Bài thuốc      				Chỉ Thống Can Đởm Kinh Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Thống Can Đởm Kinh Thang

Bài thuốc Chỉ Thống Can Đởm Kinh Thang Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị dây thần kinh liên sườn đau. Vị thuốc: …………..8g Chỉ xác ………….. 12g Đơn sâm ………… 12g Khương hoạt ……..8g Phòng phong ……. 8g Quếâ chi …………. 8g Thanh bì ………… 6g Uất kim ………….. 8g ….. 12g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Cầm Thược Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cầm Thược Thang

Bài thuốc Cầm Thược Thang Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị có thai, bụng trướng đau do nhiệt. Vị thuốc: Hoàng cầm Nhục quế Sắc uống Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Bạch thược phản với vị Lê lô…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc   Cố Chân Hoàn
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Chân Hoàn

Bài thuốc Cố Chân Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Lan Thất Bí Tàng (Phụ Nhân Môn). Lý Đông Viên Bổ nguyên khí, trị di mộng tinh. Vị thuốc: Bạch thạch chi ……. 40g ……. 20g Can khương ……… 100g ……. 80g ………. 20g Long cốt …………80g Sài hồ ………. 40g Tán bột, dùng Thần khúc tán, làm hồ, hoàn thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Cổ Đình Táo Tán
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cổ Đình Táo Tán

Bài thuốc Cổ Đình Táo Tán Nguyên bản bài thuốc: Y Học Nhập Môn, Q.6. Lý Diên Trị phế ung, ngực đầy, ho, suyễn, đầu mặt sưng phù. Vị thuốc: Đại táo …….. 10 trái Đình lịch tử (sao vàng, tán) ……..12g Sắc Đại táo trước cho đặc, bỏ Táo, lấy nước sắc cho bột Đình lịch vào, trộn đều…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chỉ Mê Phục linh Hoàn II
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Mê Phục linh Hoàn II

Bài thuốc Chỉ Mê Phục linh Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Huyết Chứng Luận. Đường Dung Xuyên Khu trừ thủy ẩm, trục thủy. Trị đờm thấp lưu trú ở kinh lạc và trung quản, cánh tay đau mỏi. Vị thuốc: Bán hạ (chế) …..12g Chỉ xác (sao cám) ……….. 4g Mang tiêu ……… 12g Phục linh (tẩm sữa) ………….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Cơ Ủy Tán
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cơ Ủy Tán

Bài thuốc Cơ Ủy Tán Nguyên bản bài thuốc: Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ôn kinh, thông lạc. Trị kinh mạch bị ứ trở, cơ bị teo do nguyên nhân thần kinh. Vị thuốc: Giáp châu …….400g tử (chế) ………….300g Nguyên hồ ….. 250g Phụ phiến (chín) ………… 200g Tam thất ……..300g Tán chung thành bột…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chế Điến Phương
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chế Điến Phương

Bài thuốc Chế Điến Phương Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn. Đỗ Hoài Đường Lương huyết, giải độc, hóa ban, chỉ huyết. Trị ngứa ngoài da, lang ben, hắc lào, dị ứng da. Vị thuốc: Bản lam căn ……10g Đại thanh diệp ………8g …….. 10g Liên kiều ………..10g Mẫu Đơn bì …….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chi tử Nhân Thang IV
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chi tử Nhân Thang IV

Bài thuốc Chi tử Nhân Thang IV Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị thời độc sưng đau (dịch độc), đại tiện bí kết. Vị thuốc: Chi tử nhân (sao) …………….8g Chỉ xác ………….. 8g (sao) ……..8g Ngưu bàng tử (sao) ………… 8g Thăng ma ……….. 8g Uất kim ………….. 8g Sắc uống Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chỉ Thực Đại hoàng Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Thực Đại hoàng Thang

Bài thuốc Chỉ Thực Đại hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc: Vạn Bệnh Hồi Xuân, Q.5. Cung Đình Hiền Trị thức ăn tích trệ gây nên đau, nhiệt tích gây nên táo bón. Vị thuốc: Binh lang ……….. 6g Cam thảo ……… 1,2g Chỉ thực …………..6g Đại hoàng ……….. 6g Hậu phác ………….6g Mộc hương ……….2g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Cát cánh Chỉ Xác Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát cánh Chỉ Xác Thang

Bài thuốc Cát cánh Chỉ Xác Thang Nguyên bản bài thuốc: Loại Chứng Hoạt Nhân Thư, Q.18. Chu Quăng Trị chứng thương hàn bỉ khí, ngực đầy tức. Vị thuốc: Cát cánh ……… 120g Chỉ xác …………120g Sắc uống Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Câu Đằng Ẩm III
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Câu Đằng Ẩm III

Bài thuốc Câu Đằng Ẩm III Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Ấu Khoa), Q.2 Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ tỳ vị khí hư, mắt mỏi yếu, cơ thể nóng, chân lạnh. Vị thuốc: Bạch cương tằm ………….. 10g Câu đằng câu (sao) ………. 10g Mộc hương ……. 10g Phòng phong ….. 10g Thiên ma ………. 10g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Cát Căn Ý dĩ Nhân Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Ý dĩ Nhân Thang

Bài thuốc Cát Căn Ý dĩ Nhân Thang Nguyên bản bài thuốc: Hoàng Hán Y Học. Thang Bản Cầu Chân Trị sốt, gáy và lưng cứng, các khớp sưng đau hoặc có mủ. Vị thuốc: Cam thảo ……….. 4g Cát căn ………….. 8g Đại táo ………. 5 quả Ma hoàng ……….. 4g Quế chi ………….. 4g Sinh khương ……. 4g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Cốt Thích Hoàn
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cốt Thích Hoàn

Bài thuốc Cốt Thích Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Thương Khoa Học. Trung Y Viện Quảng Đông Khu phong, tán hàn, hoạt huyết, chỉ thống. Trị gai xương đau nhức, sau khi bị tổn thương khỏi rồi mà vẫn đau. Vị thuốc: ………. 30g ……. 30g ……… 60g Tế tân …………. 30g Thảo ô (chế) ……… 30g Tỳ giải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Cát Căn Giải Cơ Thang VII
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang VII

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang VII Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị chứng sởi ở thời kỳ phát sốt, chưa mọc ra. Vị thuốc: Bối mẫu ………… 4g Cam thảo ………. 12g Cát căn ………… 12g Đăng tâm ………… 2g Kinh giới …………6g Liên kiều ……….. 8g Mộc thông ………..6g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Cam Lộ Tiêu Độc Đơn Gia Giảm
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cam Lộ Tiêu Độc Đơn Gia Giảm

Bài thuốc Cam Lộ Tiêu Độc Đơn Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc: Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng Lý Văn Lượng Thanh hỏa thấp nhiệt. Trị thấp nhiệt uẩn phục, miệng hôi thối. Vị thuốc: Bạc hà ……….6g Bạch khấu nhân …… 6g Bán hạ …………. 10g Cam thảo (sống) …………… 3g Hoàng cầm (sao) ………….. 10g Hoạt thạch…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chương Cốt Hoàn
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chương Cốt Hoàn

Bài thuốc Chương Cốt Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.98. Vương Hoài Ẩn Bổ thận, tráng dương, chấn tinh, bổ tủy. Trị thận hư hàn, các chứng bất túc. Vị thuốc: ………… 40g Chương cốt (sao hơi vàng) ……..160g Chung nhũ phấn …………… 80g ……… 40g Kha lê lặc bì ……40g Long cốt …………40g Lộc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Can Cát Thanh Vị Thang II
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Can Cát Thanh Vị Thang II

Bài thuốc Can Cát Thanh Vị Thang II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Nhân Mạch Trị, Q.1. Tần Cảnh Minh Trị bại liệt do tửu thấp, tay chân không cử động được, nhiệt ở thượng tiêu. Vị thuốc: Cam thảo Cát căn Thăng ma Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Cảo Bản Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cảo Bản Thang

Bài thuốc Cảo Bản Thang Nguyên bản bài thuốc: Tố Vấn Bệnh Cơ Khí Nghi Bảo Mệnh Tập, Q. Trung. Lưu Hà Gian Trị tâm thống mà đại tiện thông. Vị thuốc: Cảo bản ………..20g Thương truật …….. 40g Tán bột. Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chân Nhân Hoạt Mệnh Ẩm
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chân Nhân Hoạt Mệnh Ẩm

Bài thuốc Chân Nhân Hoạt Mệnh Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Nhiếp Sinh Chúng Diệu Phương, Q.8. Trương Thời Dục Tán ứ, tiêu thũng. Trị các loại mụn, ung nhọt, thũng độc mới phát. Vị thuốc: ………….4g Bối mẫu …………. 4g Cam thảo ……….. 4g ……… 6g …….. 12g Một dược ……….. 4g Nhũ hương ………..4g Phòng phong ……2,8g Tạo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Côn Bố Tán II
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Côn Bố Tán II

Bài thuốc Côn Bố Tán II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.5. Vương Khẳng Đường Trị anh khí (bướu cổ) sưng cứng, ngực đầy tức. Vị thuốc: Bạch liễm ………40g Bán hạ ………….40g Binh lang ………. 80g Chích thảo …….. 40g Côn bố …………..40g Hải cáp phấn ….. 40g Hải tảo …………. 40g Long đởm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Cốt Chiết Ngoại Sát Thương
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cốt Chiết Ngoại Sát Thương

Bài thuốc Cốt Chiết Ngoại Sát Thương Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Khoa Chính Tông Trần Thực Công Thông huyết, giúp sinh chất xương. Vị thuốc: Cốt toái bổ Danh dị Lưu ký nô Một dược Nhũ hương Sinh quân Thảo ô Tục đoạn Xuyên điền thất Xuyên ô Tán bột. Mổ con gà, bỏ ruột (không rửa nước), giã…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Cam Cát Thang Gia Vị
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cam Cát Thang Gia Vị

Bài thuốc Cam Cát Thang Gia Vị Nguyên bản bài thuốc: Bút Hoa Y Kính. Giang Hàm Thôn Trị các chứng phế uất, háo suyễn. Vị thuốc: Bách bộ …………. 6g Bạch tiền ……….. 6g Cam thảo ………… 2g ………… 6g ……….. 6g Quất hồng ……….. 6g Tuyền phúc hoa …… 6g Xuyên Bối mẫu ……..6g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Cam Lý Căn Thang
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cam Lý Căn Thang

Bài thuốc Cam Lý Căn Thang Nguyên bản bài thuốc: Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Kỳ Kinh Bát Mạch Môn), Q.11. Thẩm Kim Ngao Trị khí mạch xung vào tâm gây nên phiền nhiệt, cơ thể lạnh, mồ hôi toát ra nóng, khát muốn uống, họng đau, nhiều đờm. Vị thuốc: ………4g Bán hạ ………. 2g Cam thảo ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chi tử Trúc Nhự Thang II
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chi tử Trúc Nhự Thang II

Bài thuốc Chi tử Trúc Nhự Thang II Nguyên bản bài thuốc: Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc, Q.4. Thẩm Kim Nga Trị vị bị nhiệt (dạ dày nóng, ợ chua), nôn mửa. Vị thuốc: Chi tử ………….. 12g Trần bì ………….. 8g Trúc nhự ……….. 6g Sắc nước, pha thêm nước cốt Gừng, uống. Lưu ý khi dùng thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Cố Phù Thang Gia Giảm
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Phù Thang Gia Giảm

Bài thuốc Cố Phù Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị đái dầm do phế và tỳ suy kém. Vị thuốc: ………8g ……… 8g ………. 12g …………..8g Ích trí nhân …….. 8g Phục thần ……….. 8g Sơn thù ………….. 8g Tật lê ………… 8g Tang phiêu tiêu ………8g Thăng ma…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chỉ Thực Thược Dược Tán
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Thực Thược Dược Tán

Bài thuốc Chỉ Thực Thược Dược Tán Nguyên bản bài thuốc: Kim Quỹ Yếu Lược, Q. hạ. Trương Trọng Cảnh Tuyên thông khí huyết. Trị sau khi sinh đẻ bụng bị đau, bứt rứt, nằm không được, ung mủ. Vị thuốc: Chỉ thực (đốt cháy tồn tính) Thược dược Hai vị liều lượng bằng nhau, tán bột. Ngày uống 3…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Câu Đằng Thang II
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Câu Đằng Thang II

Bài thuốc Câu Đằng Thang II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng đậu độc gây biến chứng làm cho cấm khẩu, mắt trợn, bụng đau. Vị thuốc: ………8g ………..8g Cam thảo ………… 4g Câu đằng ………… 8g ………. 8g …………8g ………….8g Mộc hương ……….4g Quan quế ………… 4g Sinh khương …….. 4g Thanh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Chỉ Thực Đại hoàng Thang II
Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Thực Đại hoàng Thang II

Bài thuốc Chỉ Thực Đại hoàng Thang II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Thông đại tiện, trị táo bón. Vị thuốc: Chỉ thực ………….2g Đại hoàng ……….12g ……… 4g Khương hoạt ……..6g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc