Bài thuốc vần D

Bài thuốc Diệu Âm Tiễn

Bài thuốc Diệu Âm Tiễn

Nguyên bản bài thuốc

Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn.

Đỗ Hoài Đường

Dưỡng âm, ích khí, nhuận táo, khai âm. Trị mất tiếng, khan tiếng, họng không thông, họng khô.

Vị thuốc:

Bạc hà ………..6g

Cam thảo ………… 4g

Cát cánh ………… 6g

Đơn bì …………. 10g

Đơn sâm ……….. 10g

Huyền sâm ……. 10g

Kha tử …………. 10g

Mạch môn …….. 10g

Phong mật ……..30g

Sâm tu ………… 10g

Sinh địa ……….. 16g

Tang diệp ……… 10g

Thuyền thoái ……4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *