Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Chỉ Linh Phương

Bài thuốc Giáng Chỉ Linh Phương

Nguyên bản bài thuốc

Lý Vĩ Thành, trường Vệ sinh khu Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Trị mỡ máu cao, cholesterol cao.

Kết quả: Trị 200 ca có 145 ca Cholesterol cao, giảm tốt 98 ca (67,6%), có kết quả 25 ca (17,2%). Trị số cholesterol giảm bình quân 82,44mg%.

Triglycerid cao có 55 ca, giảm rõ 29 ca (52,73%), có kết quả 16 ca (29%). Trị số triglycerid giảm bình quân 150,15mg%.

Vị thuốc:

Hà thủ ô

Trạch tả

Hoàng tinh

Kim anh tử

Sơn tra đều ……..3g

Thảo quyết minh

Tang ký sinh đều …………… 6g

Mộc hương ……… 1g

Nấu cao, chế thành viên. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 8 viên, một liệu trình 3 tháng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời