Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dược Vinh Tiễn

Bài thuốc Dược Vinh Tiễn

Nguyên bản bài thuốc:

Cảnh Nhạc Toàn Thư.

Trương Cảnh Nhạc

Trị tiêu ra máu lúc hành kinh do hư nhiệt.

Vị thuốc:

Cam thảo

Địa du

Hoàng cầm

Kinh giới tuệ (sao đen)

Ô mai

Sinh địa

Thược dược

Tục đoạn

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời