Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Can Hoàn II

Bài thuốc Dưỡng Can Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc

Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Thân Hình Môn), Q.25.

Thẩm Kim Ngao

Dưỡng huyết, vinh cân, khứ phong, thông lạc. Trị gân cơ bị tổn thương (té ngã, đánh đập…).

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 20g

Đương quy ……. 20g

Khương hoạt ……… 20g

Phòng phong ……… 20g

Thục địa ……….. 20g

Xuyên khung …….. 20g

Tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 20g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *