Danh Sách Bài Thuốc Đông Y Theo Kinh Nghiệm

24. HƯƠNG PHỤ MỘC QUA Ố DƯỢC THANG

B�I THUỐC TRỊ C� THAI PH� CHI DƯỚI (XUỐNG M�U CH�N)

24. HƯƠNG PHỤ MỘC QUA Ố DƯỢC THANG

Hương phụ (tử chế)

8g

Mộc qua (sao v�ng)

8g

� dược (sao v�ng)

8g

T� tử (sao v�ng)

8g

Trần b� (sao v�ng)

8g

Cam thảo d�y (sao v�ng)

8g

Gừng tươi

4g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai 3 th�ng ph� chi dưới (xuống m�u ch�n).

C�ch d�ng, liều lượng:

C�c vị sao chế cho v�o 600ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lẩn trong ng�y

Sa nh�n: 12g

Tục đọa : 12g

Nh�n s�m12g

Bạch truật20g

Phục linh12

T� ngạnh12g

Trần b�12g

Hương phụ tứ chế16g

Trạch tả12g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai bị ph� ch�n do c�ng năng vận ho� của tỳ k�m, thường gọi l� "xuống m�u ch�n�.

C�ch d�ng, liều lượng:

C�c vị cho v�o 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uổng 1 thang.

B�I THUỐC TRỊ NHIỄM TR�NG SAU ĐẶT V�NG NGỪA THAI

S�m đại h�nh200g

Chủ trị:

Phụ nữ bị nhiễm tr�ng sau khi đạt dụng cụ tử cung.

C�ch d�ng, liều lượng:

S�m đại h�nh sấy kh� t�n bột mịn, luyện hồ l�m vi�n 0,25g.

Ng�y uống 10 vi�n, chia uống 2 lần với nước ch�n. Uống li�n tục trong 6 ng�y.

B�I THUỐC TRỊ C� THAITỬ CUNG BỊ NHIỄM LẠNH

26. NGẢI CỨU TỒ NGẠNH SA NH�N THANG

Ngải cứu20g

T� ngạnh16g

Sa nh�n8g

Da tr�u (sao c�t phng t�n bột) 12g

Đại ph�c b�16g

Sinh khương3 l�t

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai, tử cung bi nhiễm lạnh: Eo lưng đau nhẹ, bụng dưới bệnh nh�n cảm thấy Kh� chịu, buồn bực, ch�n tay mỏi mệt, cơn đau thưa, ăn ngủ k�m.

C�ch d�ng, liều lượng:

Bột da Tr�u để ri�ng.

C�c vi kh�c cho v�o 600 ml nước sắc lấy 200 ml nước thuốc, cho bột da Tr�u v�o quấy đểu, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

Sa nh�n30g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai, tử cung bị nhiễm lạnh, bụng dưới kh� chịu, eo lưng đau nhẹ, ch�n tay mệt mỏi, ăn ngủ k�m,

C�ch d�ng, liều lượng:

Sa nhận sao, t�n bột mịn. Chia uống 3 lẩn trong ng�y, uống với nước tr� ấm.

B�I THUỐC TRỊ C� THAI MẮC CHỨNG TỬ PHIỀN (TRONG L�NG KH�NG Y�N)

Tri mẫu40g

Mạch m�n40g

Ho�ng cầm12g

Trần b�4g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai, trong l�ng buồn bực, thỉnh thoảng ph�t cơn phiền t�o, t�m thần hoảng hốt kh�ng y�n (đ� l� bệnh Tử phiền) l� do thai nhiệt bốc n�ng l�n phế l�m cho phế bị kh� t�o; hoặc do t�m hoả vượng l�m cho huyết n�ng (n�n tinh thần hoảng hốt kh�ng y�n) hoăc do dờm hoả t�ch trệ ỏ v�ng sườn ngực l�m trỏ ngại t�m khiếu (n�n ph�t sinh bực dọc kh� chịu).

C�ch d�ng v� liều lượng:

C�c vị sấy kh� t�n bột mịn, luyện mật l�m ho�n bằng hạt ng�.

Mỗ� lấn uống 10-15 vi�n với nưởc sồi. Ng�y uống 2 lần trước bữa ăn.

Hương phụ tứ chế16g

Ngải diệp12g

B�n hạ8g

Bạch linh12g

Trần b�12g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai, thể trạng b�o, vẻ nặng nề chậm chạp, trong l�ng thấy buồn phiền kh�ng y�n.

C�ch d�ng, liềulượng:

C�c vị cho v�o 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

Ch� �: Nếu chỉ thấy buồn phiền, cảm gi�c n�ng nhiều c� thể d�ng:

Tinh tre xanh (Tr�c nhự)40g . Sắc kỹ lấy nước, uống l�c thuốc c�n ấm.

B�I THUỐC TRỊ C� THAI TIỂU TIỆN BUỐT DẮT

29. C�T CĂN HOẠT THẠCH THĂNG MA THANG

C�t căn20g

Hoạt thạch12g

Thăng ma20g

Cam thảo4g

Chủ Trị :

Phụ nữ c� thai, tiểu tiện buốt, dắt, kh�ng th�ng gọi l� bệnh Tử l�m: Do khi c� thai kh�ng ki�ng cữ, ph�ng đục qu� độ

C�ch d�ng v� liều lượng:

C�c vị cho v�o 600mi nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, uống trong ng�y. Ng�y uống 1 thang.

CH� � gia giảm :

Nếu cơ thể suy yếu gia th�m:

Đương quy12g

Ho�ng kỳ16g

30. LI�N XA BẠCH THANG

Li�n tiền thảo (Rau m�)40g

Xa tiền (B�ng m� để)20g

Bạch mao căn20g

Chủ Trị:

Phụ nữ c� thai tiểu tiện buốt, dắt, kh�ng th�ng do ăn uống nhiều chất cay, n�ng.

C�ch d�ng , liều lượng:

C�c vị cho v�o 800ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

B�I THUỐC TRỊ BỆNH C� THAI NGƯỜI PH� NỀ

Ngũ gia bi 12g

Thổ phục linh12g

Sinh khương b� 8g

Đại ph�c b�12g

Bạch truật15g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai từ th�ng thứ 7 trở lẽn hay ph�t sinh ph� thũng (đ� l� bệnh Tử Thũng).

C�ch d�ng , liều lượng:

D�ng một con C� ch�p độ 200g, c�n đang bơi, mổ bụng moi hết ruột gan, đem luộc kỹ gạn lấy 800ml nước luộc cho thuốc v�o sắc lấy 200ml nước thuốc, uống.

Uống đến khi hết ph� thũng th� th�i,

B�I THUỐC TRỊ C� THAI HO NHIỀU, ĂN NGỦ K�M, SUY NHƯỢC

Khương ho�ng (tươi)20g

Ngải cứu (tươi)50g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai chưa sinh hoặc sau khi sinh ho nhiều, ho l�u ng�y g�y suy nhược cơ thể, ăn k�m, ngủ k�m.

C�ch d�ng, liều lượng:

Nghệ tươi gi� nhỏ, Ngải diệp th�i nhỏ cho v�o 400ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

C�C B�I THUỐC TRỊ SẨY THAI NHIỀU LẦN

THANG

Li�n nhục 12g

Trữ ma căn12g

Nhu mễ (gạo nếp)12g

Chủ trị:

Sẩy thai nhiều lần (Qu�n sản = đẻ non), kh� huyết bị hư suy nhiều, kh�ng giữ được thai nhi.

C�ch d�ng v� liều lượng:

Cả 3 vị cho nấu chảo nhừ (khi ăn bỏ củ Gai) mỗi buổi s�ng ăn hết một lẩn, ăn thưỡng xuy�n như vậy nhiều lần v� kết hợp uống nước củ Gai thay nước Ch� h�ng ng�y.

�N

Li�n nhục (rang v�ng gi�n) 100g

Ho�i sơn (sao v�ng gi�n) 500g

Chủ trị:

Sản phụ đẻ non (tiểu sản) do quen dạ, kh� huyết

Ph�ng đảng s�m

I2g

Ho�i sơn

16g

Bạch truật

12g

Đương quy

12g

Cẩu t�ch

12g

Tục đoạn

12g

Khiếm thực

12g

Trần b�

10g

Trữ ma c�n

16g

T� ngạnh

12g

Ngải diệp

12g

Sa nh�n

4g

Chủ trị:

Phụ nữ xẩy thai li�n tiếp do tỳ thận hư.

C�ch d�ng, liều lượng:

C�c vị cho v�o 1000 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.Ng�y uống 1 thang.

Đỗ trọng (sao qua)15g

Bạch truật (sao ho�ng thổ) 15g

Tang k� sinh15g

Tục đoạn15g

A giao9g

Đương quy9g

Thỏ ty tử4g

Chủ trị:

Phụ nữ bị sẩy thai nhiều lần.

C�ch d�ng, liềulượng:

A giao để ri�ng.

B�I THUỐC TRỊ C� THAI TỲ VỊ HƯ NHƯỢC

186. TỨ QU�N TỬ GIA VỊ THANG

Đảng s�m20g

Bạch linh12g

Bạch truật20g

Cam thảo4g

Trần b�12g

Hương phụ tứ chế16g

Sa nh�n12g

Ngải diệp12g

T� ngạnh12g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai tỳ vị hư nhược: V�ng thượng vị ph�t sinh đầy trướng, n�n ra nước trong; sau ăn n�n, người mệt mỏi; R�u lưỡi trắng, mạch nhanh khỏng c� lực.

C�ch d�ng, liềulượng:

C�c vị cho v�o 800 ml nước sắc lấy 200 m� nước thuốc, chia uống nhiều lần trong ng�y, để tr�nh n�n mất thuốc.

187.SA NH�N HƯƠNG PHỤ THANG

Sa nh�n12g

Hương phụ tứ chế16g

Củ Gai12g

Tực đoạn12g

Ho�i sơn16g

Đảng s�m16g

Trần bi12g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai, v�ng thường.

Vị đầy trướng, n�n ra nước trong; sau ăn ỉ� n�n đo tỳ vị hư nhược.

C�ch d�ng, liều lượng:

C�c vi cho v�o 800ml nước, s�c l�y 2Q0ml nước thu�c chia uống nhiếu lần trong ng�y để tr�nh n�n mất thuốc.

Ng�y uống 1 thang, uống liền 3-5 thang

Hạn li�n thảo12g

Sinh địa12g

Chi tử (sao đen)8g

Đan b�12g

Đương quy16g

Đảng s�m16g

Ngằi cứu (sao đen)12g

Huyết dư (T�c rối) th�n sao 8g

Chủ trị:

Phụ nữ băng lậu do huyết nhiệt: m�u ra nhiều, ri rỉ nhưng k�o d�i, m�u n�u t�m sẫm, c� m�u cục m�u đ�ng, hồi hộp, kh�t nước, đầu v�ng, đại tiện t�o, lưỡi đỏ r�u lưỡi v�ng, mạch nhanh.

C�ch d�ng, liều lượng:

C�c vị cho v�o 800-1 000ml nước, sắc lấy 200ml nước thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

Trần b� (L�u năm )

12g

Hương phụ tứ chế

16g

Sa nh�n

16g

Hậu ph�c

12g

Cam thảo

4g

B�n hạ chế

8g

T� ngạnh (c�nh T�a t�)

120

Oi khương {gừng tươi nướng) 3 l�t

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai ăn phải c�c chất lạnh, sống, kh� ti�u g�y ra thương thực, đau v�ng bụng tr�n, c� khi đau dữ dội, ỉa hoặc n�n ra được th� dễ chịu.

C�ch d�ng, liều lượng:

C�c vị cho v�o 600 ml nước, sắc lấy 200 ml nước thuốc, chia uống 3 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

Ch� �:

Cẩn theo d�i kỹ thai nhi.

Xuy�n quy

8g

Thục địa

12g

Bạch thược

8g

Thỏ ty tử

12g

Bối mẫu

8g

Hậu ph�c

I2g

Ngải diệp

8g

Ho�ng kỳ

16g

Chủ trị:

Phụ nữ c� thai 6, 7, 8 th�ng �m hộ bị sưng.

C�ch d�ng, liểu lượng:

C�c vị cho v�o 800 ml nước, sắc lấy 200 ml nước

thuốc, chia uống 2 lần trong ng�y.

Ng�y uống 1 thang.

Về Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Cẩm Nang Chia Sẻ Đông Y - Luôn muốn cập nhật các kiến thức về Đông Y mới nhất, hữu ích nhất đến tất cả mọi người. Phòng và Trị bệnh từ Đông Y sẽ bền hơn và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng có một cuộc sống xanh, sống khỏe.
Xem tất cả các bài viết của Cẩm Nang Thuốc Đông Y →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *