Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bổ Huyết Thanh Cơ Thang

Bài thuốc Bổ Huyết Thanh Cơ Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Ngoại Cảm Thông Trị.

Lê Hữu Trác

Trị chứng hư giống Thương hàn (loại Thương hàn), do huyết hư mà phát nhiệt và sốt cơn.

Vị thuốc:

……….8g

Đơn bì ………..6g

Mẫu đơn ……….. 6g

Sinh hoặc …………. 8g

……6g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời