Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Can Ẩm

Bài thuốc Dưỡng Can Ẩm

Nguyên bản bài thuốc

Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng.

Lý Văn Lượng

Trị can âm bất túc, can khí tán, vùng sườn bên phải đau, đêm ngủ nóng hầm hập.

Vị thuốc:

Chích thảo ………..5g

Hàng Bạch thược ………….. 10g

Sơn thù (bỏ hột) …………….. 6g

Thanh bì (sao giấm) ………. 5g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời