Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Cam Tán

Bài thuốc Chỉ Cam Tán

Nguyên bản bài thuốc:

Tọa Thảo Lương Mô

Lê Hữu Trác

Trị có thai mà bụng dưới đầy trướng không thông.

Vị thuốc:

Cam thảo (tán nhỏ) ………….. 60g

Chỉ xác ……….. 200g

Tán nhỏ, mỗi lần dùng 8g, ngày 2 lần.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời