Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Ngải Thang Gia Vị

Bài thuốc Giao Ngải Thang Gia Vị

Nguyên bản bài thuốc

Băng Ngọc Đườøng Kinh Nghiệm Phương.

Băng Ngọc Đường

Trị xích đới hạ lâu ngày làm tổn thương mạch Nhâm, gây ra lưng đau như gãy, tinh thần mỏi mệt, đêm ngủ không yên.

Vị thuốc:

A giao ………….. 12g

Bạch liên nhục …….16g

Bạch thược ……. 20g

Chích thảo ………..6g

Đỗ trọng ……….. 20g

Đương quy ……..12g

Kim cẩu tích ….. 20g

Ngải diệp ………..3g

Nữ trinh tử ……. 20g

Tang phiêu tiêu ……………. 12g

Thục địa ……….. 20g

Toan táo nhân …… 20g

Viễn chí nhục …….. 12g

Xích thạch chi ……. 12g

Xuyên khung …….. 12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời