Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Hãm Hung Hoàn

Bài thuốc Đại Hãm Hung Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Thương Hàn Luận.

Trương Trọng Cảnh

Tả nhiệt, khai kết, hóa ẩm, thông tiện. Trị chứng kết hung, ngực đầy, gáy cứng, mồ hôi tự ra, đại tiện không thông, mạch Trầm Thực.

Vị thuốc:

Đại hoàng ……… 24g

Đình lịch …………18g

Hạnh nhân (bỏ vỏ, đầu nhọn, sao đen) ….. 18g

Mang tiêu ……… 18g

Đại hoàng và Đình lịch nghiền nát, cho Hạnh nhân và Mang tiêu vào, làm thành viên, to bằng viên đạn. Mỗi lần dùng 1 viên, thêm Cam toại 1g, Bạch mật 20ml, nước 200ml, sắc còn 100ml, uống ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có Cam toại là thuốc hạ rất mạnh, có độc, người suy nhược cần thận trọng. Người có thai kỵ dùng
  • Cam toại phản vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Trong bài có Cam toại là thuốc hạ rất mạnh, có độc, người suy nhược cần thận trọng. Người có thai kỵ dùng
  • Cam toại phản vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời