Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang IX

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang IX

Nguyên bản bài thuốc

Nghiệm Phương Tân Biên.

Bào Tương Ngao

Trị phụ nữ kinh hành trước kỳ.

Vị thuốc:

Đương quy ……..12g

Hoàng kỳ (tẩm mật, nướng) …………….. 40g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời