Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang VII

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang VII

Nguyên bản bài thuốc:

Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y.

Nguyễn Phu

Trị chứng sởi ở thời kỳ phát sốt, chưa mọc ra.

Vị thuốc:

Bối mẫu ………… 4g

Cam thảo ………. 12g

Cát căn ………… 12g

Đăng tâm ………… 2g

Kinh giới …………6g

Liên kiều ……….. 8g

Mộc thông ………..6g

Ngưu bàng tư û ……. 6g

Tang bì ………….. 4g

Thuyền thoái …….6g

Tiền hồ ………….. 4g

Xích thược ………. 6g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời