Deciphering the Intricacies of Houses in Vedic Astrology
EIN PRESSWIRE

Deciphering the Intricacies of Houses in Vedic Astrology

Deciphering the Intricacies of Houses in Vedic Astrology ARLINGTON, TEXAS, UNITED STATES, November 24, 2023 /EINPresswire.com/ — Introduction Vedic astrology, deeply entrenched in ancient Indian wisdom, unveils the complexities of life through its twelve houses. Each house within a birth chart holds profound significance, symbolising varied facets of an individual’s journey. A comprehensive comprehension of these houses in Vedic astrology…

Tiếp tục đọc

Hubus IO: A Revolutionary Step in Business Financing Unleashes the Power of Blockchain
EIN PRESSWIRE

Hubus IO: A Revolutionary Step in Business Financing Unleashes the Power of Blockchain

A Glimpse into Hubus IO – Bridging Businesses and Investors Through Innovative Blockchain Technology LONDON, LONDON, UNITED KINGDOM, November 24, 2023 /EINPresswire.com/ — In the dynamic realm of financial technology, Hubus IO emerges as a groundbreaking force, reshaping the narrative of business financing. Anchored in state-of-the-art blockchain technology, Hubus IO marks a pivotal moment in the evolution of funding solutions…

Tiếp tục đọc

EduTech DABIDA to Promote Global ‘Educational Equity’ through GeniClass
EIN PRESSWIRE

EduTech DABIDA to Promote Global ‘Educational Equity’ through GeniClass

Experience Innovation: DABIDA”s Solutions in Focus The 21st World Korean Business Convention DABIDA Reaffirmed Commitment to UN SDG 4, Demonstrating Global Dedication for Inclusive Education through Extensive Initiatives ANAHEIM, CALIFORNIA, USA, November 23, 2023 /EINPresswire.com/ — DABIDA, a prominent participant at the 21st World Korean Business Convention held from November 11-14, 2023, in Anaheim, California, USA, reaffirmed its commitment to…

Tiếp tục đọc

Give Direct Veterinary CARE on Giving Tuesday
EIN PRESSWIRE

Give Direct Veterinary CARE on Giving Tuesday

Support BIPOC and Marginalized Communities: Companions and Animals for Reform and Equity Needs Support this Giving Tuesday Donating to CARE means providing the resources that we need to leverage the difficult work of systemic change towards human and animal well-being.” — James Evans, Founder CARE BALTIMORE, MD, UNITED STATES, November 23, 2023 /EINPresswire.com/ — Give Tuesday and give Direct CARE.…

Tiếp tục đọc

Children’s Author Sheena Worthington Launches Enchanting New Storybook
EIN PRESSWIRE

Children’s Author Sheena Worthington Launches Enchanting New Storybook

Seraphina’s Dream Adventure. Author – Sheena J B Worthington Sheena Worthington’s debut children’s book, “Seraphina’s Dream Adventure,” inspires imagination, kindness, and dream fulfillment. WORSLEY, GREAT MANCHESTER, UNITED KINGDOM, November 23, 2023 /EINPresswire.com/ — Worsley, UK – Renowned children’s author Sheena Worthington is pleased to announce the publication of her latest storybook, “Seraphina’s Dream Adventure.” In “Seraphina’s Dream Adventure,” Worthington transports…

Tiếp tục đọc

Kinh nghiệm dùng phép bổ mẹ tả con
Châm Cứu Trị Bệnh

Kinh nghiệm dùng phép bổ mẹ tả con

Bổ mẫu tả tử là nguyên tắc quan trọng nhưng không phải câu chấp bất cứ chứng hư, chứng thực nào cũng một mực như thế. Cần phải đánh giá đứng mức hư, thực. Nếu Phế kim hư vừa thì chỉ cần bổ huyệt Thái uyên ( vừa là thổ huyệt mẹ của bản kinh , vừa là du huyệtthay…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Đại Bán hạ Thang II 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Bán hạ Thang II 2

Bài thuốc Đại Bán hạ Thang II 2 Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Làm thông khí xuống. Trị Vị trung hư hàn, bụng đầy trướng, phản vị, ăn vào thì nôn ra. Vị thuốc: …….. 20g Bán hạ (chế) ……… 80g Cam thảo ………. 80g Chỉ thực ………… 80g Đại táo ……..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Xuy Tỵ Tán  				II
Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Tỵ Tán II

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Làm cho (kích thích) hắt hơi. Vị thuốc: Long não ……….. 2g Mã nha tiêm ……. 4g Qua đế ……… 14 cái Tán bột, dùng để thổi vào tai. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Khương Quế Hoàn
Bài thuốc vần K

Bài thuốc Khương Quế Hoàn

Bài thuốc Khương Quế Hoàn Nguyên bản bài thuốc Khiết Cổ Gia Trân. Trương Khiết Cổ Trị ho do hàn đờm. Vị thuốc: Bán hạ ………….40g Nhục quế ………. 40g Thiên Nam tinh ……………..40g Tán bột. Chưng hồ, trộn thuốc bột làm thành viên, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Mỗi lần uống 30 viên. Lưu ý khi dùng thuốc:…

Tiếp tục đọc

CHẮP LẸO
Đông y trị bệnh vần C

CHẮP LẸO

Lẹo là một áp xe của tuyến Zeiss ở ngay chân lông mi, viêm mủ tuyến bã ở bờ mi hoặc trong chiều dầy của mi phát bệnh cấp, thích tái phát. Chắp là tuyến sụn mi bị viêm nhiễm. YHCT: Gọi là Thâu Châm, Du Thâu Châm, Thổ Âm, Thổ Dương, Nhãn Đơn, Châm Nhãn, Mạch Lạp Thủng. Lẹo…

Tiếp tục đọc

Hidden Brain Introduces The Butterfly: Next-Gen Environmental Health Guardian
EIN PRESSWIRE

Hidden Brain Introduces The Butterfly: Next-Gen Environmental Health Guardian

Know your family is living in a healthy environment. The Butterfly and the Conscious app The Butterfly Is The Industry’s First Portable 24/7 Personal Environmental Health Monitor LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES, November 22, 2023 /EINPresswire.com/ — In a world where 24% of global health challenges are linked to environmental factors, Hidden Brain unveils “The Butterfly.” The new device emerges…

Tiếp tục đọc

Hydrogen fuel cell vehicle market Sets New Record, Projected at USD 57.9 billion by 2032, at 43% CAGR: AMR
EIN PRESSWIRE

Hydrogen fuel cell vehicle market Sets New Record, Projected at USD 57.9 billion by 2032, at 43% CAGR: AMR

Market Report Hydrogen Fuel Cell Vehicle The report includes the analysis of the regional as well as global hydrogen fuel cell vehicle market trends, key players, market segments, application areas, and market growth strategies. ” — Allied market research PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, November 23, 2023 /EINPresswire.com/ — According to a new report published by Allied Market Research, titled, “Hydrogen…

Tiếp tục đọc

Dentulu Partners with Perio Protect to Transform At-Home Dental Care Nationwide
EIN PRESSWIRE

Dentulu Partners with Perio Protect to Transform At-Home Dental Care Nationwide

Dentulu is the nation’s largest Virtual Dental Office This collaboration marks a significant milestone in dental care delivery, enhancing accessibility with a focus on home care, prevention and early intervention. By offering Perio Protect’s renowned custom tray, Dentulu aims to empower patients to take control of their oral health.” — Dr. Arash Hakhamian LOS ANGELES, CA, USA, November 22, 2023…

Tiếp tục đọc

Tideline Center for Health & Aesthetics Introduces a New Approach to Men’s Intimate Health Solutions
EIN PRESSWIRE

Tideline Center for Health & Aesthetics Introduces a New Approach to Men’s Intimate Health Solutions

Carl Gerardi, MD, FACS Men need a facility where they can discuss their most private concerns with a trusted physician.” — Carl Gerardi, MD, FACS LAKE SUCCESS, NY, USA, November 21, 2023 /EINPresswire.com/ — Tideline Center for Health & Aesthetics is pleased to announce the expansion of Tideline services, providing a wide range of cutting-edge solutions for men’s health issues.…

Tiếp tục đọc

DAVID BURKE’S RED HORSE BRAND CONTINUES EXPANSION WITH OPENING OF THIRD LOCATION
EIN PRESSWIRE

DAVID BURKE’S RED HORSE BRAND CONTINUES EXPANSION WITH OPENING OF THIRD LOCATION

Chef David Burke at the new Red Horse by David Burke at the 116-year-old Bernards Inn. The Modern American Steakhouse Now The Culinary Draw at New Jersey’s Historic Bernards Inn BERNARDSVILLE, NJ, UNITED STATES, November 21, 2023 /EINPresswire.com/ — The third Red Horse by David Burke, the burgeoning modern American steakhouse brand, has opened in Bernardsville, NJ’s historic 116-year-old Bernards…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thang III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thang III

Bài thuốc Phòng Phong Thang III Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.19. Triệu Cát Sơ phong, hoạt lạc, tuyên tý, chỉ thống. Trị chứng hành tý, đi đứng không vững. Vị thuốc: Cam thảo ………….. 2g Cát căn …………. 8g Đương quy ………… 4g Hạnh nhân ………… 4g Hoàng cầm …………8g Khương hoạt …………….. 3,2g Phòng phong…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Bạch truật Tán XI 2
Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bạch truật Tán XI 2

Bài thuốc Bạch truật Tán XI 2 Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Phương, Q.29. Chu Tiêu Bổ nguyên khí, làm mạnh gân xương, làm sáng mắt, làm đen râu tóc. Trị thận dương hư suy. Vị thuốc: thiên (bỏ lõi) ………… 20g Bổ cốt chỉ ……. 400g Hồi hương (sao) …………… 20g Ngưu tất (tẩy rượu) ………. 400g phụ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Địa Hoàng Tiễn
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Hoàng Tiễn

Bài thuốc Địa Hoàng Tiễn Nguyên bản bài thuốc Phổ Tế Phương, Q.33. Chu Tiêu Bổ thận, trợ dương. Trị xương tủy bị hư hàn, lưng đau, chân yếu, não đau không yên, cơ thể thường lạnh, mạch Trầm Tế. Vị thuốc: Bổ cốt chỉ ……. 200g Nhân sâm …… 200g Sinh địa ………..2kg Trộn đều. Mỗi lần dùng 80g…

Tiếp tục đọc

Khí xung
Huyệt vị vần K

Khí xung

Khí = năng lượng cần thiết cho sự sống, ý chỉ kinh khí chảy vào các kinh. Xung = đẩy mạnh lên hoặc xuống. Huyệt ở vùng háng, nơi kinh khí của kinh Vị và mạch Xung đi lên, vì vậy, gọi là Khí Xung (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Dương Hy, Dương Thỉ, Khí Nhai, Khí Vệ. Xuất…

Tiếp tục đọc

Bổ Cung Hoàn
Bài thuốc vần B

Bổ Cung Hoàn

Bổ Cung Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Dương Thị Gia Tàng Phương, Q.15. Dương Đàm Trị phụ nữ bị các chứng hư lâu ngày không có thai, huyết trắng, rong huyết. Vị thuốc: Bạch Bạch vi Linh dương giác Mẫu lệ Ô tặc cốt Sơn dược Các vị liều lượng bằng nhau. Tán bột, trộn với bột mì làm hoàn,…

Tiếp tục đọc

San Francisco Bay Coffee Kicks Off Black Friday through Cyber Monday Sale
EIN PRESSWIRE

San Francisco Bay Coffee Kicks Off Black Friday through Cyber Monday Sale

Customers can enjoy 20% off products sitewide during San Francisco Bay Coffee’s biggest sale of the year. LINCOLN, CA, UNITED STATES, November 20, 2023 /EINPresswire.com/ — San Francisco Bay Coffee, a leading purveyor of quality coffee, is proud to offer 20% off products sitewide from Black Friday through Cyber Monday. During San Francisco Bay Coffee’s biggest sale of the year,…

Tiếp tục đọc

Ingalls & 2AF Unite for Advanced ATO Solutions
EIN PRESSWIRE

Ingalls & 2AF Unite for Advanced ATO Solutions

Ingalls Information Security partners with 2AF/A6 to boost cybersecurity for US Air Force systems. Using CSAR/RMF Pro, they aim to streamline the ATO process. We are excited about this partnership with 2AF/A6 Directorate, which underscores our commitment to enhancing cybersecurity for organizations operating in the most demanding environments.” — Jason Ingalls, Founder and CEO of Ingalls Information Security WOODWORTH, LA,…

Tiếp tục đọc

AVID Climate LLC and Satavia Ltd announce a joint cooperation agreement in a significant climate impact initiative
EIN PRESSWIRE

AVID Climate LLC and Satavia Ltd announce a joint cooperation agreement in a significant climate impact initiative

AVID will procure Satavia’s contrail mitigation credits for the retail OTC market, available within AVID’s proprietary climate investment platform. SATAVIA has created a new carbon market for tradable carbon credits from contrail management activity. The climate impact and potential return for our members line up with AVID’s values.” — Oliver Martin, AVID founder SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, November 20,…

Tiếp tục đọc

Cedar Management Group named Charlotte’s Top Workplaces in 2023
EIN PRESSWIRE

Cedar Management Group named Charlotte’s Top Workplaces in 2023

Cedar Management Group – HOA Management Company Serving North Carolina, South Carolina, Tennessee, and Virginia Cedar Management Group is thrilled to announce that it has been recognized as one of Charlotte’s Top Workplaces. Our success is attributed to our team’s hard work, dedication, and passion. This award validates our commitment to creating an environment where employees feel valued, motivated, and…

Tiếp tục đọc

New Era in Medical Tourism: 10 million USD installment plan
EIN PRESSWIRE

New Era in Medical Tourism: 10 million USD installment plan

Finance Health Group, a company registered by the FCA, is pleased to announce to assist international Patients with payment option up to 12 month. LONDON, UNITED KINGDOM, November 19, 2023 /EINPresswire.com/ — While global interest in Turkey’s health tourism is increasing day by day, one of the türkish largest Health Agencies company , Ada Medical Teknoloji and Saglik A.S., signed…

Tiếp tục đọc

Navigating Life’s Path: Understanding the Role of Spirit Guides
EIN PRESSWIRE

Navigating Life’s Path: Understanding the Role of Spirit Guides

Navigating Life’s Path: Understanding the Role of Spirit Guides HOUSTON, TEXAS, UNITED STATES, November 19, 2023 /EINPresswire.com/ — IntroductionSpirit guides are ethereal beings often believed to offer guidance, wisdom, and support to individuals on their life journey. These entities are thought to exist beyond the physical realm, serving as mentors, protectors, and sources of inspiration. Beliefs in spirit guides are…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Vạn Toàn  				Hoàn
Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vạn Toàn Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Y Học Nhập Môn, Q.7 Lý Diên Trị đại trường bị hàn thoát, tiêu chảy không cầm, tiểu ra tinh dịch. Vị thuốc: Can khương …….. 4g Hồ tiêu ………… 20g Xích thạch chi ……. 40g Tán bột, trộn với giấm làm hoàn. Ngày uống 4–6g với nước cơm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Đại hoàng Hoàn V 2
Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại hoàng Hoàn V 2

Bài thuốc Đại hoàng Hoàn V 2 Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị trẻ nhỏ sốt do đại tiện bí kết. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Đại hoàng (rửa rượu, hấp cơm) …………40g Thanh khiên ngưu (nửa để sống, nửa sao) … 20g Xuyên khung …….. 20g Tán bột tất cả, làm hoàn.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Nha Chu Bại Độc Ẩm
Bài thuốc vần N

Bài thuốc Nha Chu Bại Độc Ẩm

Bài thuốc Nha Chu Bại Độc Ẩm Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn. Đỗ Hoài Đường Trị nha chu viêm cấp, chân răng sưng. Vị thuốc: Đại hoàng ………… 6g Hoàng cầm ……. 10g Huyền sâm ……. 12g Sinh địa ……….. 16g Thạch cao (sống) …………. 30g Tử hoa địa đinh ……………..16g…

Tiếp tục đọc