Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Thất Khí Thang II

Bài thuốc Đại Thất Khí Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Tế Sinh Phương.

Nghiêm Dụng Hòa

Hành trệ, tiêu tích, phá khí, phá công kết, Trị phụ nữ bị chứng trưng hà, thai chết trong bụng.

Vị thuốc:

Cam thảo ………. 30g

Cát cánh ……….. 30g

Hoắc hương …… 30g

Ích trí nhân …… 30g

Mộc hương ……. 30g

Nga truật ……….30g

Nhục quế ………. 30g

Tam Lăng ………. 30g

Thanh bì ……….. 30g

Trần bì …………30g

Đập dập.

Mỗi lần dùng 20g thuốc, sắc 400ml nước, còn 200ml, uống lúc ấm, trước bữa ăn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Tam lăng kỵ với Nha tiêu, và kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Nga truật kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời