Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Thắng Phong Thang

Bài thuốc Dưỡng Huyết Thắng Phong Thang

Nguyên bản bài thuốc

Y Thuần Thặng Nghĩa, Q.4.

Phí Bá Hùng

Trị huyết hư, đầu đau, tự cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoa mắt.

Vị thuốc:

Bạch thược ……….6g

Câu kỷ tử ………. 12g

Cúc hoa …………. 8g

Đương quy ………. 8g

Hắc chi ma ……..12g

Ngũ vị tử ……….. 2g

Sinh địa ………..24g

Tang diệp …………4g

Táo …………10 trái

Toan táo nhân ……… 6g

Trắc bá nhân …… 8g

Xuyên khung ……4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *