Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dũ Thống Tán

Bài thuốc Dũ Thống Tán

Nguyên bản bài thuốc

Trọng Đính Nghiêm Thị Tế Sinh Phương.

Nghiêm Dụng Hòa

Tán hàn, hoạt huyết, định thống. Trị hàn ứ, huyết trệ, tâm vị đau cấp, ngực đau, dạ dày đau.

Vị thuốc:

Đương quy 12g

Huyền hồ sách 12g

Lương khương 8g

Nga truật 12g

Ngũ linh chi 12g

Lượng bằng nhau. Tán bột.

Mỗi lần uống 6g với giấm đun sôi.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Nga truật kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *