Hội chứng bệnh

  CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM

 

Chửng Gan hỏa thượng viêm lầ chỉ Can khi uất kết hóa hỏa, hoả khí nghịch lên, có những chứng hậu chủ yếu như đau đầu, mắt đỏ, tai ù miệng đấng, phản nhiêu do mộc uất không điều đạt, công dụng của Can thái quá gây nên bệnh

Biểu hiện lâm sàng chủ yếú là đau đàu chóng mật, tai ù như sống đồn, thậm chí tai điếc đột ngột, mật hồng* mắt'đỏ, miệng đắng họng khíô, sứỡn đau, phiền táo đễ giận, mất ngủ hay mê, hoặc thổ huyết, nục huvết, nuốt nước chua, tào bón tiều tiện vàng, ven lưỡi và đàu lưỡi đỏ. rêu lưỡi vàng, mạch Huyên Sác.

Chứng Can hỏa thượng viêm thường gặp trong các bệnh Đầu thống, Tai ù tai điếc. Xuãt huyết, Bất mị, Nuốt nước chua, Cuồng táo.

Cần chẩn đoán phân biệt với chứng Đởm nhiệt, chứng Can dương thượng cang.

Chứng Can hỏa thượng viém có thể gặp trong nhiều tật bệnh, đều có đặc điểm lâm sàng riéng và phép điều trị cũng khác nhau.

Trong bệnh Đầu thống có chứng này thỉ có biểu hiện đau vùng đinh đầu, đau như búạ bổ hoặc căng trướng bức tức khó chịu, hoặc cảm thấy gân mạch vùng đầu nhấm nhói và đau giật,

phàn nhiêu kiêtn chứng choáng váng không đứng vững, hoa mát đỏ và đau, lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng, mạch Huyèn Hoạt Sác. Đây là do tinh chí uất kết., khí uất hóa hỏa, tính của hỏa bốc lên, quấy rối phủ thanh không, huyết khí bị nghịch loạn gáy nên; điêu trị nên dùng thuốc đắng tính lạnh đệ trực tiếp trừ bệnh, thanh Can tả hỏa, dùng Long đởm tả can thang 'Y tông kim giám/.

      Nếu thấy tai ù tai điếc, biểu hiện ià tai ù như đợt .sóng, họặc tai điếc không nghe đựợc, tâm phiên hay giận, khi giận thi bệnh tăng, đêm ngủ không vên, đau đàu chóng mật., mật đỏ, miệng đáng họng khô, chất lưỡị đỏ, rêu lựỡi vàng, mạch Huvền Sác; đó là do tình chí ức uất. uất mà hóa hỏa, hoặc đột ngột cáu giận hại Can, Can hỏa đi theo đường kinh mà vít láp tai. thanh khiếu bị che mờ gây nên bệnh; điều trị nên thanh Can tiết nhiệt, giáng hỏa thông khiếu, cũng dùng bài Long đởm tả can thang hợp với bài Thông khí tán (Ỵ Ịâm cải tháo.

     Nếu gặp trong bệnh xuất huyết, biểu hiện là thổ huyết, nục huyết, sác huyết đỏ tươi, đau sườn, đáng miệng,, khộ họng, tâm phiền hay giận, vật 'vã không yên, mát đỏ nhiều ghèn, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch Huyền'Sác; đậy là tình chí làm hại Can, khí uãt họa hỏa, hỏa và khí thúc ép nhau, dương lạủ bị thương tổn mất chức nãng chứa huyết, huyết đi theo tính hỏa nhiệt, trào lên miệng mũi mà thành bệnh; Điêụ trị nện thanh Can tả hòa, mát hụyết càm huyết, vẫn dùng Long đởm tả can thang hợp với Tê giác địa hoàng, thang (Thiên kim phương)..

     Nếu Can hỏa thượng viêm gặp trong bệnh Bất mị, chứng trạng biểu hiện là mất ngủ, không nầm được yên, dễ bị kinh sợ, hãi nghe tiếng vang, hay cáu giận, tâm phiền hai mát đó. miệng đáng họng khô, kèm theo choáng váng tai ù, đại tiện bí kết. lưỡi đỏ rêu vàng, mạch Hồng Thực, đó là do Can hỏa quấy nhiểu Tâm* thàn không ở yên chốn gây nên; điều trị nên thanh Can tả hò

Về Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Cẩm Nang Chia Sẻ Đông Y - Luôn muốn cập nhật các kiến thức về Đông Y mới nhất, hữu ích nhất đến tất cả mọi người. Phòng và Trị bệnh từ Đông Y sẽ bền hơn và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng có một cuộc sống xanh, sống khỏe.
Xem tất cả các bài viết của Cẩm Nang Thuốc Đông Y →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *