh Ẩm

Bài thuốc Đại Thanh Ẩm Nguyên bản bài thuốc Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Trị vị hỏa uất, phiền khát Vị thuốc: Mộc thông …….. 12g Thạch cao ……… 12g Thạch Hộc ……… 12g Tri mẫu ………..12g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Dưỡng Chính Thông U Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Chính Thông U Thang

Bài thuốc Dưỡng Chính Thông U Thang Nguyên bản bài thuốc Nữ Khoa, Sản Hậu Biên, Q. Thượng. Phó Thanh Chủ Trị chứng sinh xong bị thương hàn. Vị thuốc: Chích thảo ………..2g Đào nhân …..15 hạt Đương quy ……. 24g Ma tử nhân ……… 8g Nhục thung dung ……………. 4g Xuyên khung ……8g Sắc uống. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Ôn Kinh Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Ôn Kinh Thang

Bài thuốc Đại Ôn Kinh Thang Nguyên bản bài thuốc Cổ Kim Y Giám, Q.11. Cung Tín Toản Ôn kinh, tán hàn, dưỡng huyết, khứ ứ. Trị phụ nữ khí huyết hư yếu, hàn ngưng, khí trệ, kinh nguyệt không đều, xích bạch đới hạ, ăn ít, mệt mỏi. Vị thuốc: Bạch thược …… 2,1g Bạch truật (sao đất) ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Hoàn IV
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Hoàn IV

Bài thuốc Đương Quy Hoàn IV Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ nóng lạnh không đều, đại tiêu phân màu xanh, màu vàng, vùng thượng vị đau, bụng đầy ói, ăn uống không tiêu. Vị thuốc: Bạch thược ……. 12g Bạch truật …….. 20g Chích thảo …….. 20g Đương quy ……..12g Xuyên…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Địa Du Thang II
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Du Thang II

Bài thuốc Địa Du Thang II Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Sa Đồ Mục Tô Trị tiêu ra máu. Vị thuốc: Bá tử nhân Cam thảo Chỉ xác Dạ minh sa Địa du Đương quy Hoàng cầm Hòe hoa Kinh giới Ô mai Phòng phong Sinh địa Xuyên khung Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Phúc Tử Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Phúc Tử Tán

Bài thuốc Đại Phúc Tử Tán Nguyên bản bài thuốc Loại Chứng Hoạt Nhân Thư. Chu Quăng Trị phong độc chướng khí, tay chân, các khớp đau, tâm thần phiền muộn. Vị thuốc Bạch thược ……. 40g Chỉ xác ………… 80g Đại phúc tử …….40g Độc hoạt ……….. 40g Khương hoạt ……… 40g Kinh giới ……….. 40g Mộc qua …………40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Dưỡng Vinh Thang IV
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Vinh Thang IV

Bài thuốc Dưỡng Vinh Thang IV Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị huyết suy. Vị thuốc: Cam thảo Đương quy Hồng hoa Sa sâm Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  		 Đoàn Ngư Hoàn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đoàn Ngư Hoàn

Bài thuốc Đoàn Ngư Hoàn Nguyên bản bài thuốc Phổ Tế Phương, Q.236. Chu Tiêu Trị chứng nóng trong xương (cốt chưng), ho. Vị thuốc: Đoàn ngư ………. 1kg Sài hồ Tiền hồ Tri mẫu Các vị thuốc lượng bằng nhau. Đoàn ngư và các vị thuốc nấu chung, ăn thịt và nước, bã thuốc phơi khô, tán nhỏ. Xương…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Điều Trung Tán
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Trung Tán

Bài thuốc Điều Trung Tán Nguyên bản bài thuốc Kỳ Hiệu Lương Phương, Q.64. Phương Hiền Trị trẻ nhỏ nôn mửa, thổ tả. Vị thuốc: Bạch phục linh ………6g Bạch truật (nướng) …………8g Chích thảo …….. 16g Đinh hương ……. 20 nụ Nhân sâm ……….. 6g Tử tô ………….8g Trộn đều. Mỗi lần dùng 4g. Dùng nước sắc Mộc qua,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Phong Đơn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Phong Đơn

Bài thuốc Đại Phong Đơn Nguyên bản bài thuốc Huyết Chứng Luận. Đường Dung Xuyên Trị vết thương lở loét, mụn nhọt lở loét. Vị thuốc: Đại phong tử nhục ………… 12g Khô phàn ………… 4g Minh hùng hoàng …………….8g Thổ lưu hoàng ……… 8g Tán bột, trộn dầu mè (dầu dừa…) bôi. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Tiễn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Tiễn

Bài thuốc Đương Quy Tiễn Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng đới hạ (huyết trắng), bụng đau, không ăn uống được, ngày càng gầy ốm. Vị thuốc: A giao ………….. 40g Bạch thược ……. 40g Địa du …………. 20g Đương quy ……. 40g Mẫu lệ ………….40g Thục địa ……….. 40g Tục đoạn ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				 Đại hoàng Cam thảo Ẩm
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại hoàng Cam thảo Ẩm

Bài thuốc Đại hoàng Cam thảo Ẩm Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Thanh nhiệt, ăn uống bị trúng độc, bụng trướng, táo kết. Vị thuốc: Cam thảo ……..160g Đại hoàng ……… 60g Đậu đen ……….250g Nấu Đậu đen trước cho sôi 3–4 dạo rồi mới cho Cam thảo vào, khi gần được, cho…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Tán VII 12
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Tán VII 12

Bài thuốc Đương Quy Tán VII 12 Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị sinh xong âm hộ không khép lại được. Vị thuốc: Bạch thược ……. 50g Đương quy ….. 120g Hoàng cầm ……. 80g Mẫu lệ (nướng) …………. 100g Vị bì (đốt tồn tính) ………..20g Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, uống với…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Di Tinh Phương
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Di Tinh Phương

Bài thuốc Di Tinh Phương Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn. Đỗ Hoài Đường Trị di tinh, tiết tinh, hoạt tinh. Vị thuốc: Ngũ bội tử …….. 30g Phục linh ………. 60g Tán bột. Mỗi lần uống 6g, ngày 2 lần, với nước ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  			Đào Hoa Thang (Y Tông Kim Giám)
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào Hoa Thang (Y Tông Kim Giám)

Bài thuốc Đào Hoa Thang (Y Tông Kim Giám) Nguyên bản bài thuốc: Đào hồng tứ vật Xuyên khung 6-12 Xích thược 8-12 Hồng hoa 4-12 Đương quy 12 Đào nhân 8-12 Sinh địa 12-20     Cách dùng: Sắc nước uống 1 thang chia 2 lần. Tác dụng: Hoạt huyết điều kinh. Giải thích bài thuốc: Bài thuốc này…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đương Quy Ẩm Tử
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Ẩm Tử

Bài thuốc Đương Quy Ẩm Tử Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.7. Vương Khẳng Đường Trị nước mắt chảy không cầm. Vị thuốc: Bạch thược ……. 30g Cam thảo ………. 30g Đại hoàng ……… 30g Đương quy ……. 30g Hoạt thạch ……..16g Hoàng cầm ……. 30g Nhân sâm ……… 30g Sài hồ ………….. 30g Thêm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại Sài Hồ Thang Hợp Bán hạ Hậu Phác Thang
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Sài Hồ Thang Hợp Bán hạ Hậu Phác Thang

Bài thuốc Đại Sài Hồ Thang Hợp Bán hạ Hậu Phác Thang Nguyên bản bài thuốc Nhật Bản Hán Y Danh Phương Tuyển. Vương Khánh Quốc Hòa lý, khu cơ, tả nhiệt, giáng nghịch, hóa đờm. Trị hen phế quản (suyễn), phế quản viêm, bụng đầy. Vị thuốc: Bán hạ ………. 6g Chỉ thực ………….2g Đại hoàng ………… 1g Đại…

Tiếp tục đọc