Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang VI

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang VI

Nguyên bản bài thuốc

Y Tông Kim Giám.

Ngô Khiêm

Trị mắt đau.

Vị thuốc:

Bạc hà ………..4g

Bạch thược ……….4g

Cam cúc hoa …….. 3,2g

Cam thảo ……… 1,6g

Đương quy ………. 6g

Khương hoạt …….2g

Phòng phong ……..3,2g

Sài hồ …………. 3,2g

Sinh địa …………. 8g

Sung úy tử ………. 4g

Tật lê ………… 4g

Xuyên khung ……. 3,2g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời