Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Thần Truật Thang

Bài thuốc Gia Bí Thần Truật Thang

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2.

Tần Cảnh Minh

Trị nôn ra nước chua do phong thấp.

Vị thuốc:

Cát căn

Hậu phác

Phòng phong

Thương truật (chưng)

Trần bì

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời