Bài thuốc      				Hoàng kỳ Tán III
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng kỳ Tán III

Bài thuốc Hoàng kỳ Tán III Nguyên bản bài thuốc: Tiểu Nhi Dược Chứng Trực Quyết, Q. Hạ. Tiền Ất Trị hư nhiệt, mồ hôi trộm. Vị thuốc: Hoàng kỳ Mẫu lệ Sinh địa Lượng bằng nhau. Tán bột. Ngày uống 16–20g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hắc Đản Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hắc Đản Thang

Bài thuốc Hắc Đản Thang Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị hắc đản (loại hoàng đản thể nặng). Vị thuốc: Nhân trần cao ……160g Qua lâu căn ………640g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Qua lâu phản…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng liên Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng liên Tán

Bài thuốc Hoàng liên Tán Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.13. Vương Hoài Ẩn Trị phụ nữ bị chứng lao nhiệt, nóng trong xương, cơ thể đau nhức. Vị thuốc: …….. 30g Cam thảo ……… 20g Địa cốt bì ………. 30g Hoàng cầm ……. 30g Hoàng liên ……… 40g Long đởm thảo …………….. 20g (bỏ lõi)…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hỏa Long Tán Gia Vị
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hỏa Long Tán Gia Vị

Bài thuốc Hỏa Long Tán Gia Vị Nguyên bản bài thuốc: Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Bài thuốc : Hoàng cầm …… 6g Ngải diệp ……… 12g Sài hồ ………….12g Tiểu hồi ………….. 4g Xuyên luyện tử ……… 6g Công dụng : Hóa thấp nhiệt để thanh bên trong, ôn kinh khí để tán bên ngoài,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hy Đồng Ẩm
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hy Đồng Ẩm

Bài thuốc Hy Đồng Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Sơ phong, thanh nhiệt, hoạt huyết, hóa ứ. Trị phong hàn thấp tà đọng lại ở các khớp, uất lâu hóa nhiệt, khí trệ, huyết ứ, thấp khớp, đau nhức các khớp. Vị thuốc: Cát căn ………… 10g Hải đồng bì …….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hậu Phác Hoàn II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hậu Phác Hoàn II

Bài thuốc Hậu Phác Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng phản vị, nôn mửa, khí dồn lên tim, các chứng ở bụng (khó tiêu, đầy hơi…) Vị thuốc: Ba đậu sương …….. 20g Can khương ……80g ……….. 80g Hậu phác ………. 60g ……. 100g Ngô thù du ……. 80g Nhân sâm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Can Ôn Thận Phương
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Can Ôn Thận Phương

Bài thuốc Hòa Can Ôn Thận Phương Nguyên bản bài thuốc: Tâm Đắc Thần Phương. Lê Hữu Trác Trị âm hư, thủy suy, can mộc suy gây ra dịch hoàn sưng bên to bên nhỏ (thiên trụy-thoái vị bẹn), sán khí (đồi sán). Vị thuốc: ….. 10g ……….4g (sao đen) …… 4g Độc hoạt ………… 4g ……..12g Hột quít ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hạ Khí Thang II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hạ Khí Thang II

Bài thuốc Hạ Khí Thang II Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.17. Tôn Tư Mạo Ôn trung, kiện tỳ, giáng khí, trừ mãn. Trị tỳ hư, khí trệ, ngực đầy, bụng đầy trướng. Vị thuốc: Bán hạ …….1 thăng Nhân sâm ……100g Quất bì ……… 120g Sinh khương ……. 640g Nước 7 thăng, sắc còn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Thương Hoạt Huyết Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Thương Hoạt Huyết Thang

Bài thuốc Hòa Thương Hoạt Huyết Thang Nguyên bản bài thuốc: Dương Y Đại Toàn, Q.36. Cố Thế Trừng Hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, chỉ thống. Trị tổn thương ứ huyết, bụng đầy, bụng ứ ở bên trong. Vị thuốc: Cam thảo ……… 1,2g Đào nhân ….. 49 hột …………8g (vĩ) ………8g Huyết kiệt ………0,8g Một dược (ép bỏ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang

Bài thuốc Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Đại Thành. Hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, chỉ thống. Trị tổn thương ứ huyết, vết thương sưng đau. Vị thuốc: Địa miết trùng ………4g …….. 8g ………..2g Lạc tầm đả ………8g Một dược ………. 4g Nhũ hương ………4g Tam thất …………4g Tô mộc ………….. 8g Tử…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Huyết Định Thống Hoàn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Huyết Định Thống Hoàn

Bài thuốc Hòa Huyết Định Thống Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Hối Toản, Q.8. Trị bị té ngã tổn thương, gân xương đau hoặc ứ huyết sưng đau, hoặc phong hàn làm cho chân tay và cơ thể đau nhức. Vị thuốc: Bạch cập ………. 32g Bạch liễm ……….48g ……. 40g Bách thảo sương ………. 40g Cốt toái…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hương Quất Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hương Quất Tán

Bài thuốc Hương Quất Tán Nguyên bản bài thuốc: Trương Thị Y Thông. Trương Thạch Ngoan Trị dịch hoàn 1 bên sưng, trệ xuống (thiên trụy-thoái vị bẹn) Vị thuốc: Hạt quít ………… 40g Hồi hương ……….20g nhục (sao) ……….. 40g Tán bột. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 12g với rượu nóng, lúc bụng đói. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hà Hồi Sinh Đơn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hà Hồi Sinh Đơn

Bài thuốc Hà Hồi Sinh Đơn Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Bổ tỳ vị, trị tiêu chảy, tay chân lạnh. Vị thuốc: …….. 40g Cam thảo ………. 4g Nhân sâm ……… 20g ………. 20g Sài hồ ………. 20g Xích thạch chi …..4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hạnh Sâm Tán II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hạnh Sâm Tán II

Bài thuốc Hạnh Sâm Tán II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị suyễn cấp. Vị thuốc: ……….4g Bán hạ ………….. 4g Cam thảo ………. 4g Đại phúc bì ………4g Hạnh nhân ……… 4g Kha tử ………. 4g Nhân sâm ………. 4g Quất hồng ………. 4g Quế tâm ………… 4g Tang bạch bì …….4g Tân…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Hy Đậu Tức Ngư Phương
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hy Đậu Tức Ngư Phương

Bài thuốc Hy Đậu Tức Ngư Phương Nguyên bản bài thuốc: Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Giải độc đậu rất tốt. Vị thuốc:: Cá diếc ………..1 con Đánh vẩy, mổ bỏ ruột, để nguyên không rửa nước. Dùng rau mùi (ngò ta) thái nhỏ, trộn ít muối, cho vào bụng cá, cột lại, nướng chín cho ăn dần.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Giải Tán II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Giải Tán II

Bài thuốc Hòa Giải Tán II Nguyên bản bài thuốc: Truyền Tín Quát Dụng Phương, Q.1. Vương Thiệu Nhan Trị cảm hàn, đầu đau, muốn nôn, sốt, phiền, đau, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Thương truật …….160g Hậu phác (chế) ……………160g ……… 160g Chích thảo …… 160g Thần khúc (sao) ………… 160g Mạch nha (sao) ………….. 160g Xích …………….160g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Huyết Kiệt Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Huyết Kiệt Tán

Bài thuốc Huyết Kiệt Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị sinh xong bị huyết vựng (vận) lên tâm gây ra đầy trướng ở ngực, suyễn. Vị thuốc: Huyết kiệt Một dược Lượng bằng nhau. Tán bột. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 8g. Dùng Đồng tiện và rượu, hâm nóng lên, uống với…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hộ Tử Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hộ Tử Thang

Bài thuốc Hộ Tử Thang Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Trị kinh phong do hàn tà gây ra. Vị thuốc: ……….8g Nhân sâm ………. 4g ………..12g Quế chi ………… 0,8g Sài hồ ………….2g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng kỳ Nga truật Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng kỳ Nga truật Thang

Bài thuốc Hoàng kỳ Nga truật Thang Nguyên bản bài thuốc: Trung Y Tạp Chí (7) 1990. Sơ Can lý khí, hoạt huyết hóa ứ. Trị xơ gan giai đoạn đầu. Đã trị 78 ca, có hiệu quả 37, chuyển biến tốt 33, không hiệu quả 8. Tỉ lệ đạt kết quả là 89,7%. Vị thuốc: Hoàng kỳ (sống) ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hạnh Nhân Tiễn II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hạnh Nhân Tiễn II

Bài thuốc Hạnh Nhân Tiễn II Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.13. Vương Hoài Ẩn Bổ phế, hóa đờm, chỉ khái, bình suyễn. Trị trẻ nhỏ ho, khan tiếng. Vị thuốc: Bối mẫu (nướng hơi vàng) ……. 0,4g Cam thảo (nướng hơi đỏ) ……… 0,4g Hạnh nhân (bỏ vỏ, đầu nhọn, sao hơi vàng) 0,4g Khoản…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Trung Hoàn IV
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Trung Hoàn IV

Bài thuốc Hòa Trung Hoàn IV Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Bí Phương. Trị Vị hư yếu, ăn ít. Vị thuốc: Chích thảo …….. 12g Mộc qua ………… 8g Nhân sâm ……….. 4g Sinh khương ……. 4g Trần bì ………. 4g Tán bột. Luyện hồ làm viên, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Mỗi lần uống 50 viên trước…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hạ Khô Thảo Cao
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hạ Khô Thảo Cao

Bài thuốc Hạ Khô Thảo Cao Nguyên bản bài thuốc: 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Viện Trung Y Thượng Hải Trị bướu cổ, tràng nhạc (lao hạch), đờm hạch. Vị thuốc: …… 20g Bối mẫu ……….. 20g Cam thảo ……… 12g …………12g Côn bố …………. 12g Cương tằm ……. 20g ……. 20g Hạ khô thảo …… 96g ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hương Nhu Thang II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hương Nhu Thang II

Bài thuốc Hương Nhu Thang II Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.38. Triệu Cát Khứ thử, giải biểu, trừ thấp, hòa trung. Trị bị cảm thử còn uống nước lạnh nội thương và ngoại cảm hợp nhau gây ra sợ lạnh, phát sốt, đầu đau, bụng đau, nôn mửa, tiêu chảy… Mạch Phù, Nhu. Vị thuốc: Bạch…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hà Gian Hậu Phác Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hà Gian Hậu Phác Thang

Bài thuốc Hà Gian Hậu Phác Thang Nguyên bản bài thuốc: Cảnh Nhạc Toàn Thư. Trương Cảnh Nhạc Trị bụng đầy trướng (bỉ mãn) do đại tiện bí kết. Vị thuốc: ………..8g Bán hạ (chế) ……. 8g Cam thảo (sống) … 2,8g Chỉ xác ………….. 4g Hậu phác ………. 12g Trần bì ………….. 8g Sắc uống. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hữu Quy Hoàn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hữu Quy Hoàn

Bài thuốc Hữu Quy Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.51. Trương Cảnh Nhạc Bổ Thận thủy. Trị Thận dương bất túc, chân tay lạnh, mạch Tế hoặc âm thịnh cách dương, chân tay lạnh, giả nhiệt. Vị thuốc: ………. 80g …… 80g Hoài sơn ………. 80g Khởi tử ………….80g Lộc giao ………… 80g Nhục quế ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hóa Đản Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hóa Đản Thang

Bài thuốc Hóa Đản Thang Nguyên bản bài thuốc: Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Thanh lợi thấp nhiệt, trị chứng hoàng đản. Vị thuốc: Mộc thông ………6g Nhân trần ………20g ……….12g Sơn chi ………… 12g Thương truật …… 6g Trạch tả ………… 12g Trư linh ………….12g Ý dĩ nhân ………. 20g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hương Khung Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hương Khung Tán

Bài thuốc Hương Khung Tán Nguyên bản bài thuốc: Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị chứng thương hàn, thương phong, mũi nghẹt, đầu đau, ôn dịch. Vị thuốc: Cam thảo (nướng) ……….. 60g Hương …………….60g Hương phụ (lá) ……………120g Hương phụ tử (sao, bỏ vỏ) …….. 180g Thạch cao (tán nhuyễn) ……….90g …….. 60g Tán bột. Mỗi lần dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hàn Suyễn Hoàn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hàn Suyễn Hoàn

Bài thuốc Hàn Suyễn Hoàn Nguyên bản bài thuốc: 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Viện Trung Y Thượng Hải Ôn Phế, hóa ẩm, bình suyễn, trị hen hàn, ho đờm nhiều màu xanh loãng. Vị thuốc: Đạm đậu xị Nguyên phế thạch (Thạch tín) Tán bột, làm thành hoàn. Trước khi đi ngủ, nuốt thuốc với nước sôi.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hủ Lậu Sinh Cơ Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hủ Lậu Sinh Cơ Tán

Bài thuốc Hủ Lậu Sinh Cơ Tán Nguyên bản bài thuốc: Y Tông Kim Giám. Ngô Khiêm Kích thích lên da non, làm mau lành các vết thương, mụn nhọt. Vị thuốc: Băng phiến ………4g Huyết kiệt …….. 12g Một dược ……… 12g Nhi trà ………….. 12g Nhũ tương …….. 12g Tam thất ……….. 12g ……….0,8g Tán bột. Cho thêm…

Tiếp tục đọc