Bài thuốc  				An Thần Định Chí Hoàn II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Định Chí Hoàn II

Bài thuốc An Thần Định Chí Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Y Học Tâm Ngộ, Q.4. Trình Chung Linh Trị mất ngủ do lo lắng, ưu tư, ngủ không yên. Vị thuốc: Long xỉ …………20g Nhân sâm ……… 40g ………. 40g Phục thần ……… 40g Thạch xương bồ …… 20g Viễn chí ………..40g Tán bột, trộn mật làm hoàn,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Ác Thực Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Ác Thực Tán

Bài thuốc Ác Thực Tán Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.118 Triệu Cát Trị môi sưng sinh ra hạch. Vị thuốc: Ác thực (sao) …….. 20g Chích thảo …….. 10g Ô mai (bỏ hột) ……20g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g, sắc với 150ml Đồng tiện cho sôi. Chia làm 3 lần uống trong ngày. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thần Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Hoàn

Bài thuốc An Thần Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương. Trần Sư Văn Trị tai ù, điếc do thận hư, chân răng chảy máu hoặc lung lay. Vị thuốc: ………… 40g Bạch tật lê …….. 40g …… 100g Đào nhân ………. 40g Hoài sơn ……… 120g Nhục quế ………. 40g Phá cố chỉ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Giao Tửu
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Giao Tửu

Bài thuốc A Giao Tửu Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục. Triệu Cát. Bổ huyết, chỉ huyết, tư âm, nhuận phế. Trị ho do âm hư, chóng mặt, tim yếu, nôn ra máu, ho ra máu, băng huyết. Vị thuốc: A giao ……….. 400g Rượu ………….. 3 lít Dùng rượu nấu A giao trên lửa nho nhỏ cho…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				 An Thai Nhuận Táo Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Nhuận Táo Thang

Bài thuốc An Thai Nhuận Táo Thang Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị có thai mà miệng nóng lở, họng đau, da nhăn. Vị thuốc: Cát căn ………… 10g Hoàng cầm ……….8g ……. 12g …….. 10g Sinh địa ……….. 12g …….. 10g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Ngùy Hoàn IV 2
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Ngùy Hoàn IV 2

Bài thuốc A Ngùy Hoàn IV 2 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị chứng huyết công lên gây ra đau vùng tim. Vị thuốc: A ngùy ………… 40g …….. 40g Can khương …… 12g Chu sa …………. 20g Diên hồ ……….. 40g ……. 40g Mộc hương …… 1,2g Nga truật ……….40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Trung Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Trung Thang

Bài thuốc An Trung Thang Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.2. Tôn Tư Mạo Trị phụ nữ có thai 5 tháng mà bị bệnh tổn thương. Vị thuốc: Cam thảo ……..120g Đại táo …….. 35 trái ……. 80g Hoàng cầm ……. 80g Khung cùng …… 80g ……….. 60g …….. 60g Ngũ vị tử ………. 20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Ẩm Gia Giảm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Ẩm Gia Giảm

Bài thuốc An Thai Ẩm Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc: Cổ Kim Y Giám, Q.12. Cung Tín Toản Trị có thai bị tổn thương, điều dưỡng kém gây ra đau như sắp sinh. Vị thuốc: Hương phụ Mộc hương Ô dược Trần bì Tri mẫu Tục đoạn Tử tô Tửu cầm Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thần Sinh Hóa Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Sinh Hóa Thang

Bài thuốc An Thần Sinh Hóa Thang Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa – Sản Hậu Biên, Q. Thượng. Phó Thanh Chủ Công Dụng: Bổ khí, dưỡng huyết, an thần, định chí. Trị sinh xong khí huyết bị suy kém gây ra bụng đau do huyết kết. Vị thuốc: Bá tử nhân ………. 12g Chích thảo ………..8g Đại táo ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Vạn Toàn Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Vạn Toàn Ẩm

Bài thuốc An Thai Vạn Toàn Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị có thai mà ngực bị tức, mệt, tay chân mỏi, chóng mặt, nôn khan. Vị thuốc: ……….8g …….. 16g Cam thảo ………… 4g ………. 8g Ngải diệp ………..6g Tục đoạn ……….. 8g ……6g Sắc uống. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thần Hoàn VIII 3
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Hoàn VIII 3

Bài thuốc An Thần Hoàn VIII 3 Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị tâm bị hỏa (nóng nẩy trong tim). Vị thuốc: Chích thảo ………..8g Chu sa …………. 20g ………. 8g …….. 24g Sinh địa ………..80g Tán bột làm hoàn. Ngày uống 10 – 20g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Hòa Khí Ẩm V
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm V

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm V Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Bổ Yếu, Q.3. Tiền Tú Xương Dưỡng huyết, lý thương, hòa khí, an thai. Trị có thai mà bị té ngã, đánh đập… gây ra bụng đau. Vị thuốc: ……. 10g …….. 10g ………. 8g Hoàng cầm ……. 10g Sa nhân …………. 8g Sinh địa ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Âm Hồng Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Âm Hồng Thang

Bài thuốc Âm Hồng Thang Nguyên bản bài thuốc: Tiên Thụ Lý Thương Tục Đoạn Bí Phương. Lận Đạo Nhân Hoạt huyết, hành ứ. Trị phụ nữ bị tổn thương, ứ huyết không tan, vùng bụng trướng to, đại tiểu tiện không thông, vùng giữa ngực khó chịu. Vị thuốc: Lộc giác giao …..40g Một dược ………. 12g Sản phụ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thần Hoàn VI
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Hoàn VI

Bài thuốc An Thần Hoàn VI Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Định tâm, an thần. Trị chứng hoảng hốt, lo sợ, ngủ không yên, trẻ nhỏ khóc đêm. Vị thuốc: Bạch phục thần …..20g Cam thảo ………. 20g Chu sa …………. 40g thân …… 20g …….. 20g ……….. 1g …….. 20g Tán bột, làm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Như Thánh Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Như Thánh Ẩm

Bài thuốc An Thai Như Thánh Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Đậu Chẩn Toàn Thư, Q. Hạ. Cù Lương Trị có thai mà bị đậu nhiệt làm thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Cam thảo Chỉ xác Đại phúc bì Điều cầm thân Sa nhân Tang thụ thượng dương nhi đằng Trần bì Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Vinh Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Vinh Tán

Bài thuốc An Vinh Tán Nguyên bản bài thuốc: Y Phương Loại Tụ, Q.224. Kim Lễ Gia Trị có thai mà tiểu gắt, tiểu buốt. Vị thuốc: Cam thảo ………… 8g Đảng sâm ……….12g Đăng tâm thảo …………….. 1,5g ………. 8g Hoạt thạch ………. 6g ………..8g Mộc thông ………..8g Tế tân ………..8g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 8–12g. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Vạn Toàn Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Vạn Toàn Thang

Bài thuốc An Thai Vạn Toàn Thang Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị có thai mà bị ra máu vào các tháng lẻ, lưng đau, bụng đau. Vị thuốc: A giao ……….. 8g ……….8g (sao cám) ……….. 12g Chích thảo ………..2g Đảng sâm ……….12g ……..10g ………… 8g Ngải diệp ………..8g ………… 8g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				 An Tức Hương Hoàn I 2
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Tức Hương Hoàn I 2

Bài thuốc An Tức Hương Hoàn I 2 Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.98 Vương Hoài Ẩn Bổ thận, ôn dương, lý khí, chỉ thống. Trị thận bị hư hàn, bụng đau, lưng dau, lưng nặng, chân mỏi, gầy ốm, râu tóc màu vàng úa, ăn ít. Vị thuốc: An tức hương …… 120g ………… 40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Am Lư Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Am Lư Ẩm

Bài thuốc Am Lư Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.152 Triệu Cát Trị phụ nữ đột nhiên bị chứng lậu hạ, lúc đầu nhiều, về sau ít, lâu ngày không khỏi. Vị thuốc: Am lư tử (sao sơ) …………. 60g Bồ hoàng (sao sơ) ………… 60g (sấy) ………….. 60g (sấy) …… 60g Tán bột. Mỗi lần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Âm Dương Tán IV
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Âm Dương Tán IV

Bài thuốc Âm Dương Tán IV Nguyên bản bài thuốc: Đậu Chẩn Toàn Thư. Cù Lương Trị miệng lở loét, mép bị lở loét (chốc). Vị thuốc: Can khương …….. 4g ………..8g Sao, tán bột, bôi. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Vị thuốc Can khương…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc A Giao  				Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Giao Hoàn

Bài thuốc A Giao Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.19. Vương Hoài Ẩn Điều khí, hòa huyết, khai điều hàn nhiệt. Trị lúc nóng lúc lạnh, lỵ ra mủ máu, bụng đau không chịu nổi. Vị thuốc: A giao (sao cho hơi vàng) …….. 40g Can khương ……40g (sao qua) ……….. 40g Hậu phác (tẩm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Ngùy Hóa Bỉ Cao II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Ngùy Hóa Bỉ Cao II

Bài thuốc A Ngùy Hóa Bỉ Cao II Nguyên bản bài thuốc: Bắc Kinh Thị Trung Dược Thành Phẩm Tuyển Tập Viện Trung Y Bắc Kinh Hoạt huyết, hành khí, hóa bỉ, tiêu tích. Trị khí huyết ứ trệ, tích tụ, bỉ khối, giữa bụng đau, phụ nữ bị trưng hà. Vị thuốc: A ngùy Chương não Đại toán Hậu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thần Tiễn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Tiễn

Bài thuốc An Thần Tiễn Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn. Đỗ Hoài Đường Trị mất ngủ. Vị thuốc: Bán hạ …………. 10g Chích thảo ………..6g Đởm tinh ………..6g Hoàng kim thủ sức …………. 6g Long xỉ …………30g Mạch nha ……… 30g Phục thần ……… 16g Táo …………10 trái Thạch xương bồ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thận Hoàn IX
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thận Hoàn IX

Bài thuốc An Thận Hoàn IX Nguyên bản bài thuốc: Hạnh Uyển Sinh Xuân, Q.6 Kỷ Mộng Đức Trị thận hư yếu, hư hỏa bốc lên gây nên răng đau, thận hư khí không quay về nguồn được, ho. Vị thuốc: ………… 20g Bá tử nhân ……..20g Cửu tử …………. 20g ……….. 20g Hắc phụ tử ……. 20g Hồ lô…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Đương quy Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Đương quy Ẩm

Bài thuốc An Thai Đương quy Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.154. Triệu Cát Trị thai động không yên (dọa sảy thai), phiền nhiệt, đầy trướng. Vị thuốc: A giao …………. 1,2g Đương quy ……. 20g Tang ký sinh ……… 20g ……. 0,6g Tán bột. Mỗi lần dùng 5 thìa. Thêm Hành 3 cọng, Đậu xị…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Ngùy Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Ngùy Hoàn

Bài thuốc A Ngùy Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Tế Sinh Phương, Q.4 Nghiêm Dụng Hòa Hành khí, hóa tích, tiêu thực, hóa trệ. Trị chứng khí tụ, nhục tụ, ngực đầy, bụng đầy, hông sườn đau, bụng đau, đau lan ra sau lưng, không muốn ăn uống. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 10g Binh lang ………. 20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Ngùy Lôi Hoàn Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Ngùy Lôi Hoàn Tán

Bài thuốc A Ngùy Lôi Hoàn Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Diệt các loại ký sinh trùng đường ruột. Vị thuốc: A ngùy ……….. 1,2g Bạch liễm ……….20g Chu sa …………. 20g Hoạt thạch ……. 20g Hùng hoàng …..1,2g Lê lô ……….. 20g Ngưu hoàng …..1,6g Tê giác ………… 20g Thạch đởm …….20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Âm Ngược Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Âm Ngược Hoàn

Bài thuốc Âm Ngược Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị chứng sốt rét phát về đêm (dạ ngược). Vị thuốc: Bạch phụ tử ……20g Đào nhân ………. 20g ……. 20g ………. 20g Mạch nha ……… 40g Miết giáp ………. 40g Nga truật ……….20g Tam Lăng ………. 20g Thanh bì ……….. 20g Thần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Hòa Khí Ẩm II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm II

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm II Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa Vạn Kim Phương. Tiết Cổ Ngu An thai, hòa khí. Trị có thai 2-3 tháng mà bị té ngã, đánh đập… làm cho thai khí bị động không yên, nôn mửa, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g ………… 8g Chỉ xác ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc An Hồi Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Hồi Hoàn

Bài thuốc An Hồi Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Kim Quỹ Dực, Q.7. Vưu Tài Kinh Lý trung, an hồi. Trị giun. Vị thuốc: Cam thảo Can khương Nhân sâm Ô mai Xuyên tiêu Tán bột. Trộn với mật làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Ngày uống 12–16g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc