Hội chứng bệnh

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRÀN LAN

chứng thận dương hư thủy tràn lan

Chứng Thận dương hư thủy tràn lan là, chỉ về chứng hậu Thận dương hư suy, khí hóa của Bàng quang mất chức nãng, đến nỗi thủy thấp đọng lại, phần nhiều do ốm lâu châm sóc không tốt hoặc thể trạng vốn yếu, Thận dương suỵ hao gây nên.

Biểu hiện Iậm sàng chủ yếu là tiểu tiện ít, phù thũng, từ lưng trở xuống phù nặng hơn, ấn vào ngập ngón tay, sợ lạnh tay chân iạnh, lưng gối mỏi lạnh, bụng trướng đầy lưỡi nhợt bệu có vết râng, rêu lưỡi tráng trơn, mặch Trầm Trì.

Chứng Thận dương hự thủy tràn lan thường gặp trong các bệnh Thủy thũng và Đấm ẩm

Càn chấn đoán phân biệt với chứng Thận dương hư.

■í ,■ í ■■ '.

Khi chứng Thận đương hư thủy tràn lan xuất hiện trong các bệnh Thủy Thủng và đàm ẩm, đẵc điểm bệnh lý và biểu hiện lâm sàng gàn giống nhau. Chỗ khác nhau là trong bệnh Thủy thũng có đặc điểm chứng trạng là phù thũng toàn thân, từ lưng trở xuống nậng hơn, ấn vào ngập ngtín tay, chất lưỡi non bệu; bệnh do Thận dương hư mất chức năng khí hóa, thủy thấp tràn lan gân nên, điều trị nên ôn Thận làm ấm phần dương, hóa khí hành

thúy, cho uống bài Chân vũ thang (Thương hàn luận ). Trong bệnh Đàm ẩm có đặc điểm là ẩm tà đọng lại ở Trường Vị. ngực sườn nghẽn đây. vùng bụng có tiếng nước óc ách. nôíĩ mửa ra đờrn rãi và nước trong, bụng dưộị câng tức, dưới rốn vụng động, tiểu tiện không lợi. UẾU lưỡi xạm nhớt, mạch Huyền Hoạt; phần nhiều do Thận dương hư suy mất đí sự chưng hđa. Bàng quang mất quyền khí hóa. thủv dịch ứ đọng ở Trường Vị gây nên; điều trị nên ôn dương lợi thủy, chọn dùng bài Kim qũi Thận khí hoàn (Kim Quỹ yếu ỉưọo hợp với Ngũ Linh tán IThương hàn luậnj

Chứng Thặn dương hư thủy toàn lan phần nhiều gặp ở ngưòi cao tuổi thể trạng yếu; ớ trẻ em thỉ phần nhiều do tiên thiên Thận khl không dồi dào, sự chăm sóc hậu thiên không thích hợp gây nên. Trong quá trình diễn biến cơ chế bệnh của chứng này co' hai tình huổng: Một là Thủy khí làng tâm. từ Thận dứơng hư suy mâ thùý khí nghịch lên, gây nên ứ đọng ở Hung cảch úng tác Tâm dương, xuất hiện chứng trạng hồi hộp, thở gấp và mạch Xúc. Hai‘là Thủy hàn sạ Phế, từ Thận dường hư mà Thủy thấp đọng lại. khí lạnh của Thủv xâm phạm lên Phế khiến cho Phế khí không được tuyên thông, xuất hiện các chứng trạng khái thấu, thở suyễn, nhiều đờm rãi tráng loãng, không nàm được.

Chứng Thận dương hư với chứng Thận dương hư thủy tràn lan: Thận chù thủy quín lý về khi hóa vặ đại tiểu tiện. Nếu do mệt nhọc- nội thương, phòng thất quá độ, hoặc do ốm lâu kéo dài. Thận khí suy hao. Thận dương yếu dàn. Thận hư thì sự mở đóng không lợi. khí hóa ở Bàng quang thất thường, thủy dịch tích đọng, tràn lan theo bê ngang hình thành chứng Thận dương hư thủy tràn lan.

Chứng Thận dương hư với chứng Thận auong nư thúv tràn

c lan. tính chát bệnh biến tuy có chỗ giống nhau, nhưng loại trên thuộc chứng Hư đdn thuàn. loại sau thuộc chứng Itons, tỉư kiêm Thực, mức độ bệnh biến có nông sâu khác nhau. Loại trẽn lấy biểu hiện lâm sàng chủ yếu là nguyên dương rbết túc mất chức náng sưởi ẩm. cơ năng bị suy yếu; loại sau thỉ biểu hiện chủ yếu là thủy thấp tràn lan toàn thân phù thũng tìí lưng trở xuỗng nặng hơn, ấn vào ngập ngón tay. chất lưỡi non bệu.

Thận là cửa của Vị. Thận quản lý 3ự mở đóng. Thận khí theo Dương thì mở. Dương thịnh quá thì cửa quan mở toang, nước dồn thẰng xưông thì là Tiêu. Thận khí theo âm thì đóng, Ảm thịnh quá thi cửa quan đống kin. nước khôrig thòng thì'là Thũng (Thủy thũng môn – y môn phập luật).

Xem tiếp >>

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Avatar of Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Về Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Cẩm Nang Chia Sẻ Đông Y - Luôn muốn cập nhật các kiến thức về Đông Y mới nhất, hữu ích nhất đến tất cả mọi người. Phòng và Trị bệnh từ Đông Y sẽ bền hơn và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng có một cuộc sống xanh, sống khỏe.
Xem tất cả các bài viết của Cẩm Nang Thuốc Đông Y →

Trả lời