Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cốt Chiết Ngoại Sát Thương

Bài thuốc Cốt Chiết Ngoại Sát Thương

Nguyên bản bài thuốc:

Ngoại Khoa Chính Tông

Trần Thực Công

Thông huyết, giúp sinh chất xương.

Vị thuốc:

Cốt toái bổ

Danh dị

Lưu ký nô

Một dược

Nhũ hương

Sinh quân

Thảo ô

Tục đoạn

Xuyên điền thất

Xuyên ô

Tán bột. Mổ con gà, bỏ ruột (không rửa nước), giã nát với thuốc, bó vào vết thương.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời