Bài thuốc      				Hoàng Thổ Thang III
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng Thổ Thang III

Bài thuốc Hoàng Thổ Thang III Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.12. Tôn Tư Mạo Ôn dương, kiện tỳ, dưỡng huyết, chỉ huyết. Trị nôn ra máu, chảy máu mũi. Vị thuốc: A giao ………….. 40g ……….. 40g Cam thảo ………. 40g Can khương …….40g …….. 40g Ngô thù du ……………. 2 thăng Phục long…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hậu Phác Chỉ Thực Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hậu Phác Chỉ Thực Thang

Bài thuốc Hậu Phác Chỉ Thực Thang Nguyên bản bài thuốc: Tố Vấn Bệnh Cơ Khí Nghi Bảo Mệnh Tập. Lưu Hà Gian Trị bụng đau, tiêu chảy. Vị thuốc: Cam thảo (nướng) …………. 8g Chỉ thực ………… 40g ……….12g Hậu phác ………. 40g ………..8g Kha tử (nửa để sống, nửa sao) …………. 40g Mộc hương …….. 20g Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Kim Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Kim Thang

Bài thuốc Hòa Kim Thang Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.4. Trần Sĩ Đạc Trị phế uất, ho, khí nghịch, ngực đầy, hông sườn đầy, ngực đau lan đến bụng dưới, xoay trở khó khăn, lưỡi khô, da mặt trắng, suyễn không nằm được, da thịt tiêu hao. Vị thuốc: Bách hợp ………..12g Bán hạ ………. 2g Cam…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Huyết Kiệt Hoàn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Huyết Kiệt Hoàn

Bài thuốc Huyết Kiệt Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Dương Y Đại Toàn. Cố Thế Trừng Trị bỉ khối. Vị thuốc: Hải phấn Hương phụ Nga truật Ngũ Tam Lăng Thạch kiềm Lượng bằng nhau. Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 8–12g với nước sắc . Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoạt Thạch Bạch Ngư Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoạt Thạch Bạch Ngư Tán

Bài thuốc Hoạt Thạch Bạch Ngư Tán Nguyên bản bài thuốc: Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Hạ. Trương Trọng Cảnh Trị tiểu tiện không thông, tiêu khát. Vị thuốc: Bạch ngư …….. 0,8g Hoạt thạch …… 0,8g Tro tóc rối ……. 0,8g Tán bột, chia làm 3 lần uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hoắc Hương Dưỡng Vị Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoắc Hương Dưỡng Vị Thang

Bài thuốc Hoắc Hương Dưỡng Vị Thang Nguyên bản bài thuốc: Tam Nhân Cực–Bệnh Chứng Phương Luận. Trần Ngôn Trị vị hư, tay chân mỏi yếu, không muốn nói, không muốn làm. Vị thuốc: Bán hạ Cam thảo Đại táo Hoắc hương Ngưu tất Nhân sâm Ô dược Phục thần Sa nhân Sinh khương Trúc nhự Ý dĩ Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng kỳ Thang XIII 2
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng kỳ Thang XIII 2

Bài thuốc Hoàng kỳ Thang XIII 2 Nguyên bản bài thuốc: Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị ngứa, dị ứng, mề đay. Vị thuốc: Cam thảo Hoàng kỳ Mạn kinh Nhân sâm Quất bì Thược dược Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Huyết Tức Hỏa Thang II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Huyết Tức Hỏa Thang II

Bài thuốc Hòa Huyết Tức Hỏa Thang II Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Trị tỳ vị bị thương tổn do ưu tư quá độ, ăn uống không được. Vị thuốc: ……… 1,2g …… 12g Bach truật …….. 20g Cam thảo ……… 1,2g ……… 1,2g Nhân sâm ………. 2g Pháo cương …….. 2g Phòng phong…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng liên Hoàn III
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng liên Hoàn III

Bài thuốc Hoàng liên Hoàn III Nguyên bản bài thuốc: Tô Thẩm Lương Phương. Tô Thức, Thẩm Quát Thanh huyết, trừ nhiệt. Vị thuốc: A giao …………. 40g Can khương ……20g Địa du …………. 20g ……. 20g Hậu phác ………. 30g ………. 30g Hoàngliên ……… 30g Mộc hương ……. 20g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 16–20g. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hoán Cơ Tiêu Độc Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoán Cơ Tiêu Độc Tán

Bài thuốc Hoán Cơ Tiêu Độc Tán Nguyên bản bài thuốc: Hiệu Chú Phụ Nhân Lương Phương, Q.24. Trần Tự Minh Trị giang mai mới vỡ mủ. Vị thuốc: ………….6g Bạch tiễn bì ………4g Cam thảo ………… 2g ……… 6g Mộc qua …………. 4g Mộc thông ………..4g Ngân hoa …………4g Tạo giác thích ….. 6g Thổ …..20g Ý dĩ nhân…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hắc Hoàn III
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hắc Hoàn III

Bài thuốc Hắc Hoàn III Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị chứng can lao (can bị hư yếu do lao nhọc). Vị thuốc: ……. 40g Lộc nhung …….. 40g Tán bột, dùng Ô mai nhục giã nát, trộn thuốc bột làm hoàn. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng kỳ Tán I 4
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng kỳ Tán I 4

Bài thuốc Hoàng kỳ Tán I 4 Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.30. Vương Hoài Ẩn Trị trẻ nhỏ bị kiết lỵ, khát, tâm hung phiền muộn, không ăn uống được. Vị thuốc: …….. 20g Hoàng cầm …… 1,2g Hoàng kỳ ……… 1,2g …….. 20g Long cốt …………40g ……. 1,2g Ô mai nhục ……3 trái Tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng kỳ Ẩm II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng kỳ Ẩm II

Bài thuốc Hoàng kỳ Ẩm II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị nhiệt làm cho tâm, ngực khó chịu, tay chân và các khớp đau, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Cam thảo ……….. 2g Hoàng cầm ……….4g Hoàng kỳ ……….. 8g Nhân sâm ……….. 4g Phục thần (sao) ……. 4g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng kỳ Tán III
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng kỳ Tán III

Bài thuốc Hoàng kỳ Tán III Nguyên bản bài thuốc: Tiểu Nhi Dược Chứng Trực Quyết, Q. Hạ. Tiền Ất Trị hư nhiệt, mồ hôi trộm. Vị thuốc: Hoàng kỳ Mẫu lệ Sinh địa Lượng bằng nhau. Tán bột. Ngày uống 16–20g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hắc Đản Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hắc Đản Thang

Bài thuốc Hắc Đản Thang Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị hắc đản (loại hoàng đản thể nặng). Vị thuốc: Nhân trần cao ……160g Qua lâu căn ………640g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Qua lâu phản…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoàng liên Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoàng liên Tán

Bài thuốc Hoàng liên Tán Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.13. Vương Hoài Ẩn Trị phụ nữ bị chứng lao nhiệt, nóng trong xương, cơ thể đau nhức. Vị thuốc: …….. 30g Cam thảo ……… 20g Địa cốt bì ………. 30g Hoàng cầm ……. 30g Hoàng liên ……… 40g Long đởm thảo …………….. 20g (bỏ lõi)…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hỏa Long Tán Gia Vị
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hỏa Long Tán Gia Vị

Bài thuốc Hỏa Long Tán Gia Vị Nguyên bản bài thuốc: Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Bài thuốc : Hoàng cầm …… 6g Ngải diệp ……… 12g Sài hồ ………….12g Tiểu hồi ………….. 4g Xuyên luyện tử ……… 6g Công dụng : Hóa thấp nhiệt để thanh bên trong, ôn kinh khí để tán bên ngoài,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hy Đồng Ẩm
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hy Đồng Ẩm

Bài thuốc Hy Đồng Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Sơ phong, thanh nhiệt, hoạt huyết, hóa ứ. Trị phong hàn thấp tà đọng lại ở các khớp, uất lâu hóa nhiệt, khí trệ, huyết ứ, thấp khớp, đau nhức các khớp. Vị thuốc: Cát căn ………… 10g Hải đồng bì …….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hậu Phác Hoàn II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hậu Phác Hoàn II

Bài thuốc Hậu Phác Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng phản vị, nôn mửa, khí dồn lên tim, các chứng ở bụng (khó tiêu, đầy hơi…) Vị thuốc: Ba đậu sương …….. 20g Can khương ……80g ……….. 80g Hậu phác ………. 60g ……. 100g Ngô thù du ……. 80g Nhân sâm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Can Ôn Thận Phương
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Can Ôn Thận Phương

Bài thuốc Hòa Can Ôn Thận Phương Nguyên bản bài thuốc: Tâm Đắc Thần Phương. Lê Hữu Trác Trị âm hư, thủy suy, can mộc suy gây ra dịch hoàn sưng bên to bên nhỏ (thiên trụy-thoái vị bẹn), sán khí (đồi sán). Vị thuốc: ….. 10g ……….4g (sao đen) …… 4g Độc hoạt ………… 4g ……..12g Hột quít ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hạ Khí Thang II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hạ Khí Thang II

Bài thuốc Hạ Khí Thang II Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.17. Tôn Tư Mạo Ôn trung, kiện tỳ, giáng khí, trừ mãn. Trị tỳ hư, khí trệ, ngực đầy, bụng đầy trướng. Vị thuốc: Bán hạ …….1 thăng Nhân sâm ……100g Quất bì ……… 120g Sinh khương ……. 640g Nước 7 thăng, sắc còn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Thương Hoạt Huyết Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Thương Hoạt Huyết Thang

Bài thuốc Hòa Thương Hoạt Huyết Thang Nguyên bản bài thuốc: Dương Y Đại Toàn, Q.36. Cố Thế Trừng Hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, chỉ thống. Trị tổn thương ứ huyết, bụng đầy, bụng ứ ở bên trong. Vị thuốc: Cam thảo ……… 1,2g Đào nhân ….. 49 hột …………8g (vĩ) ………8g Huyết kiệt ………0,8g Một dược (ép bỏ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang

Bài thuốc Hoạt Huyết Chỉ Thống Thang Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Đại Thành. Hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, chỉ thống. Trị tổn thương ứ huyết, vết thương sưng đau. Vị thuốc: Địa miết trùng ………4g …….. 8g ………..2g Lạc tầm đả ………8g Một dược ………. 4g Nhũ hương ………4g Tam thất …………4g Tô mộc ………….. 8g Tử…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Huyết Định Thống Hoàn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Huyết Định Thống Hoàn

Bài thuốc Hòa Huyết Định Thống Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Hối Toản, Q.8. Trị bị té ngã tổn thương, gân xương đau hoặc ứ huyết sưng đau, hoặc phong hàn làm cho chân tay và cơ thể đau nhức. Vị thuốc: Bạch cập ………. 32g Bạch liễm ……….48g ……. 40g Bách thảo sương ………. 40g Cốt toái…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Hương Quất Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hương Quất Tán

Bài thuốc Hương Quất Tán Nguyên bản bài thuốc: Trương Thị Y Thông. Trương Thạch Ngoan Trị dịch hoàn 1 bên sưng, trệ xuống (thiên trụy-thoái vị bẹn) Vị thuốc: Hạt quít ………… 40g Hồi hương ……….20g nhục (sao) ……….. 40g Tán bột. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 12g với rượu nóng, lúc bụng đói. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hà Hồi Sinh Đơn
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hà Hồi Sinh Đơn

Bài thuốc Hà Hồi Sinh Đơn Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Bổ tỳ vị, trị tiêu chảy, tay chân lạnh. Vị thuốc: …….. 40g Cam thảo ………. 4g Nhân sâm ……… 20g ………. 20g Sài hồ ………. 20g Xích thạch chi …..4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hạnh Sâm Tán II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hạnh Sâm Tán II

Bài thuốc Hạnh Sâm Tán II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị suyễn cấp. Vị thuốc: ……….4g Bán hạ ………….. 4g Cam thảo ………. 4g Đại phúc bì ………4g Hạnh nhân ……… 4g Kha tử ………. 4g Nhân sâm ………. 4g Quất hồng ………. 4g Quế tâm ………… 4g Tang bạch bì …….4g Tân…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Hy Đậu Tức Ngư Phương
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hy Đậu Tức Ngư Phương

Bài thuốc Hy Đậu Tức Ngư Phương Nguyên bản bài thuốc: Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Giải độc đậu rất tốt. Vị thuốc:: Cá diếc ………..1 con Đánh vẩy, mổ bỏ ruột, để nguyên không rửa nước. Dùng rau mùi (ngò ta) thái nhỏ, trộn ít muối, cho vào bụng cá, cột lại, nướng chín cho ăn dần.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Hòa Giải Tán II
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hòa Giải Tán II

Bài thuốc Hòa Giải Tán II Nguyên bản bài thuốc: Truyền Tín Quát Dụng Phương, Q.1. Vương Thiệu Nhan Trị cảm hàn, đầu đau, muốn nôn, sốt, phiền, đau, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Thương truật …….160g Hậu phác (chế) ……………160g ……… 160g Chích thảo …… 160g Thần khúc (sao) ………… 160g Mạch nha (sao) ………….. 160g Xích …………….160g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc      				Huyết Kiệt Tán
Bài thuốc vần H

Bài thuốc Huyết Kiệt Tán

Bài thuốc Huyết Kiệt Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị sinh xong bị huyết vựng (vận) lên tâm gây ra đầy trướng ở ngực, suyễn. Vị thuốc: Huyết kiệt Một dược Lượng bằng nhau. Tán bột. Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 8g. Dùng Đồng tiện và rượu, hâm nóng lên, uống với…

Tiếp tục đọc