Bài thuốc  				Gia Bí Can Thận Hoàn
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Can Thận Hoàn

Bài thuốc Gia Bí Can Thận Hoàn Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.3. Tần Cảnh Minh Trị Can Thận tinh huyết bất túc, âm hỏa bốc lên, nôn mửa, ho suyễn, bụng trướng, nội nhiệt, tiểu bí, mạch bên trái Tế, Sác. Vị thuốc: Bạch thược ….. 120g Đương quy ….. 120g Hoàng bá ………. 80g Sinh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giao Ngải Tứ Vật Thang Gia Vị
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Ngải Tứ Vật Thang Gia Vị

Bài thuốc Giao Ngải Tứ Vật Thang Gia Vị Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị có thai mà thai động không yên (dọa sảy thai) gây nên lưng đau. Vị thuốc: A giao (sao với Cáp phấn) …….. 12g Bạch thược ……. 12g Đại đậu …………14g Đỗ trọng …………12g Đương quy ……..12g Ngải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Khí Khoát Đờm Phương
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Khí Khoát Đờm Phương

Bài thuốc Giáng Khí Khoát Đờm Phương Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương Thẩm Trọng Khuê Giáng khí, hóa đờm. Trị ho, đờm nghịch lên, ho gà. Vị thuốc: Bạch tật lê …….. 12g Bán hạ (chế) …..12g Hạnh nhân ……..12g Khương trấp …..12g Sa sâm ………… 12g Tân hội bì ……… 12g Tô tử…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Thang III
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Thang III

Bài thuốc Giải Độc Thang III Nguyên bản bài thuốc Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Trị phong nhiệt độc, sưng đau, ngứa. Vị thuốc: Hoàng liên Kim ngân hoa Liên kiều Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục cập nhật…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Hoạt Huyết Thang III
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Hoạt Huyết Thang III

Bài thuốc Giải Độc Hoạt Huyết Thang III Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Y Dược Học Báo 1987 (3). Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết hóa ứ. Trị động mạch viêm tắc. Đã trị 52 ca, khỏi hẳn 48, có chuyển biến 3, không kết quả 1. Tổng kết đạt 98,1%. Trung bình uống 2,5 tháng. Vị thuốc: Kim…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Gia Bí Tả Bạch Tán
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Tả Bạch Tán

Bài thuốc Gia Bí Tả Bạch Tán Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2. Tần Cảnh Minh Trị ho do Tỳ kinh bệnh, Phế có nhiệt. Vị thuốc: Tang bạch bì Địa cốt bì Cam thảo Thạch cao Hoàng cầm Hoàng liên Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Đạm Thang
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Đạm Thang

Bài thuốc Giáng Đạm Thang Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ôn dương tả hạ. Trị thận dương suy, urê trong máu tăng (cầu thận viêm mạn, thận suy). Vị thuốc: Đại hoàng (sống) ………….. 30g Mẫu lệ (nung) …….50g Thục phụ tử ….. 30g Sắc đặc, còn 150ml, hòa thêm 15g Nguyên…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Thuyên Hoạt Huyết Thang
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Thuyên Hoạt Huyết Thang

Bài thuốc Giải Thuyên Hoạt Huyết Thang Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Hạ. Lý Văn Lượng Hoạt huyết, hóa ứ, trấn thống. Trị tĩnh mạch viêm tắc do hàn ngưng, khí trệ. Vị thuốc: Địa đinh ………… 30g Kê huyết đằng …… 60g Quế chi ……….. 30g Sai kỳ căn ……… 60g Thất diệp liên …….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Gia Bí Đởm Tinh Thang
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Đởm Tinh Thang

Bài thuốc Gia Bí Đởm Tinh Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.1. Tần Cảnh Minh Trị Can Đởm có hỏa uất hoặc có đờm, hông sườn đau. Vị thuốc: Cam thảo Đởm Nam tinh Hải phù thạch Hoàng cầm Sài hồ Thanh đại Trần bì Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Sinh Mạch Tán Gia Vị
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Sinh Mạch Tán Gia Vị

Bài thuốc Giải Độc Sinh Mạch Tán Gia Vị Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Cường tâm, hộ âm, thanh dinh, giải độc. Trị khí và âm đều bị thương tổn, nhiệt vào phần dinh, nhiễm trùng (do trực khuẩn Coli, kèm choáng do trúng độc). Vị thuốc: Đơn bì …………. 15g Hoàng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Tán II
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Tán II

Bài thuốc Giải Độc Tán II Nguyên bản bài thuốc Dương Y Đại Toàn, Q.38. Cố Thế Trừng Trị độc trùng (rắn, rết, bọ cạp…). Vị thuốc: Bạch phàn Cam thảo Lượng bằng nhau, tán bột. Ngày uống 16g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Cam…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Chỉ Ẩm
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Chỉ Ẩm

Bài thuốc Giáng Chỉ Ẩm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ích âm, hóa ứ. Trị can thận âm hư, khí trệ, huyết ứ, lipit trong máu tăng. Vị thuốc: Câu kỷ tử ………. 10g Đan sâm ……….. 20g Sơn tra ………… 15g Thảo quyết minh …………..15g Thủ ô ……….15g Sắc uống. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Khí Thang II 2
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Khí Thang II 2

Bài thuốc Giáng Khí Thang II 2 Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị huyết hư, mất ngủ. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Đương quy ………. 4g Hoàng kỳ ………… 4g Ngũ vị tử ……….. 4g Nhân sâm ……….. 4g Phục linh ……….. 4g Thiên hoa phấn ……. 8g Thục địa ………… 4g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giao Cảm Địa Hoàng Tiễn Hoàn
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Cảm Địa Hoàng Tiễn Hoàn

Bài thuốc Giao Cảm Địa Hoàng Tiễn Hoàn Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trước và sau khi sinh phát cuồng, không nói được, ngực đầy, bụng trướng, ăn uống bị tích trệ, phiền khát, miệng lở, họng sưng, nhau thai không ra, sinh xong bị trúng phong, phá thương phong. Vị thuốc: Bồ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Bổ Thang
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Bổ Thang

Bài thuốc Giáng Bổ Thang Nguyên bản bài thuốc Nữ Khoa. Phó Thanh Chủ Giáng vị hỏa, bổ thận thủy, trị gân co, thịt mềm, đi đứng không được. Vị thuốc: Cam cúc hoa …..20g Địa cốt bì ………. 20g Mạch môn …….. 40g Nguyên sâm …..40g Nhân sâm ……… 12g Sa sâm ………… 20g Sinh địa ………..20g Thục địa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Chỉ Linh Phương
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Chỉ Linh Phương

Bài thuốc Giáng Chỉ Linh Phương Nguyên bản bài thuốc Lý Vĩ Thành, trường Vệ sinh khu Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Trị mỡ máu cao, cholesterol cao. Kết quả: Trị 200 ca có 145 ca Cholesterol cao, giảm tốt 98 ca (67,6%), có kết quả 25 ca (17,2%). Trị số cholesterol giảm bình quân 82,44mg%. Triglycerid cao có 55…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Gia Trúc Lịch Lê Cao
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Trúc Lịch Lê Cao

Bài thuốc Gia Trúc Lịch Lê Cao Nguyên bản bài thuốc Từ Hy Quang Tự Y Phương Tuyển Nghị. Trần Khả Dực Trị ho do hư lao, đờm ít, miệng khô, họng ráo. Vị thuốc: Hoàng lê ……..100 quả Lão thụ duyên hồng ……… 20 miếng Tề ………. 50 cái Tiên lô căn ……..30g Tiên trúc diệp ………….. 100 lá…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Chí Tái Thần Đơn
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Chí Tái Thần Đơn

Bài thuốc Giải Độc Chí Tái Thần Đơn Nguyên bản bài thuốc Ngụy Thị Gia Tàng Phương. Ngụy Hiện Thanh nhiệt độc, trị chứng trường độc kết độc lâu ngày, gây ra nóng trong xương. Vị thuốc: Cam thảo (sống) …………….. 4g Hoạt thạch ……..12g Hổ phách ……… 1,6g Nhân sâm ……….. 8g Tam thất ………..8g Trân châu ……..1,6g Tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Gia Bí Ôn Phế Thang
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Ôn Phế Thang

Bài thuốc Gia Bí Ôn Phế Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.3. Tần Cảnh Minh Trị Phế hàn, ho, suyễn, nôn ra đờm dãi, hông sườn bên phải đau lên đến ngực, mất ngủ, mạch bộ thốn Trầm Trì. Vị thuốc: Bách bộ Cát cánh Khoản đông hoa Sinh khương Tô tử Trần bì Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Ngữ Thang II
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Ngữ Thang II

Bài thuốc Giải Ngữ Thang II Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.1. Vương Khẳng Đường Khu phong, hóa đờm, thông lạc. Trị trúng phong không nói được, liệt nửa người. Vị thuốc: Bạch chỉ Cam thảo Đương quy Khương hoạt Nhân sâm Nhục quế Phòng phong Thiên ma Thiên Nam tinh Toan táo nhân Trần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Chỉ Phương II
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Chỉ Phương II

Bài thuốc Giáng Chỉ Phương II Nguyên bản bài thuốc Hiện Đại Trung Y Nội Khoa Học. Trị mỡ trong máu cao, Cholesterol máu cao. Vị thuốc: Câu kỷ ………… 25g Cam thảo ……… 30g Đơn sâm ………. 30g Hồng hoa ……… 10g Sài hồ ………….. 15g Sơn tra ……….. 15g Trạch tả ………..25g Khí hư huyết ứ thêm Hoàng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Gia Bí Hương Nhu Ẩm
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Hương Nhu Ẩm

Bài thuốc Gia Bí Hương Nhu Ẩm Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2. Tần Cảnh Minh Trị nôn mửa do thử khí, khí thoát mà mạch hư Đại. Vị thuốc: Cam thảo Hậu phác Hoàng liên Hương nhu Nhân sâm Trần bì Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Lôi Thang
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Lôi Thang

Bài thuốc Giải Lôi Thang Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị đầu đau như búa bổ (lôi đầu phong). Vị thuốc: Lạc trữu tử ……. 12g Mao truật ……….. 4g Thăng ma ……….. 4g Xuyên khung ……4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giao Gia Tán II
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Gia Tán II

Bài thuốc Giao Gia Tán II Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị sinh xong bị hôn mê, sùi bọt mép. Vị thuốc: Đương quy Kinh giới tuệ Lượng bằng nhau. Tán bột. Ngày uống 16–20g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Thủy Độc Ẩm
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Thủy Độc Ẩm

Bài thuốc Giải Thủy Độc Ẩm Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị các chứng uống phải nước độc ở các khe suối. Vị thuốc: Ngô thù du ……. 80g Ô mai nhục …………….. 14 trái Quất bì …………24g Sinh khương ……. 120g Tê giác ………… 24g Thăng ma ……… 24g Tê giác…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giản Chứng Hiệu Phương
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giản Chứng Hiệu Phương

Bài thuốc Giản Chứng Hiệu Phương Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Trị kinh giản, bồi bổ tạng phủ. Vị thuốc: Bạch thược (sao) …………120g Bán hạ (chế) ……. 8g Hương phụ ….. 120g Mạch môn …… 120g Phục thần ……….. 8g Tạo giáp (bỏ vỏ) …………….. 8g Thiên môn ….. 120g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Ẩm
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Ẩm

Bài thuốc Giải Độc Ẩm Nguyên bản bài thuốc Trương Thị Y Thông. Trương Thạch Ngoan Trị chứng đậu, bị phong hàn làm cho đậu chậm mọc ra. Vị thuốc: Bạch chỉ ………….2g Kinh giới ………. 2,8g Mộc thông ………..2g Phòng phong ……..2,8g Sài hồ …………. 3,2g Thuyền thoái ……2g Thử niêm tử ……. 4g Tử thảo …………2,4g Xuyên khung…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Gia Bí Thiên Địa Tiễn I 2
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Thiên Địa Tiễn I 2

Bài thuốc Gia Bí Thiên Địa Tiễn I 2 Nguyên bản bài thuốc Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2. Tần Cảnh Minh Trị nội thương, nấc, âm tinh bất túc, tướng hỏa bốc lên. Vị thuốc: Địa hoàng Hoàng bá Thiên môn Trần bì Tri mẫu Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giải Độc Tán
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Tán

Bài thuốc Giải Độc Tán Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị ung nhọt, ghẻ lở. Vị thuốc: Cam thảo (sống) ………….. 20g Huyền sâm …….20g Mạch môn (bỏ lõi) ……….. 20g Mộc thông …….. 40g Phác tiêu ………. 40g Tê giác tiêm ….. 40g Thạch cao ……… 80g Thăng ma ……… 40g Xích thược…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Giáng Khí Thang II
Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Khí Thang II

Bài thuốc Giáng Khí Thang II Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị khí bị ủng trệ. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Hương phụ ……….4g Phục thần ……….. 4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Cam thảo…

Tiếp tục đọc