Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đơn bì Tứ Vật Thang

Bài thuốc Đơn bì Tứ Vật Thang

Nguyên bản bài thuốc

Y Tông Kim Giám.

Ngô Khiêm

Trị kinh nguyệt ra quá nhiều, kinh hành ra huyết hôi.

Vị thuốc:

Bạch thược ……….8g

Đơn bì …………. 12g

Đương quy ………. 8g

Sinh địa …………. 8g

Xuyên khung ……4g

Sắc uống nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời