Bài thuốc  				An Thai Đương quy Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Đương quy Ẩm

Bài thuốc An Thai Đương quy Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.154. Triệu Cát Trị thai động không yên (dọa sảy thai), phiền nhiệt, đầy trướng. Vị thuốc: A giao …………. 1,2g Đương quy ……. 20g Tang ký sinh ……… 20g ……. 0,6g Tán bột. Mỗi lần dùng 5 thìa. Thêm Hành 3 cọng, Đậu xị…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Ngùy Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Ngùy Hoàn

Bài thuốc A Ngùy Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Tế Sinh Phương, Q.4 Nghiêm Dụng Hòa Hành khí, hóa tích, tiêu thực, hóa trệ. Trị chứng khí tụ, nhục tụ, ngực đầy, bụng đầy, hông sườn đau, bụng đau, đau lan ra sau lưng, không muốn ăn uống. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 10g Binh lang ………. 20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Ngùy Lôi Hoàn Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Ngùy Lôi Hoàn Tán

Bài thuốc A Ngùy Lôi Hoàn Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Diệt các loại ký sinh trùng đường ruột. Vị thuốc: A ngùy ……….. 1,2g Bạch liễm ……….20g Chu sa …………. 20g Hoạt thạch ……. 20g Hùng hoàng …..1,2g Lê lô ……….. 20g Ngưu hoàng …..1,6g Tê giác ………… 20g Thạch đởm …….20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Âm Ngược Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Âm Ngược Hoàn

Bài thuốc Âm Ngược Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị chứng sốt rét phát về đêm (dạ ngược). Vị thuốc: Bạch phụ tử ……20g Đào nhân ………. 20g ……. 20g ………. 20g Mạch nha ……… 40g Miết giáp ………. 40g Nga truật ……….20g Tam Lăng ………. 20g Thanh bì ……….. 20g Thần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Hòa Khí Ẩm II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm II

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm II Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa Vạn Kim Phương. Tiết Cổ Ngu An thai, hòa khí. Trị có thai 2-3 tháng mà bị té ngã, đánh đập… làm cho thai khí bị động không yên, nôn mửa, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g ………… 8g Chỉ xác ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc An Hồi Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Hồi Hoàn

Bài thuốc An Hồi Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Kim Quỹ Dực, Q.7. Vưu Tài Kinh Lý trung, an hồi. Trị giun. Vị thuốc: Cam thảo Can khương Nhân sâm Ô mai Xuyên tiêu Tán bột. Trộn với mật làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Ngày uống 12–16g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thận Hoàn X
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thận Hoàn X

Bài thuốc An Thận Hoàn X Nguyên bản bài thuốc: Trương Thị Y Thông, Q.13 Trương Thạch Ngoan Trị thận hư yếu, cơ thể gầy ốm, cơ thể đau nhức. Vị thuốc: …………190g Bạch tật lê (sao, bỏ gai) …..190g …… 190g Bổ cốt chỉ (sao) ………….. 190g Nhục quế ………. 60g Nhục thung dung ……….. 190g …….. 190g Thạch…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Hòa Khí Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Phương, Q.342. Chu Tiêu Trị thai bị lạnh. Vị thuốc: Cao lương khương Sinh khương Thược dược Trần bì Trần đại mễ Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, nước 1 chén, Gừng 3 lát, sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				 An Xung Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Xung Thang

Bài thuốc An Xung Thang Nguyên bản bài thuốc: Y Học Trung Trung Tham Tây Lục, Q. Thượng. Trương Tích Thuần Bổ khí, dưỡng huyết, cố kinh, an thần. Trị kinh nguyệt ra quá nhiều, lậu hạ. Vị thuốc: (sao) …………… 24g ………. 24g Hàng thược …….12g Hải phiêu tiêu ……. 16g Long cốt …………24g Mẫu lệ ………….24g Sinh địa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  			 				  				An Kinh Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Kinh Tán

Bài thuốc An Kinh Tán Nguyên bản bài thuốc: Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương Trần Tự Minh Trị chứng tử lâm (có thai mà đi tiểu buốt gắt do hư nhiệt). Vị thuốc Cam thảo ………… 4g Đăng tâm ….. 10 cọng (2g – 3g) ………. 8g Hoạt thạch ………. 8g …….. 16g Nhân sâm ……….. 4g Tế tân…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Lợi Khí Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Lợi Khí Ẩm

Bài thuốc An Thai Lợi Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Tống Thị Nữ Khoa. Tống Thanh Trị thai bị lạnh làm bụng đau lan đến hông sườn, tiểu nhiều, đại tiện hư thoát. Vị thuốc: ……….4g ………..8g Cao lương khương (sao) ……… 4g Chích thảo ………..4g Kha tử ………. 8g Mộc hương ……….4g Sinh khương ……..5 lát Trần bì…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Tâm Chử Tán
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Tâm Chử Tán

Bài thuốc An Tâm Chử Tán Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.13. Tôn Tư Mạo Trị tâm có nhiều nhiệt, phiền khát, hoảng hốt. Vị thuốc: ……. 80g Cam thảo ……… 10 g Hoàng cầm …… 30 g Ma hoàng …….. 30 g ……. 42 g Ngọc trúc ………36 g Đẳng sâm…….. 24 g …………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Trung Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Trung Hoàn

Bài thuốc An Trung Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Kê Phong Phổ Tế Phương, Q.23. Trương Nhuệ Trị tỳ vị không hòa ăn uống kém. Vị thuốc: …….. 20g Bán hạ ……….. 0,4g Binh lang …….1 trái Cam thảo ………0,4g Đinh hương ….. 0,4g Hoắc hương …..0,4g …… 0,4g Nhân sâm ……… 20g Nhục đậu khấu ………….. 2 hột Trần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Giao Tán II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Giao Tán II

Bài thuốc A Giao Tán II Nguyên bản bài thuốc: Tiểu Nhi Dược Chứng Trực Quyết, Q. Hạ. Tiền Ất. Dưỡng âm, thanh phế, chỉ khái, bình suyễn. Trị trẻ nhỏ phế bị hư, hỏa bốc lên, ho, suyễn, họng khô, đờm có máu, mạch Phù Tế Sác. Vị thuốc: A giao (sao phồng) ………. 60g Chích thảo …….. 10g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thần Hoàn VIII
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thần Hoàn VIII

Bài thuốc An Thần Hoàn VIII Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị chứng âm nang xuất hãn (ra mồ hôi ở bộ phận sinh dục ngoài). Vị thuốc: Bổ cốt chỉ ………. 40g Hồi hương ………40g Nhũ hương ……. 40g Tán bột làm hoàn. Ngày uống 8 – 12g. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Giao Tứ Vật Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Giao Tứ Vật Thang

Bài thuốc A Giao Tứ Vật Thang Nguyên bản bài thuốc: Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Tạng Phủ Môn), Q.1. Thẩm Kim Ngao. Hòa huyết, bổ huyết. Trị huyết hư, ho. Vị thuốc: A giao ……….. 8g ……….8g ……..12g ………… 4g ……6g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc ẤT TỰ THANG (OTSU JI TO)
Bài thuốc vần A

Bài thuốc ẤT TỰ THANG (OTSU JI TO)

Bài thuốc ẤT TỰ THANG (OTSU JI TO) Nguyên bản bài thuốc: Thành phần và phân lượng: Đương qui 4,0-6,0g Sài hồ 4,0-6,0g, Hoàng cầm 3,0g, Cam thảo 2,0-3,0g, Thǎng ma 1,0-2,0g, Đại hoàng 0,5-1,5g (trường hợp không có Đại hoàng cũng được). Cách dùng và lượng dùng: Thang. Công dụng: Trị các chứng trĩ nội, trĩ ngoại, bí đại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Dương Tinh Chế Cao
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Dương Tinh Chế Cao

Bài thuốc An Dương Tinh Chế Cao Nguyên bản bài thuốc: Trung Dược Chế Tễ Hối Biên Trung Y Thượng Hải Tiêu tích, hóa quyết, trục ứ, chỉ thống, thư cân, hoạt lạc, truy phong, tán hàn. Trị nam giới bị chứng khí quyết, nữ giới bị huyết quyết, trong bụng có tích tụ, phong hàn thấp tý, Vị bị…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				A Giao Thang II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc A Giao Thang II

Bài thuốc A Giao Thang II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường. Trị có thai 5 tháng mà thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: A giao …………160g ……. 80g Cam thảo ………. 80g ……. 80g Hoàng cầm ……. 80g …….. 46g Ngô thù du ……. 36g Nhân sâm ……… 40g Sinh khương…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Ẩu Nùng Địa Hoàng Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Ẩu Nùng Địa Hoàng Thang

Bài thuốc Ẩu Nùng Địa Hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc: Nhân Trai Trực Chỉ. Dương Sĩ Doanh Trị nôn ra mủ, nôn ra máu. Vị thuốc: ………… 20g ……. 20g Bán hạ (chế) ……… 30g Chích thảo …….. 30g Nam tinh ………. 20g Nhân sâm ……… 20g ………. 20g Sinh địa ………..40g Tiền hồ ……….. 20g Tri mẫu ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thận Thang II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thận Thang II

Bài thuốc An Thận Thang II Nguyên bản bài thuốc: Bất Tri Y Tất yếu, Q.3 Nhiễm Tiểu Phong Trị hư hỏa bốc lên gây nên răng đau. Vị thuốc: ………… 8g Hoài sơn (sao) ………8g Ngưu tất (sao nước muối) ….. 6g ……….. 6g Sơn thù nhục …… 6g ……… 160g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Vinh Thang III
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Vinh Thang III

Bài thuốc An Vinh Thang III Nguyên bản bài thuốc: La Thị Hội Dược Y Kính, Q.14. La Quốc Cương Dưỡng huyết, bổ hư, thanh nhiệt, chỉ huyết. Trị phần huyết có nhiệt, băng lậu kinh niên, 6 bộ mạch đều hư yếu. Vị thuốc: A giao (sao Cáp phấn) ………… 8g (sao rượu) ……….. 6g Chích thảo ………..4g Đan…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Hòa Thương Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Hòa Thương Thang

Bài thuốc An Thai Hòa Thương Thang Nguyên bản bài thuốc: Lâm Như Cao Cốt Thương Nghiệm Phương Ca Quyết Tập Thành. Lâm Như Cao Trấn tỉnh, an thai, hòa thương, chỉ thống. Trị có thai mà bị tổn thương. Vị thuốc: ……….9g ………..9g Cam thảo ………… 3g Chỉ xác ………….. 6g Chu sa ………. 6g ………. 9g ……….3g Phục…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Bạch truật Tán III
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Bạch truật Tán III

Bài thuốc An Thai Bạch truật Tán III Nguyên bản bài thuốc: Hạnh Uyển Sinh Xuân, Q.8. Kỷ Mộng Đức Trị có thai bị phiền nhiệt, đầu đau, phiền muộn, thái khí không yên, nôn mửa, không ăn uống được. Vị thuốc: Bạch truật ………..4g Bán hạ ………. 2g Cam thảo ………… 2g ……. 2,8g Nhân sâm ……….. 4g Quất…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Phế Thang
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Phế Thang

Bài thuốc An Phế Thang Nguyên bản bài thuốc: Tế Dương Cương Mục, Q.65. Võ Chi Vọng Trị vinh vệ đều hư, sốt, mồ hôi tự ra, phế hư, suyễn, ho đờm. Vị thuốc: A giao ………….4,8g Chích thảo ………..2g ………. 2g (bỏ lõi) ………….. 2g Ngũ vị tử ……….. 2g ……….. 2g Tang bạch bì (nướng) ………….2g (chưng rượu)…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Kinh Hoàn II
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Kinh Hoàn II

Bài thuốc An Kinh Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Y Học Chính Truyền, Q.10 Ngu Bác Trị kinh nguyệt đến trước kỳ. Vị thuốc: A giao châu ……… 2g …… 3,2g Cam thảo ………… 2g Điều cầm ……….. 4g ………..2g ……. 3,2g Hương phụ ……….4g Ngải diệp ………..2g Quy thân ………..6g Sinh địa …………. 4g Tri mẫu …………. 2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Âm Thư Vô Giá Hoạt Mệnh Đơn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc Âm Thư Vô Giá Hoạt Mệnh Đơn

Bài thuốc Âm Thư Vô Giá Hoạt Mệnh Đơn Nguyên bản bài thuốc: Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị chứng lạc đầu thư (một loại nhọt độc ở đầu), sau tai mọc nhọt độc, cốt tào phong (một loại nhọt độc). Cách chung, trị các loại nhọt độc. Vị thuốc Bạch phàn ………12g Hỏa tiêu ………… 12g Hoàng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Thai Lương Cách Ẩm
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Thai Lương Cách Ẩm

Bài thuốc An Thai Lương Cách Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thai Sản Bí Thư, Q. Thượng. Trần Hốt Am. Trị có thai mà bị nôn mửa do nhiệt. Vị thuốc: Cát căn Lô căn Mạch môn Nhân sâm Thông bạch Tri mẫu Trúc diệp Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				An Trung Tán IV
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Trung Tán IV

Bài thuốc An Trung Tán IV Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Phương, Q.23. Chu Tiêu Trị vị hư, các chứng bệnh hàn nhiệt, tỳ hàn, đờm thịnh, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bán hạ (chế) ……… 60g Cam thảo (nướng hơi vàng) …… 60g Hậu phác (sao Gừng) …….. 120g Thương truật ……180g Trần bì ……….. 180g Tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc An Kinh Hoàn
Bài thuốc vần A

Bài thuốc An Kinh Hoàn

Bài thuốc An Kinh Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Ngụy Thị Gia Tàng Phương, Q.10 Ngụy Hiện Trị xích bạch đới hạ. Vị thuốc: Đinh hương ……… 4g Hương phụ ……. 80g Mẫu lệ ………….80g Mộc hương ……. 20g Mộc thông …….. 20g Thạch yên tử …………….. 5 cục Tán bột. Trộn với nước làm hoàn, to bằng hạt Ngô…

Tiếp tục đọc