Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Thang IV

Bài thuốc Đương Quy Thang IV

Nguyên bản bài thuốc

Dị Giản Phương.

Vương Đức Phu

Giúp cho mau sinh (giục đẻ-thôi sinh).

Vị thuốc:

Đương quy ……. 40g

Xuyên khung …….. 40g

Sắc uống

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời