Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Bản Chỉ Di Thang

Bài thuốc Cố Bản Chỉ Di Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn.

Đỗ Hoài Đường

Trị di tinh.

Vị thuốc:

………..6g

Câu kỷ ………. 6g

Đảng sâm ……….. 6g

……… 6g

………. 10g

Ngũ vị tử ………..10g

Nhục quế ………… 2g

Phúc bồn tử …… 10g

Sơn dược ………..10g

Thỏ ty tử ………….6g

Tiểu hồi hương ……… 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời