Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Chỉ Phương

Bài thuốc Giáng Chỉ Phương

Nguyên bản bài thuốc

Mã Phong, bệnh viện Giải phóng quân Trung Quốc 371.

Trị mỡ máu cao, cholesterol cao.

Kết quả: Trị 64 ca mỡ máu cao có cholesterol cao giảm bình quân 88,3mg% (P nhỏ hơn 0,01). Triglycerid cao 43 ca, sau điều trị giảm bình quân 68,1 mg% (P nhỏ hơn 0,01). Cao lipoprotein 41 ca, sau điều trị hạ bình quân 289,9mg% (P so sánh trước sau điều trị nhỏ hơn 0,01).

Vị thuốc:

Thảo quyết minh

Sơn tra

Đơn sâm

Chế thành viên, mỗi viên có hàm lượng cao thuốc 0,25g, tương đương 2,9g thuốc sống, mỗi lần uống 2–4 viên, ngày 3 lần, 4 tuần là một liệu trình. Sau 3 liệu trình đánh giá kết quả.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời