Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chửng Âm Lý Lao Thang

Bài thuốc Chửng Âm Lý Lao Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Thẩm Thị Tôn Sinh Thư.

Thẩm Kim Ngao

Tư âm, ích phế, thanh can, lương tâm. Trị họng khô, ho khan, ít đờm.

Vị thuốc:

……….8g

Chích thảo ………..4g

Đại táo ………. 3 quả

Đảng sâm ………… 8g

Đơn bì …………4g

Liên tâm ………… 12g

…………8g

Ngũ vị tử ……. 10 hột

Quy bản …………..20g

Sinh địa ………….. 16g

Trần bì ……….. 4g

Ý dĩ …………… 12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc ý dĩ kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời