CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC
Hội chứng bệnh

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

Khái niệm Chứng TRận tinh bất túc là tên gọi chung cho những biểu hiện lâm sàng do Thận tinh suy tổn, tủy hải rỗng không dẫn đến phát dục chậm, chvía già đã yếu trước, chân tay mềm yếu v.v. Bệnh phần nhiêu do tiên thièn bất túc, hậu th'iên mất điều dưỡng hoặc do lao thương quá độ…

Tiếp tục đọc

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYỆT
Hội chứng bệnh

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYỆT

chứng phế khí suy tuyệt Chứng Phế khí suy tuyệt là gọi tóm tát cho công nãng của tạng Phế biểu hiện suy kiệt, không lànv chủ khí mà xuăt hiện tinh trạng tông khí suy bại, mất chức nâng hô hấp, thậm chí không thực hiện được nhiệm vụ thăng giáng vào ra của khí mà gây bệnh; Chứng…

Tiếp tục đọc

CHỨNG PHONG HÀN PHẠM PHẾ
Hội chứng bệnh

CHỨNG PHONG HÀN PHẠM PHẾ

chứng phong hàn phạm phế Chứng Phong hàn phạm Phế còn gọi là chứng Phong hàn bó ở Phế; đây là tên gọi chung cho những biểu hiện lâm sàng vì tà khí phong hàn ở ngoài xâm nhập ở ^hế, gây nên Phế khí không tuyên thông, mất đi công năng thanh túc, phàn nhiều do khí hậu rét…

Tiếp tục đọc

CHỨNG THẤP ĐÀM
Hội chứng bệnh

CHỨNG THẤP ĐÀM

Chứng Thấp đàm cũng gọi là chứng Đàm thấp, chỉ về chứng Đàm do thấp trọc ứ đọng lâu ngày gây nên bệnh. Phần nhỉều do Tỳ hư không vận chuyển, thủy thấp ứ đọng ở trong mà thành bệnh. Biểu hiện chủ ,yếu của chứng Tháp đàm là khái thấu nhiều đàm, sắc đàm tráng chất loãng, hoặc mửa…

Tiếp tục đọc

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ
Hội chứng bệnh

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ – Chứng Tâm huyết hư là chỉ chứng bệnh gây nện Tân) huyết bất tức biểu hiện là: Tâm thần không yên phần nhiều do mác bệnh lâu ngày, thể lực yếu, sự sinh hổà kém, hoặc dồ thĩếu máu hoặc do mệt nhọc về tinh thần quá độ làm tổn thương Tâm huyết… – Biểu…

Tiếp tục đọc

Hội chứng bệnh dương hư
Hội chứng bệnh

Hội chứng bệnh dương hư

I. Khái niêm Chứng dương hư cũng gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái xuất hiện những hiện tượng các cơ quan chức năng trong cơ thể không được sưởi ấm, nguyên nhân phần nhiều do tiên thiên phú bẩm bất túc, ốm lâu thể trạng yếu,…

Tiếp tục đọc

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ BÀO CUNG
Hội chứng bệnh

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ BÀO CUNG Chứng đàm thấp nghẽn trở Bào cung là nói đến cơ thể vốn dương hư, Tỳ không vận chuyền mạnh, thãp tụ lại thành Đàm dồn xuống hai mạch Xung Nhâm làm ngăn trở Bào cung Bào mạch gây nên một loạt chứng trạng. Chứng này gặp nhiếu ở người béo mập. Biểu…

Tiếp tục đọc

CHỨNG NHIỆT ĐÀM
Hội chứng bệnh

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

Chúng Nhiệt đàm còn gọi là chứBg Hỏa đầm, tên gọi chung cho những chứng trạng do đàm câu kết với nhiệt, đàm nhiệt úng tắc ồ Phế, hoặc là đàm hỏa quấy rổi Tâm gây nên bệnh. Chứng này do nhiệt tà hun đốt tân dịch mà sinh đàm, hoặc đàm uất sinh nhiệt, nhiệt với đàm cùng câu…

Tiếp tục đọc

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ
Hội chứng bệnh

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

1.Khái niệm: ;;-Chứng huyết ứ là tên gọi chung chỉ huyết ứ đi không lưu thàng thậm chí đình trệ ngưng đọng, hoặc huyết đã ly kinh ứ tích ở trong cơ thể ảnh hưởng đến sự vận hành của khí huyết mà phát sinh ra hàng loạt chứng trạng. Nguyên nhân phần nhiều do vất ngã bị đòn,nôi thương…

Tiếp tục đọc

Chứng khí huyết đều hư
Hội chứng bệnh

Chứng khí huyết đều hư

I. Khái niệm Chứng khí huyết đều hư là chỉ nguyên khí trong cơ thể bất túc, hóa nguyên thiếu thốn, khí không sinh huyết, đến nổi cả hai phương diện khí và huyết bị hao tổn, tạo nên cơ sở vật chất của hoạt động sinh mạng của con người bất túc, biểu hiện lâm sàng một loạt công…

Tiếp tục đọc

CHỨNG HÀN ĐÀM
Hội chứng bệnh

CHỨNG HÀN ĐÀM

Chứng Hàn đàm còn gọi là Lãnh đàm, chỉ một ỉoạt chứng trạng do hàn với đàm câu kết, hàn đàm ngăn trở Phế gây bệnh. Chứng Hàn đàm là do thể trạng vổn cđ đàm trọc lại cảm nhiễm hàn tà ở bên ngoài, hoặc dương hư sinh hàn, thủy thấp không vận hành, hàn với đàm câu kết…

Tiếp tục đọc

Hội chứng bệnh huyết thoát
Hội chứng bệnh

Hội chứng bệnh huyết thoát

I. Khái niệm Huyết thoát còn gọi là Thoát huyết, do bị mất huyết đột ngột lương nhiều, hoặc xuất huyết kéo dài, lượng quá nhiều, là chứng hậu âm huyết duy kém hoặc dương khí suy giảm nghiêm trọng. Biểu hiện lâm sàng củ yếu là sắc mặt trắng bệch, héo hon không tươi, chóng mặt hoa mắt, hồi…

Tiếp tục đọc

Hội chứng bệnh âm hư
Hội chứng bệnh

Hội chứng bệnh âm hư

1. Khái niệm: Chứng âm hư là tên gọi chung cho trường hợp tinh huyết bất túc, hoặc tân dịch hao tổn mà biểu hiện lâm sàng có các chứng hậu về âm hư tân dịch thiếu hoặc âm không chế được dương. Bệnh đa số do tiên thiên suy tổn, ốm lâu lao tổn hoặc giai đoạn cuối của…

Tiếp tục đọc

CHỨNG DƯƠNG HƯ
Hội chứng bệnh

CHỨNG DƯƠNG HƯ

ỨNG DƯƠNG HƯ Chứng Dương hư cũng gọi là chứng Hự hàn, là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái xuất hiện những hiện tượng các cơ quan chức năng trong cơ thể không được sựởi ấm; nguyên nhân phần nhiều dp tiên thiên phú bẩm bất trúc, ốm lâu thể trạng yếu,…

Tiếp tục đọc

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT
Hội chứng bệnh

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

Chứng Can khi uất kết là tên gợi chung cho những chứng tỉ-ạng tạng Can vì tình chí không thư sướng, uất giận tổn thương làm mất đi sự ‘Sơ tiết dẫn đến khí cơ uất trệ, mộc không điều dạt gây nên bệnh. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là tinh thần ức uất, ngực sườn đau hoặc đầy…

Tiếp tục đọc

CHỨNG CAN ÂM HƯ
Hội chứng bệnh

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ÂM HƯ Chứng Can âm hư là một nhóm chứng trạng do âm huyết của Can bất túc, mất sự nhu nhuận, gân mạch không được nuôi dưỡng, hoặc âm không chế dương, hư nhiệt từ trong sinh ra gây nên bệnh; Phần nhiều do mất huyết quá nhiều, ốm lâu hao tổn, cướp đoạt Can âm gây…

Tiếp tục đọc

CHỨNG ĐỞM KHÍ HƯ
Hội chứng bệnh

CHỨNG ĐỞM KHÍ HƯ

Khái niệm Chứng Đởm khí hư là chi Đởm khi hư có những chứng hậu chủ yếu như Dảm khiếp, kinh hãi; Bệnh phần nhiều do thăt tỉnh nội thương, hoặc khí hư lịên lụy đến Đỏm phủ gây nên. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là đởm khiếp, sợ sệt, dễ bị hãi sợ gập công việc thì thiếu…

Tiếp tục đọc

Hội chứng bệnh khí thoát
Hội chứng bệnh

Hội chứng bệnh khí thoát

I. Khái niệm Chứng khí thoát là tên gọi chung, chỉ chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí sút kém, khí theo huyết thoát, âm dương muốn chia lìa, xuất hiện nhiều chứng trạng nguy cấp. Chứng này do ngoại cảm hoặc nội thương, ốm lâu không khỏi, chính khí không thắng nổi tà khí, hoặc là bị…

Tiếp tục đọc

CHỨNG
Hội chứng bệnh

CHỨNG

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ Khái niệm Chứng VỊ khí hư ỉà tên gọi chung chỉ VỊ khí bất túc, công năng thụ nạp và ngấu nhìl xút kém dẫn đến biểũ hiện lâm sàftg có các chứng trạng Vị mất sự hòa giáng; Phần nhiều do ăn uống không điều độ, mệt nhọc hư tổn hoặc thổ, tả thái quá…

Tiếp tục đọc

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ
Hội chứng bệnh

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ 1. Chứng Xuìĩg Nhâm ứ trở là chì ứ huyết ngưng kết ở Xung Nhâm, làm cho kinh khí bị nghẽn trệ gây nên một loạt các chứng trạng. Các loại ngoại cảm phong hàn, nội thương sổng lạnh, thất tinh uãt kết đều là những nhân tố sinh ra ứ kết; sau khi đẻ…

Tiếp tục đọc

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM
Hội chứng bệnh

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

Chứng nguyên khí htf yếu ở trẻ em lả chi tiên thiên của trẻ em phụ bẩm bất tức hoặc ốm lâu mát sự điều dưỡng, công nâng Tạng Phủ bị suy thoáỉ, sức chổng bệnh giảm dẫn đẾú chứng hậu này. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu gồm cố: ’: . Trẻ sơ sinh chưa đầy tháng, vừa iọtìòrig…

Tiếp tục đọc

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT
Hội chứng bệnh

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

I. Khái niệm Chứng Bàng quang thấp nhiệt là tên gọi chung những chứng trạng do thấp nhiệt uất kết ở Bàng quang làm cho khí hóa bất lợi, sự mở đóng thất thuờng và âm lạc bị hun đốt tổn thương, phần nhiều do ngoại cảm thấp tà hoặc ăn uống không điều độ, thấp nhiệt từ trong sinh…

Tiếp tục đọc

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG
Hội chứng bệnh

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG Chứng Hàn tà ngưng đọng ở Bào cung là tên gọi chung cho những chứng trạng do hàn tà xâm phạm Bào cung, huyết bị hàn làm ngưng đọng làm cho đường huyết đi bị rít trệ, sự lưu thông mất bình thường gây nên bệnh. Chứng hậu này hay phát sinh…

Tiếp tục đọc

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BẠI HUYẾT XÔNG LÊN
Hội chứng bệnh

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BẠI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BẠI HUYẾT XÔNG LÊN Chứng saù khi đẻ bậi huyết xông lên là tên gọi chaiig chó một loạt chứng hâu nghiêm trâng sau khi đẻ ác lộ đáng lẽ râ lạí không ra, trái lại xông ngược lên Tặng Phủ gây nêti bệnh, thuộc loại chứng hậu rất nguỵ hiểm đái với lỉgitòỉ ttiới đẻ…

Tiếp tục đọc

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY
Hội chứng bệnh

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

Khái niệm Chứng Đại trường tân khuy là chỉ sau khi bị ngoại cảm nhiệt bệnh, hao tổn chất dịch ở ruột; hoặc là tuổi cao chất tân bị suy giảm, sau khi đẻ bị huyết hư, đến nỗi chất dịch ở ruột suy tổn mà xuất hiện các chứng hậu chủ yếu như đại tiện khô kết, bài tiết…

Tiếp tục đọc

CHỨNG THỰC THƯƠNG TỲ VỊ
Hội chứng bệnh

CHỨNG THỰC THƯƠNG TỲ VỊ

CHỨNG THỰC THƯƠNG TỲ VỊ Chứng thực thương Tỳ VỊ là tên gọi chung cho việc ản uống khồng điều độ xuất hiện tình trạng đồ ăn nghẽn trệ ở trong, sự thu nạp tiéú htía ở Tỳ Vị mất bình thường, sự thang giáng mát chức nãng; Phần nhiều do no đổi thất thường, hoặc ăn quá độ thức…

Tiếp tục đọc

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ
Hội chứng bệnh

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ Chứng Tâm dương hư là tên gọi chung cho nhũng chứng trạng do dượng khi ở trong Tâm bất túc, khí huyết mất sự vận chuyển ấm áp gây nên. Chứng này phần nhiều do ốm lâu, thể lực yếu, tuổi cao tạng khí hư suy; hoặc là ra mồ hôi quằ nhiều làm hao thương…

Tiếp tục đọc

CHỨNG THAI NHIỆT
Hội chứng bệnh

CHỨNG THAI NHIỆT

CHỨNG THAI NHIỆT Chứng Thai nhiệt lă tên gọi chung một loạt chứng hậu do âm hư dương thịnh ở ngựờỉ cđ thai, nhiệt ẩn náu ở Xung Nhâníì mà thai động không yên; Phần nhiều vì thể trạng vốn dương thịnh, thích, ăn thức cay nóng, uống quá nhiều thuốc trợ dương hoặc Can uất hóa hỏa gây nên;…

Tiếp tục đọc

CHỨNG HÀN TRỆ CAN MẠCH
Hội chứng bệnh

CHỨNG HÀN TRỆ CAN MẠCH

Chứng Hàn trệ Can mạch là chỉ hàn tà xâm phạm vào Can kinh, gây nên sơ tiết thát thường, khí huyết ngưng trệ, biểu hiện các chứng hậu chủ yếu như hàn ngưng khí trệ gây đau ở bụng dưới. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là bụng dưới trướng đau, lan toả tới Cao hoàn trệ và đau,…

Tiếp tục đọc

Hội chứng bệnh
Hội chứng bệnh

Hội chứng bệnh

Chứng vong dương Chứng âm dịch khuy tôn Chứng âm dương đều hư Chứng bệnh thanh dương không thăng Chứng hàn thấp Chứng huyết hoạt Chứng khí huyết đều hư Chứng táo đàm Chứng tróc âm không giáng Chứng vong dương Hội chứng bệnh âm hư Hội chứng bệnh băng huyết Hội chứng bệnh dương hư Hội chứng bệnh huyết…

Tiếp tục đọc