Danh Sách Bài Thuốc Đông Y Theo Kinh Nghiệm

BÌNH CAN GIA VỊ 1

Lá chanh hoặc lá Quýt hôi, Lá Xuyên tiêu, hoặc Lá Cam sành hay lá Bưởi 12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay hoặc Tinh tre 6 – 10g

Phèn phi hoặc lá Chua me đất2,5 – 5g

Chủ trị:

Các chứng bệnh thuộc gan hoặc cảm cúm nóng lạnh, mất ngủ, đau đầu, tức ngực, lưỡi vàng, miệng đắng, nôn ói, táo bón, tiểu tiện vàng đỏ sẫm.

Cách dùng, liều lượng:

Dùng dạng thuốc tán, thuốc hoàn hay thuốc thang.

Thuốc tán, hoàn tuỳ tuổi ngày uống 4 * 8 – 12g, chia làm 2 lần uống với nước chín nguội.

Thuốc thang ngày sắc uống 1 thang.

Kiêng ky.:

-Kiêng ăn đường kinh, mỡ lợn, trứng.

Các chất kích thích: Rượu, chè, thuốc lá, thuốc lào, các chất cay nóng (ớt, hạt tiêu, tỏi…)

-Người tỳ vị hư hán, ỉa chảy không dùng.

Cách gia giảm khi sử dụng bài Bình can trong điều trị các chứng bệnh:

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Vỏ Núc nác

12 – 20g

Lá Mơ lõng

20 – 30g

Chủ trị:

Chứng hoàng đản

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Nhân trần16 – 20g

Củ Ráy12 – 20g

Chủ trị:

Chứng viêm gan do virus

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi Cải trời

Ồ rô cạn hoặc ồ rô nước 12 – 16g

Rễ Rau ngót16 – 20g

Củ Cói (Thuỷ hương phụ) 10 – 12g

Nàng nàng(cây Trứng ếch)16 – 20g

Chủ trị:

Chứng viêm gan.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12-20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5- tOg

Cây Hàn the

6- 12g

Cây Ô rô cạn hoặc Ô rô nước 12 – 16g

Cãy cải trời

20' 40g

Củ Cói hoặc Hương phụ 10 – 12g

Rễ Rau ngót

16 – 20g

Ngũ gia bì

20 – 40g

Lá Quýt hôi

Tầm xoọng

20 – 30g

Tinh tre

6- 10g

 

Chủ trị:

Chứng sơ gan.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào BOOml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Lá Cam sành

12- 16g

Củ Ráy

16 – 20g

Cỏ Hàn the

4 – 6g

Tiểu hồi (hạt Thìa tà)

8 – 12g

ô long vĩ (Bổ hóng bếp)

6-8g

Hương phụ (lá)

30-100g

Rễ Xuyên tiêu (cây Trưng) 16 – 30g

Chủ trị:

Sơ gan cổ trướng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Mật lợn chế 10g

Xuyên tiêu10g

Cám gạo mới(loại hết trấu rang thơm)20g

Các vị sấy khô tán bột mịn, luyện hồ làm viên bằng hạt đậu xanh.

Ngày uống 6 – 10g, chia làm 2 lẩn uống với nước chín nguội.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5-5g

Rau Má

20 – 30g

Cỏ Nhọ nồi

16 – 30g

Lá Mơ lông

16 – 20g

Hà thủ ô írắng

12 – I6g

Chủ trị:Ngày uống 1 thang.

Chứng táo bón thuộc (nhiệt táo).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18-20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Rễ Xuyên tiêu16 – 20g

Củ Cói10 – 12g

Bột Lưu huỳnh4 – 6g

Chủ trị:

Chứng táo bón thuộc thể hàn (hàn táo).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12 -20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phí2,5 – 5g

Ngải cứu12 – 16g

Củ Sả16-20g

Ổi khương (Gừng tươi nướng) 16 – 20g

Lá Hương phụ (Cỏ gấu) 16 – 20g

Chủ trị:

Chứng ỉa lỏng (tiêu chẩy) phân trắng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sẳc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý:

Nếu kèm chứrig vàng da gia thêm:

Nhân trần12-16g

Chi tử sao cháy12-16g

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Củ Cói16 – 20g

Củ Sả16 – 20g Chủ trị:

ỉa phân loăng nát, vàng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc iấy 200ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá chanh Lá Gai

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Củ sả16-20g

Lá Mơ lông16 – 20g

Xuyên tiêu8-12g

Hạt thìa là (Tiểu hổi) 12-16g

Chủ trị:

ỉa phân sống, tanh.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá cổi xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Mơ lông (tươi)100g

Lá Phượng vĩ(cỏ Seo gà) tươi 200g

Cỏ Hàn the (tươi)100g

Dây Kim ngân (tươi) 50g

Chủ trị:

Chứng nhiệt lỵ

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị để tươi cho vào 1000ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÍNH CAN GIA VỊ

12-

20g

Lả Gai

18 –

20g

Lá Cối xay

6-

10g

Phèn phi

2,5

-5g

Rau Sam

30g

Lá Md lông

30g

Cỏ Sữa (lớn hay nhỏ lá)

30g

Cỏ Nhọ nồi

30g

Chủ trị:

Chứng nhiệt lỵ.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị để tươi cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Lá Từ bi

12- 16g

Chi tử

12- 16g

Rễ Cúc tần

12- 16g

Cát căn

12- 16g

Cỏ Bẳc (Cỏ Màn chău)

12- 16g

Chủ trị:

Chứng nhiệt lỵ có kèm sốt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Củ Sả

20g

Hạt Chuối rừng

12- 16g

Quả Ré

12 – 16g

Binh lang

8- 12g

Chủ trị:

Chứng hàn lỵ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nưác, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18-20g

Lả Cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Hương phụ 50 – 10Og

Nam mộc hương12-16g

Chủ trị:

Đau bụng đầy hơi, ợ hơi.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá gai18-20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Ô tặc cốt (chế bỏ màng cứng) 10 – 16g

Cây Dạ cẩm20 – 30g

Lá Khôi12 – 16g

Lá Khổ sảm12- 16g

Ngải tượng (củ Bình vôi) 16 – 20g

Bồ công anh12 – 16g

Chủ trị:

Viêm loét dạ dày – tá tràng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Dạ cẩm

20 – 30g

Rau Dừa nước20 – 30g

Ngải tượng12 – 16g

Chủ trị:

Vièm loét dạ dày – tá tràng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc^hêm vào nước thuốc:

Bột Nghệ vàng16 -20g

Mật ong30 – 40g

quấy đều. Chia uống 2 lần (sáng, chiều).

Trường hợp có chảy máu dạ dày thì uống thêm:

Da Trâu đốt tổn tính 30 – 40g

Ồ long vĩ4 – 6g

Sắc ngày uống 1 lần đến khi ổn định thì thôi.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18- 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 -5g

Vỏ Gáo vàng

(nam Hoàng cầm)

16 – 20g

Cẩu tích

20 – 40g

Mùn Tranh nhà

10 – 12g

Hạt Mướp đắng

6- 12g

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Hạt Sen

20 – 40g

Cẩu tích

20 – 40g

Củ Súng20 – 40g

Kim cang20 – 40g

Chủ trị:

Chứng đái nhiều, đái nhạt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1ữ00ml nước, sẳc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18-20g

Lá Cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Xích đồng nữ60 – 100g

Cẩu tích20 – 30g

Củ Sả40 – 60g

Rau Dừa nước 20 – 30g Chủ trị:

Chứng đái trắng đục ( đái dưỡng chấp).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000ml nước, sắc lấy 200nr nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chứng đái buốt, đái ra máu, đái rắt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2.5-5g

Gừng tươi nướng

1

ro

(b

Tinh tre (Trúc nhự)

10-12g

Chủ trị:

Phụ nữ có thai nôn, oẹ

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, uống cùng với 10ml nước ép Gừng tươi và 10ml nước ép vòi Măng tre tươi.

Lá Chanh

12' 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phí

2,5-5g

Bán hạ chế

8 – 12g

Tinh tre

10-12g

Đất lòng bếp

(Phục long can)

8- 16g

Chủ trị:

Nôn khan.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần, mỗi lần 100m! uống cùng với nước ép Gừng tươi và Hành tươi (mỗi thứ 50g trộn lẫn giã nát ép lấy nước).

Lá Chanh

12 -20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Địa liền

6 – 8g

Rễ Rau ngót

16 – 20g

Củ Sả

12 -16g

Sọ quả Xoan

(Khổ luyện thạch)

8 – 12g

Chủ trị:

Chứng khó thở, tức ngực, hen suyễn của người già,

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

.

BÌNH CAN GIA VỊ 26

Lá Chanh

12 * 20g

Lá Gai

18- 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Gừng tươi

5 lát

Nước vòi Mãng tre tươi

10ml

Đậu xanh tán sống

4g

Hồ tiêu tán

2g

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Bách bộ

15- 20g

Tinh tre

10- 12g

Chủ trị:

Chứng khó thở, tức ngực, hen suyễn của người già.

Cách dùng, liều lượng:

Gừng tươi giã nát, trộn với bột Đậu xanh, Hồ tiêu nước vòi Măng tre để riêng.

Các vị khác cho vào 300ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần uống cùng

với Gừng tươi, bột Đậu xanh, bộtHồ tiêu và nước vòi Măng tre.

Lá Chanh

12-20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Nhân trần

12- 16g

Xương bố

12- 16g

Ngải tượng

12-16g

Bách bộ

20 – 30g

Chủ trị:

Hen, suyễn.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang. Kết hợp uống thêm nước ép Bèo cái 200g, nước ép Chanh quả (1 quả) trộn với 40ml Mật ong. Trường hợp lên cơn hen cấp tính, cắt cơn tạm thời bằng:

Bột tạo giác (sao)5g

Bột tế tân5g

trộn đều thổi ít một vào mũi khi lên cơn rối tiếp tục uống bài Bình can gia vị 27 như trên.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

20 – 30g

Phèn phi

2,5 – 5g

Lá Bòi lời hương

(Thiên đầu thống)

8 – 12g

Lá Mơ lông

10- 12g

Vỏ Núc nác

8- 12g

Chủ trị:

Đau nhức hai bên thái dương.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12- 20g

Lả Gai

18 ' 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Củ Dứa dại

8- 12g

É tía (Hương nhu tía)

8-12g

Lá thiên đầu thống

16 – 30g

Dãy tơ hổng

16 – 30g

Lá chanh

O)

o

CM

1

04

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2.5 – 5g

Xương bồ

8- 12g

Sa nhân

6-8g

Chủ trị:

Đau nhức sau gáy.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày

Ngày uống 1 thang.

Chủ trị:

Đau nhức đỉnh đầu

Cách dùng, liều lượng:

Xương bồ, Sa nhân tán bột mịn để riêng.

Các vị khác cho vào 400m1 nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần kèm với bột Xương bồ, Sa nhân.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Dạ minh sa

8-12g

Lá Thiên đầu thống

8-12g

Cúc hoa8 – 12g

Ổ long vĩ4 – 6g

Rau Má20 – 30g

Đau nửa đẩu vào buổi sáng thuộc nhiệt ctìtrtig.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10 g

Phèn phi

2,5 -5g

Cẩu tích

20 – 30g

ồ long vĩ

4 – 6g

Chủ trị:

Đau mắt có màng, có mộng.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

CO

1

K>

o

CO

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5 -5g

Thài lài (tía hoặc trắng)

12- 16g

Lá Bồ kết

8-12g

Cúc hoa

8- 12g

Chủ trị:

Đau mắt đỏ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12-20g

Lá Gai

18 * 10g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Quyết minh tử

20 – 30g

Cách dùng, liều lượng;

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml uống thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày. Kết hợp uống thêm 10g Cao Dê.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Là Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Vừng đen12 – 16g

Rau Má16 – 20g

Lá Vông8-10g

Ngải tượng16-20g

Chủ trị:

Chứng mất ngủ do táo bón.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nưâc thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chủ trị:

Đau mắt trắng.

Cách dùng, liếu lưọng:

Các vị cho vào 600 ml sắc (ấy 200 ml nước thuốc chìa uống 2 lấn trong ngày.

Kết hợp uống thêm 10 g Cao Dê.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Vổ Núc nác

12- 16g

ô long vĩ

6-8g

Rau Má

16 – 30g

Chủ trị:

Chứng mất ngủ do can khí uất.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Ngải tượng

16 – 20g

Thổ phục linh

20 – 30g

Dây tơ hồng

20 – 30g

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi Lá Chè xanh

Giun đất (mổ rửa sạch đất) 40 – 60g

Cây Chuối non một đoạn dài 50 cm

Chủ trị:

Sốt cao co giật

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị nhồi vào giữa ruột cây Chuối non, đem đốt trên lửa (đôt giữa đoạn chuối có nhồi thuốc) đến khi đoạn cây Chuối chín mềm, bỏ ra vắt lấy nước uống.

Ngày vắt nước uống 1 lần.

Chủ trị:

Chứng mất ngủ do căng thẳng thần kinh (tâm thần).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 150 ml nước thuốc, cho thêm vào 40 – 50 ml nước ép lá Tía tô đất tươi chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – lOg

Phèn phi

2,5 – 5g

Trắc bách diệp

20 – 30g

Cỏ Mực

20 – 30g

Lá huyết dụ

20 – 30g

Chủ trị:

Chứng nục huyết (chảy máu cam).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc uống.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi

Nước ép cây Chuối hột tươi 80 ml Nước ép cày Thài lài 20 ml Nước ép dịch quả Chanh 20 ml Mật ong50 ml

Chủ trị:

Sốt cao co giật.

Cách dùng, liều lượng:

Bài Bình can sắc riống vối 300 ml nưác lấy 100 ml nước thuốc, hoà lẫn với các nước ép Chuối hột, Thài lài, Chanh quả và Mật ong uống trong khi đang sốt cao.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18-20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Thảo quả (đập bỏ vỏ) 12- 16g

Binh lang8 -12g

Lá Thường sơn (sao rượu) 16 – 20g

Chủ trị:

Chứng sốt rét cơn do muỗi truyền.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Chú ý:

Nếu dùng lá Thường sơn tía thì phải tước bỏ gân lá và cọng để tránh gây nôn.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lòng đỏ trứng Gà luộc chín 1 quả

Gừng tươi nướng, giã nhỏ 20 – 30g

Mật ong20 – 50 ml

Chủ trị:

Chứng sốt phát ban.

Cách dùng, liều lượng:

Bài Bình can sắc riêng với 300ml nước, lấy 100ml nước thuốc, để riêng.

Lòng đỏ trứng Gà luộc, Gừng tươi, Mật ong trộn lẫn uống với 100ml nước sắc Bình can và 50ml Nhân trung hoàng lọc trong.

Lá Chanh

12' 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Cây Mùi tầu

16- 20g

Cây Nọc sỏi

10- 12g

Chủ trị:

Chứng bệnh sởi.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 400 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, uống.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp xoa ngoài da khắp người bẳng rượu hạt mùi:

Hạt Mùi30g

Rượu trắng50ml

Hạt Mùi giả dập cho vào rượu đun nóng lên, bọc trong miếng vải hay miếng gạc sạch, chà sát lên khắp người (chà từ đẩu mặt xuống tới chân cả trước và sau người để thúc sởi mọc đều và chống biến chứng vào đường hô hấp và tiêu hoá).

Khi sởi đã bay cho uống tiếp Bài Bình can gia thêm các vị:

Lá Mùi tàu16-20g

Lá Húng chanh12-16g

Lá Giấp cá12-16g

Tất cả các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 150 ml chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2.5- 5g

Kinh giới

16- 20g

Cảm cúm mùa xuân gia:

Bạc hà

12- 16g

Cảm cúm mùa hạ gia:

Hương nhu

16 – 20g

Cảm cúm mùa thu gia:

Tía tô

12-16g

Cảm cúm kèm sốt gia:

Địa liền

10- 12g

Bạc hà

12- 16g

Cúc tần

12 – 16g

Chủ trị:

Chứng cảm cúm.

Cách dùng, liều lượng:

Cảm cúm mùa đông gia;

Tất cả các vị cho vào 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18- 20g

Lá Coi xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Lá Sen

12- 16g

Lá Dâu

12 – 16g

Xương bồ

12- 16g

Bách bộ

16 – 20g

Mạch môn

16 – 20g

Chủ trị:

Chứng ho khan (ho gió).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý:

Nếu ho về mùa đông thì gia thêm:

Gừng tươi nướng 6 -1 Og

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Sen16-20g

Rẻ Quạt (củ)10 – 16g

Củ Sả10 – 12g

Bán hạ chế10 – 12g

Lá Gai (tẩm nước tiểu sao) 30 – 40g

Chủ trị:

Ho có đàm (viêm phế quản)

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nưóc thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Tang bạch bì

(tẩm mật sao)

10- 16g

Bách bộ

16- 30g

Củ Rẻ quạt

10- 16g

Chủ trị:

Ho, viêm họng hạt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thêm thuốc hoàn sau:

Hương nhu tía30g

Chua me đất30g

Ngũ bội tử10g

Các vị sấy nhẹ lửa hoặc phơi khô tán bột mịn, luyện mật ong làm hoàn bằng hạt ngô.

Ngày ngậm 3-4 lân, mỗi lần 1 – 2 hoàn.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai (tẩm nước tiểu sao)

20 – 30g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Bách bộ

20 – 30g

Mạch môn (bỏ lõi)

16 – 20g

Cỏ dòi (Bọ mắm)

16- 20g

Chủ trị:

Chứng ho lâu năm (do lao).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 m! nước sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2.5 – 5g

Bổ công anh

16-20g

Rẻ quạt

10- 12g

Vòi voi

10- 12g

Cam thảo nam

10- 12g

Củ Dứa ăn quả (củ Khóm) 12 – 15g

Sài đất

10 – 16g

Gừng tươi nướng

8- 12g

Chủ trị:

Chứng ho do viêm hạch hạnh nhân (vièm Amidan), viêm họng hạt có mủ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Vỏ cây Gạo (Mộc miên bì) 16 – 20g

Thổ phục linh

16-20g

Kim ngân

16' 20g

Cáy Cứt lợn

12- 16g

Gốc Rạ tươi {Gốc cây lũa) 12 – 16g

Chủ trị:

Chứng thuỷ đậu, bỏng dạ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml sắc lấy 200 ml nưâc thuốc, chìa uống 2 lần trong ngày. Kết hợp uống thêm hoàn Kê khương đường:

Bột Gừng khỏ200 g

Trứng gà25 quả

Bột Phèn phi6g

Kẹo mạch nha đủ làm hoàn

Chủ trị:

Sốt cao mê sảng, tay chân đập, lăn lộn không ăn, không ngủ, hoặc ngủ lơ mơ, mắt nửa nhắm, nửa mở; không mó hôi, hoặc toát mồ hôi hoặc sáng sớm thì tỉnh táo, xế chiều thì mê mệt, mạch xung dương sụt.

Cách dùng, liều lượng:

Trứng gà lấy cả lòng đỏ, lòng trắng trộn với bột Gừng bột Phèn phi, đồ chín, lấy ra (hái mỏng sấy khó, tản bột mịn, luyện với kẹo mạch nha (đã thắng thành châu) làm hoàn 8- 12g.

Ngày uống 1 -2 lần mỗi lần 1 – 2 hoàn.

Uổng với nước chín.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6- 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Vỏ câyTầm duột 12-16g

Lá Cải trời 16- 30g Lá Bạc thau (Bạc sau) 10-14g

Vỏ cây Vông đổng 16-30g

Vỏ cây Gạo16 – 30g

Chủ trị:

Tràng nhạc, lao hạch.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lả Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2.5 – 5g

Ngải cứu

10 – 20g

Lá Sung

16-

20g

Mãng Sậy

12 –

16g

Xích đổng nữ

12-

16g

Đặu đen

8-

10g

Hương phụ chế

10 –

12g

Thuỷ xưong bồ50g

Lá Quýt hỏi50g

Tô mộc50g

Tiết lợn (đồ chín) khô100g

Chủ trị

Chứng kinh nguyệt không đều, xấu.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 100 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngáy uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18- 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5-5g

Nghệ vàng

16- 20g

Măng Sậy

16 – 20g

Chó đẻ răng cưa

30 – 40g

Lá Sung

16- 20g

Hương phụ chế

10- 16g

Chủ trị:

Phụ nữ không có kinh nguyệt (chứng vỏ kinh).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 m! nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uổng 1 thang.

Kết hợp uống thêm 10 g Trật đà hoàn:

Cây Dền gai (đốt tồn tính) 50g Lá Gai50g

Mo nang tre (đốt tồn tính) 20g Phèn chua10g

Vỏ Chuối chín (đốt tốn tính) 20g Mần tưới (Trạch lan)20g

Ồ long vĩ (chế) 100g

Củ Nghệ vàng (tẩm giẩm, rượu, đồng tiện sao) 10g

Các loại bệnh "Trật đả ứ huyết" do bị đánh đập, vấp ngã, bị thương, lao động năng bị tụ máu tím bầm ở các bắp thịt.

Cách dùng, liều lượng:

Tố mộc cho vào nước, sẳc thật đặc để riêng.

Các vị khác phơi, sấy khô tán bột mịn, trộn với rượu nước tiểu trẻ em, giấm (ba thứ tượng bằng nhau) ướt sển sệt, sấy khô, nghiền ra trộn vãi nước sắc Tô mộc, lại sấy khô và tán lại thành bột mịn, luyện mật làm hoàn bằng hạt ngô.

Mỗi lần uống 8 – 12g với nước chín.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Xích đồng nữ

20 – 30g

Lá Bạc sau (thau)

20 – 30g

Vỏ cây Gạo

16 – 20g

Thường nhĩ tử

16-20g

Chủ trị:

Phụ nữ mắc chứng khí hư xích bạch đới.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc iấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

' 2,5 – 5g

Củ Gai

16 – 20g

Cành Tía tô

16 – 20g

Hắc đậu8 – 10g

Bẹ mèo cau (Bẹ ôm buống cau) 10 – 12g

Ngải cứu16 – 20g

Chủ trị:

Động thai.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngáy uống 1 thang.

Nếu động thai kèm thêm chảy máu, rong huyết kéo dài thì gia thêm:

Trắc bách diệp (sao qua) 16 – 20g

Huyết dụ10-12g

Cỏ Nhọ nổi (sao qua) 16-20g

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Rễ rau ngót100 – 200g

Huyết dụ30 – 60g Chủ trị:

Chủ trị:

Sản phụ sau khi sinh sót nhau (Rau thai).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, uống cùng với 3 thứ sau;

Nưác ép cây Thài lài 80 – 100ml

Giấm thanh 30 – 50 ml

Nước Tiểu trẻ em mới tiểu 80-100ml

Tất cả uống 1 lần trong ngày.

Tiếp tục uống, khi nhau đã ra thì thôi.

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi

ô long vĩ8 -12g

Nước Tiểu trẻ em 10 – 20ml

Giấm thanh20- 30ml

Đường trắng 30 – 40g

Chủ trị:

Chứng sẩy thai băng huyẽt.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 300 ml nước, nấu sôi chắt ra để lắng chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 đến 2 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18-20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Ngải cứu(tẩm nước tiểu sao cháy) 20 – 40g

Lá cây Gạo {sao cháy)20 – 40g

Ô long vĩ8 – 12g

Chủ trị:

Chứng sẩy thai, băng huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị tẩm sao, sao sấy giòn tán bột mịn.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 – 15g, uống với nước chín nguội.

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay Phèn phi Bạch đồng nữ ô long vĩ Lá Huyết dụ Trẳc bách diệp Củ Gai Cỏ Nhọ nồi

Chủ trị:

Các chứng khái huyết, bàng huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc láy 200 ml nước thuốc, chia uổng 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai (sao cháy) 20 – 30g

Lá Cỏi xay6 – 10g

Ngải cứu (tẩm nước tiểu sao cháy) 30 – 40g

ô long vĩ8 – 12g

Chủ trị:

Các chứng khái huyết, băng huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị tẩm sao, sao sấy giòn tán bột mịn:

Ngày uống 2 lấn, mỗi lần uống 10 -15g, uống với nước chín nguội.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 ~ 5g

Sọ quả Xoan

(Khổ luyện thạch)

8-12g

Hạt Sen

16 – 30g

Củ Súng

8- 12g

Thỏ ty tử

16 – 20g

Kè nội kim

10- 12g

Chủ trị:

Chứng di tinh, mộng tinh.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Khổ luyện thạch

(sọ quả Xoan)

8- 12g

Liên nhục

16 – 30g

Khiếm thực

8- 12g

Thỏ ty tử

16 – 30g

Kê nội kim

10- 12g

Phá cô' chỉ

16 – 20g

Tía tô

8 – 12g

Hạt Thìa là (Tiểu hối)

8 – 12g

Lá Mùi tàu

8 – 12g

Giá Đậu xanh

8- 16g

Chủ trị:

Chứng lãnh tinh.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 mt nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5-5g

Ba kích (bỏ lõi)

16 – 20g

Phá cô' chỉ

16 -2Gg

Bột Cà phê

8- 10g

Cao lỏng Rễ cau (tỷ lệ 1/1) 10 – 20ml

Bột Hố tiêu

8 – 10g

Chủ trị:

Chứng liệt dượng, phòng sự yếu {thiểu năng sinh lý).

Cách dùng, liều lượng:

Cao lỏng Rễ cau, bột Hồ tiêu để riêng.

Các vị khác cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nưâc thuốc, chia uống 2 lần trong ngày. Khi uống trộn lẫn với Cao lỏng Rễ cau và bọt Hổ tiêu.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5-5g

Xích đồng nữ

40 – 60g

Cẩu tích

20 – 40g

Đỗ trọng

12- 16g

Hắc đậu

20 – 30g

Dây đau xương

20 – 30g

Chủ trị:

Thận hư; Đau lưng, gối mỏi, tai ù.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18-2Gg

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Ồ long vĩ8-12g

Cỏ Nhọ nồi16 – 20g

Hoa Mào gà đỏ16'20g

Da Trâu đốt tồn tính 10 – 12g

Chủ trị:

DỊ ứng nổi ban xuất huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nưâc, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Côi xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Xích đậu

16- 20g

Kim ngân

20 – 30g

Thương nhĩ tử

20 – 30g

Dị ứng nổi da đò.

Chủ trị:

Dị ứng nổi da đỏ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18- 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Nàng nàng20 – 30g

Vỏ Núc nác12 – 16g

Hy thiêm10-12

Chủ trị:

Dị ứng nổi mẩn ngứa, nứt nẻ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lả Cối xay

6- 10g

Phồn phi

2,5-5g

Đơn mặt quỷ

20 – 30g

Thương nhĩ tử

20 – 30g

Trinh nữ

12- 16g

Chủ trị:

Dị ứng nổi mẩn to, có kèm sốt, đau bụng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lây 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 2Qg

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Vỏ Cây gạo

20 – 40g

Bồ công anh

12- 16g

Kinh giới

12- 16g

Cải trời

20 – 40g

Rau Má

20 – 30g

Chủ trị:

Nổi mẩn ngứa do lảo (huyết táo sinh phong).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Là Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Lá Bạc sau

20 – 30g

Kim ngân

16 – 20g

Sài đất

16- 20g

Thương nhĩ tử

16 – 20g

Vỏ Cây gạo

16 – 20g

Lá chanh12 – 20g

Lá gai18-20g

Lá cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Lá Bạc sau20 – 30g

Kim ngân16 – 20g

Sài đất16 – 20g

Thương nhĩ tử16-20g

Vỏ Cây gạo16 – 20g

Dây Tơ hổng xanh 16-20g

Chủ trị:

Chứng nhiễm khuẩn da.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sẳc lấy 200 ml nước thuốc chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2.5 – 5g

Lá Rau ngót

30 – 40g

Địa liền

30 – 40g

Chủ trị:

Giải độc rượu và say rượu.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần.

Chủ trị:

Chứng ghẻ lở.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Rau Mả

16 – 20g

Cà gai hoa tím30 – 40g

Ngải cứu16-20g

Lá Sung16 – 20g

Lá Vông nem16-20g

Chủ trị:

Chứng động kinh ở người lớn.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lấn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 -5g

Cà gai hoa tím

16 – 20g

Hy thiêm

16 – 20g

Củ dứa dại

12- 16g

Rễ Cỏ xước

12- 16g

Dây đau xương

12- 16g

Cây Lá lốt (toàn cây cả rễ) 12 – 16g

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Hoa kinh giới

10 – I2g

Câu đằng

10 – 12g

Thuyền thoái

8- 10g

Chủ trị:

Trẻ em bị động kinh

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 m! nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý:

Trường hợp người bệnh ở dạng "Chân hàn giả nhiệt” thì cho uống kết hợp:

Bột HỒ tièu

10g

Bột Quế thanh

10g

Bột Đinh hương

10g

Bột Can Khưang

10g

Rượu trắng tốt

100ml

Các bột ngâm trong 5 – 7 ngày.

Mỗi lần uống 20 – 30 giọt hoà vào 30 ml nước chín nguội.

Chủ trị:

Chứng phong tê thấp.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc uống, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

BÌNH CAN GIA VỊ

76

Lá Chanh

12-20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Cà gai hoa tím

20 – 30g

Kim cang (Tý giải)

30 – 40g

Thổ phục linh

12-16g

Rễ Đinh lãng (sao)

20- 16g

Dáy tơ hổng

12- 16g

Rễ Bạch hoa xà (sao vàng) 12 – 16g

Dây đau xương

12- 16g

Chủ trị:

Chứng bại liệt (bán thân bất toại).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc lấy 200 íĩil nưốc thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Chú ý: Có thể uống kết hợp thêm:

Trật đả hoàn10g/ ngày

Cao dê10g/ngày

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2.5 – 5g

Kim cang

20 – 40g

Đinh tăng (cù) sao

20 – 40g

Chủ trị:

Chứng tê ngoài da.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp giã nhỏ 1g Ngũ bội tử đắp vào rốn và cho uống thêm 10g (Bột lá Dâụ, Vừng đen, Vỏ trứng gà nỏ rổi; ba vị lượng bằng nhau sấy khô tán bột mịn) hoặc cho ăn thêm canh Trai + lá Dâu.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Cày Lá lốt16- 20g

Đơn Gói hạc16-20g

Rễ cỏ xước16-20g

Chủ trị:

Chứng ra mồ hôi chân tay.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chìa uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

12 * 20g

Lá Gai

18- 20g

Lá Cối xay

6-10g

Phèn phi

2,5-5g

Lá Dâu

10- 12g

Củ Cói

8- 12g

BÌNH CAN GIA VỊ 79

Chủ trị:

Chứng trẻ em ra mồ hói trộm.

Lá Chanh

12 – 20g

Lả Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Củ sả (nướng)

12- 16g

Củ Cải (sao)

12- 16g

Chủ trị:

Trẻ em biếng ăn, rối loạn tiêu hoá do tỳ hư, suy dinh dưdng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, chia uống 2 lần ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thêm Tiểu chiến sỹ hoàn:

Bột Củ cói (sao)40g

Bột Củ cói (nưâng)40g

Bột Chuối tây chín200g

Bột thịt cóc100g

Chủ trị:

Trẻ em Cam tích – xanh xao, gày còm, bụng ỏng, đít vòm.

Người lớn: tiêu hoá kém, ăn kém.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các bột trộn đều cho vào mật ong hoặc kẹo mạch nha đã cô thành châu, luyện kỹ làm hoàn 10 -12g ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1-2 hoàn với nước chín nguội.

Lá Chanh

12-20g

Lá Gai

18- 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Hạt Tía tô

10- 12g

Tang bạch bì (tẩm mật sao) 16 – 20g

Bách bộ

20 – 30g

Trấn bì

6-8g

Trẻ em: 1 tuổi uống 0,5 – 1g ngày.

2tuổi uóng 1-1,5 ngày.

3tuổi uống 1,5 – 2g ngày.

4-5 tuổi uống 2- 2,5g ngày.

6-7 tuổi uống 2,5 – 3g ngày.

8-10 uống 3 – 4g ngày.

Tất cà đều chia uổng lần, uống với nước chin nguội.

Chủ trị:

Chừng ho gà.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang. Kết hợp cho uống thêm:

Lá Gai ( tẩm nước tiểu sao) 80g

Gừng khô20g

Cả hai vị sao, sấy khô tán bột mịn mỗi lấn uống 8g trộn với Mật ong.

Ngày uống 2 lần.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6-10g

Phèn phi2,5 – 5g

Đậu đen (sao) 50 – 100g

Muối ăn (rang hết nổ) 5-10g

Con Dế rũi ( con cầy cậy)(Kéo đuôi bò cứt sấy khô) 50 – 100g

Chủ trị:

Chứng đái dầm.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị sao, sấy khò giòn tán bột mịn, cho vào mật ong đã cô thành châu, luyện kỹ làm hoàn 10g.

Ngày uống 20g chia làm 2 lần. uống với nước chín nguội.

BÌNH CAN GIA VỊ 83

Lả Chanh

12 ' 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Trần bi

18 – 40g

Muối Sn

20 – 40g

Quả Bồ kết

20 – 40g

Mật gà

6-12 cái

Chủ trị:

Chứng ho gà.

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị sấy khô tán bột mịn, trộn đều.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Thạch hộc

16- 30g

Hồ tiêu (bột)

2 – 4g

Mật ong

30 – 60 mĩ.

Chủ trị:

Chứng trẻ em ìa chảy, mất IÌƯỚC, nhiễm độc thần kinh, co giật, đầy bụng.

Cách dùng, liều lượng:

Bột Hổ tiêu trộn lẫn với mật ong để riêng.

Các vị khác cho vào 400 ml nước, sắc lấy 100 ml nước thuốc, cho bột Hồ tiêu, Mật ong vào quấy đều, chia uống 2 lần và cho uống thêm

1 trong các nước sau:

-NƯỚC Dừa + 0,5g bột Hổ tiêu.

-Nước Cháo loãng + 0,5 g Bột Hổ tiêu.

-Nước sắc Mạch môn + 0,5g Bột Hổ tiêu.

-Nước sắc Đậu xanh + 0,5g Gừng.

-Nước Mía + 0, 5g Gừng.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

20 – 30g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Thăng ma

12- 16g

Củ Dứa dại

16 – 20g

.

Chủ trị:

Chứng sa dạ con

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc chia uổng 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp dùng thuốc đắp ngoài. Dùng một trong các cách sau:

Cánh Bèo cái1 nắm

Hạt Thầu dầu tía1 nắm

Đầu ruổi quả Chuối tiêu 1 nắm

Tất cả rửa sạch để ráo nưởc, giã nhỏ đắp vào

2huyệt: Bách hội và Quan nguyên.

Hoặc dùng:

Hoa Thiên ly1 nẩm

Lá Vông1 nắm

Tất cả rửa sạch để ráo nước, giã nhỏ đắp vào dạ con sa. Nếu dạ con sa đả làu (độ 3-4) thì phải rửa sạch dạ con sa bằng nước Hành tươi và Giấm trước khi đắp thuốc và băng khố.

Lá Chanh Lá Gai Lá Cối xay

Phèn phi2,5 – 5g

Bồ công anh30 – 50g

Vòi voi12 – 16g

Sài đất12- 16g

Chủ trị:

Sưng vú, áp xe vú.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml Í1ƯỚC thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp dùng lá Bồ cóng anh tươi rửa sạch để ráo nước, giã nát thẽm chút muối đắp vào nơi vú sưng đau.

Lá Chanh

O)

o

CSI

1

CM

Lá Gai

18 -20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Thông thảo

12- 16g

Hà thủ ô trắng

12- 16g

Chủ trị:

Thiếu sữa, ít sữa, mất sữa.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 600 ml nưâc, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hạp ăn cháo Móng giò lợn và vẩy Tê tê:

Móng giò lạn (sao cát phồng giòn) 50g

Vẩy Tê tê (sao cát phổng giòn)

Lá Sung tật bánh tẻ tươi thái nhỏ

Lá Mít non tươi thái nhỏ

Lả Hà thỏ ô tươi thái nhỏ

(không có cũng được)

Gạo nếp mới

Móng giò lợn, vẩy Tê tê sao cát giòn tán bột mịn để riêng. Gạo nếp nấu cháo với Chân giò lợn (nếu có). Sau khi cháo nhừ cho các lá Sung, lá Mít, iá Hà thủ ô và quấy đều đun sôi tiếp, cho bột Móng giò lợn, bột vẩy Tê tê mỗi thứ 2 thìa cà phê (10g) vào và một chút muối, mì chính quấy đều bắc ra để 10 phứt múc ãn.

Ngày ăn 1 lần, ăn tới khi nào sữa về nhiều thì thôi thường ăn 4- 5 lẩn là có sữa về nhiều.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Hải tảo (Rong câu) 20 – 30g

Dây Mơ lông16 – 20g

Rau Rút16-20g

Thương nhĩ tử50 – 60g

Vỏ câyTầm duột 16'20g

Thuỷ điệt1 – 2g

Chủ trị:

Bướu cổ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị Hải tảo, Thuỷ điệt, Thương nhĩ tử sấy khò tán bột mịn để riêng.

Các vị khác cho vào 800 ml nước, sắc chắt lấy 200 ml nước thuốc, cho bột Hải tảo Thương nhĩ tử, Thuỷ điệt vào đun sôi chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kièng ky.:

Thời gian uống thuốc cẩn phải ăn nhạt.

Lá Chanh12 – 20g

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi2,5 – 5g

Gai bồ kết20 – 30g

Lá Bạc sau16-20g

Ồ long vĩ6 – 8g

Dây Tơ hồng xanh16-20g

Cây hoa Cứt lợn(tẩm muối sao)16 – 20g

Lá Sắn thuyền12 – 16g

Chủ trị:

Chứng viêm xoang, viêm xoang có mủ.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Tô mộc

8- 10g

Huyết giác

8- 10g

Nghệ vàng

8- 10g

Ồ long vĩ

6 – 8g

Thiên niên kiện

12 -16g

Giấm thanh

50 ml

Đường

50g

Chủ trị:

Chứng ứ máu, tim bầm do chấn thương, té ngã.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Huyết giác

8- 10g

Sơn thục

12 – 16g

Thổ phục lính

20 – 30g

Tục đoạn

12- 16g

Chủ trị:

Gẫy xương (kín). Tiêu sưng.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thêm Trật đả hoàn 10g/ngày (Trang 630) và dùng thuốc bó ngoài:

Vòi voi

20g

Lá Mỏ quạ

50g

Lá Mơ

10g

Vỏ Cày gạo

100g

Cỏ Cò cò

(Lông cò hay Ngổ rừng)

30g

Thài lài (trắng hoặc tía)

50g

Đường đen

50g

Tất cả các vị giã nhuyễn cho vào 50 ml rượu trắng sào nóng, bó vào nơi xương gẫy khi đã được nắn chỉnh hình.

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18-20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Dãy Tơ hồng

20 – 30g

Thổ phục linh

20 – 30g

Ngải tượng

12- 16g

Thạch xương bổ

8- 12g

Chủ trị:

Chứng loạn nhịp tim (Ngoại tâm thu)

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống:

Sa nhân xương bồ xuyên tiêu tán:

Sa nhân8g

Xương bồ16g

Xuyên tiêu16g

Tất cả sấy khô tán bột mịn, chia uống làm 3 lần trong ngày.

Lá Chanh12 ~20g

`Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay6-10g

Phèn phi 2,5

-5g

Vỏ Xoan (Cạo bỏ vỏ nâu)

10g

Ngũ bội tử

10g

Địa liền

10g

Binh lang

10g

Phèn phi {gia thêm)

2g

Chủ trị:

Sâu răng, có mủ chân răng.

Cách dùng, liều lượng:

Lá Chanh, lá Gai, lá Cối xay, Phèn phi (trong bài binh can) cho vào 400 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, uống 2 lần trong ngày. Kết hợp dùng các vị: vỏ Xoan, Ngũ bội tử, Địa liền, Binh lang, Phèn phi (gia thêm) sấy khô tán bột mịn, dùng tăm bông thấm dầu lạc hoặc dầu vừng chấm thuốc bột nhét vào nơi răng sâu, hoặc chà xát vào nơi chân răng có mủ và ngậm thêm hạt Thảo quả (Tò ho).

Lá Chanh

12- 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Dây Tơ hồng xanh

16 – 20g

Thổ phục linh

16- 20g

Ngải cún

16 – 20g

Ngải tượng

12- 16g

Tía tô đất

12- 16g

Chè Vằng

8 – 12g

Ngũ gia bì

8 – 12g

Chủ trị:

Chứng thần kinh binh suy nhược, ăn ngủ kém.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh12-20g

Lá Gai18- 20g

Lá Cối xay6 – 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Đậu đen (sao cháy)

50g

Đậu tương (sao cháy)

50g

Vừng đen (rang hết nổ)

40g

Ngải cứu

20g

Muối rang

2g

Chủ trị:

Bổ thận – Thận hư.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị trong bài binh can: Lá Chanh, lá Gai, lá Coi xay, Phèn phi sắc lấy nước để riêng:

Các vị: Đậu đen, Đậu tương, Vừng đen, Ngải cứu, Muối rang đều sấy khô tán bột mịn.

Ngày uống 2 lần mỗi lần 10 – 15g với nước sắc bình can.

Lá Chanh12 – 2Qg

Lá Gai18 – 20g

Lá Cối xay12 – 16g

Phèn phi2,5 – 5g

Bời lời hương20 – 40g

Dây Tơ hồng xanh 20 – 30g

Thổ phục linh20 – 30g

Rau má16 ' 20g

Ngải tượng12 – 16g

Chủ trị:

Đưa xung mạch xuống (hạ mạch xung dương xuống).

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sầc lấy 200 ml nước thuốc, chìa uống 2 lấn trong ngay.

Ngày uống 1 thang.

Vừng đen12-

cẩu tích16 –

Bách bộ16-

Kim ngân16 –

Thương nhĩ tử16-

Cam thảo nam10-

Thổ phục linh20-

Chủ trị:

Tiêu độc, giải độc toàn thân.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 1000 ml nước, sắc

Nước thuốc, chia uống 3 lần trong ngày.

Ngày uống 1 thang.

Lá Chanh

o

CNI

1

CSI

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phi

2,5 – 5g

Nghể răm

20 – 30g

Vỏ Cây gạo

20 – 30g

Lá Sắn dây

30 – 40g

Sài đất

30 – 40g

Hoa kinh giới

12- 16g

Lá Bổ cu vẽ

12- 16g

Chủ trị;

Rắn độc cắn.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị cho vào 800 ml nước, sắc lấy 150 ml nước thuốc, chia uống 2 lần.

Ngày uống 1 thang.

Kết hợp uống thuốc hoàn:

Lá Chanh

12 – 20g

Lá Gai

18 – 20g

Lá Cối xay

6- 10g

Phèn phì

2,5-5g

Vò Cây gạo

12- 16g

Hà thủ ô trắng

12- 16g

Trầu không40%

Gừng già30%

Quế chi20%

Vôi bột10%

Tất cả các vị sấy khô tán bột mịn, luyện mật ong làm hoàn.

Mỗi ngày uống 16 – 20g chia làm 2 lần.

Uống với nước thuốc sắc trên.

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Avatar of Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Về Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Cẩm Nang Chia Sẻ Đông Y - Luôn muốn cập nhật các kiến thức về Đông Y mới nhất, hữu ích nhất đến tất cả mọi người. Phòng và Trị bệnh từ Đông Y sẽ bền hơn và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng có một cuộc sống xanh, sống khỏe.
Xem tất cả các bài viết của Cẩm Nang Thuốc Đông Y →

Trả lời