Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Đạo Trệ Thang

Bài thuốc Đương Quy Đạo Trệ Thang

Nguyên bản bài thuốc

Huyết Chứng Luận, Q.8.

Đường Dung Xuyên

Hoạt huyết, hành ứ, hành khí, chỉ thống. Trị bị tổn thương (té ngã, bị đánh đập….), bên trong bên ngoài đều có ứ huyết.

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 12g

Cam thảo ………… 4g

Chỉ xác ………….. 4g

Đại hoàng ………… 4g

Đơn bì …………. 12g

Đào nhân ………. 12g

Đương quy ……..12g

Hoàng cầm ……. 12g

Hồng hoa ………..4g

Một dược ………. 12g

Nhũ hương ……. 12g

Quế chi …………12g

Sài hồ …………8g

Sinh địa ……….. 12g

Xạ hương ………..1 ít

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Quế chi tính nóng kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng phải cẩn thận
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời