Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bổ Âm Chủng Tử Hoàn

Bài thuốc Bổ Âm Chủng Tử Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Y Học Chính Ấn, Q. Thượng.

Cảnh Thiện Phủ

Tư âm, giáng hỏa, cường tráng gân cốt, trị can và thận yếu, gân xương mềm, đi lại khó khăn, lưng mỏi.

Vị thuốc:

……….8g

Can khương ……40g

……..340g

Hổ cốt …………. 40g

Quy bản ……… 160g

……….. 80g

Tỏa dương …….. 60g

Trần bì …………80g

Tri mẫu ………… 80g

Tán bột, trộn với rượu và hồ làm hoàn. Ngày uống 12g, với nước pha muối loãng, trước lúc ăn cơm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời