Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Hỏa Thanh Nhiệt Thang

Bài thuốc Giáng Hỏa Thanh Nhiệt Thang

Nguyên bản bài thuốc

Thẩm Thị Tôn Sinh Thư.

Thẩm Kim Ngao

Trị chứng tâm thực.

Vị thuốc:

Cam thảo 6g

Đăng tâm 6g

Hoàng liên 3g

Hoạt thạch 10g

Mạch môn 12g

Mẫu Đơn bì 12g

Tê giác

Trúc diệp 10g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Tê giác phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử, Ô uế, Thiên hùng, khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời