Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Thị Thanh Thử Ích Khí Thang

Nguyên bản bài thuốc Phương Tễ Học. Trung Y Thành Đô Thanh thứ, ích khí, dưỡng âm, sinh tân. Trị thử nhiệt làm tổn thương tân dịch, người sốt, mồ hôi ra nhiều, tâm phiền, khát, tiểu ngắn, tiểu đỏ, tinh thần không yên. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Gạo tẻ …………. 10g Hoàng liên ………..4g Lá tre tươi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Thị Liên Phác Ẩm

Nguyên bản bài thuốc Ôn Dịch Luận. Vương Mạnh Anh Trị thấp ôn mà nhiệt nhiều hơn thấp. Vị thuốc: Bán hạ Chi tử Chỉ thực Đậu xị Hoàng cầm Hoàng liên Hoạt thạch Lô căn Xuyên phác Xương bồ Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Qua Tán

Nguyên bản bài thuốc Ngự Dược Viện. Hứa Quốc Trinh Trị nửa đầu đau. Vị thuốc: Chích thảo …….. 20g Kinh giới huệ ………60g Ma hoàng ……… 20g Mộc hương ……. 20g Phòng phong ……… 20g Tế tân …………. 20g Thiên ma ………. 20g Vương qua ……..20g Xuyên khung …….. 20g Tán bột. Ngày uống 16 – 20g với nước…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Mẫu Đào Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Bút Hoa Y Kính. Giang Hàm Thôn Bổ tỳ và thận. Vị thuốc: Ba kích thiên (sao) ………..40g Câu kỷ tử ……….40g Đông bạch truật (sao) ………. 80g Hà thủ ô …………40g Thục địa ……….. 80g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 16 – 20g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Lam Kinh Mặc Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị trẻ nhỏ bị đờm nhiệt, kinh phong. Vị thuốc: Đởm tinh ………..8g Long não ……….. 1g Lô hội ……….. 8g Mực tàu ………….8g Nhị phấn ……….. gổ Sử quân tử ………. 8g Thanh đại ……….. 8g Xạ hương ………… 2g Tán nhỏ, làm hoàn.Ngày uống 4 – 6g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Đởm Tiêu Tử Thang

Nguyên bản bài thuốc Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Trị tửu đởm (bệnh ở đởm do uống rượu gây ra), bụng đầy, phiền nhiệt, ăn uống thất thường, hay nói. Vị thuốc: Bạch linh ……….. 12g Bạch thược ……. 40g Sơn chi ………….. 8g Tang bạch bì ……… 12g Trạch tả ………… 8g Trúc diệp …..100 lá Xạ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Đạo Vô Ưu Tán

Nguyên bản bài thuốc Vạn Bệnh Hồi Xuân, Q.3. Cung Đình Hiền Trị ế cách (ngăn nghẹn), ăn vào lại nôn ra (phản vị). Vị thuốc: Bạch linh ……… 4,8g Bạch thược …… 3,2g Bạch truật ……. 4,8g Bán hạ ……….. 3,2g Cam thảo ……… 1,2g Chỉ thực ……….. 3,2g Đương quy …… 3,2g Hoàng bá ……… 3,2g Hoàng cầm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Bất Lưu Hành Tiễn

Nguyên bản bài thuốc Bút Hoa Y Kính. Giang Hàm Thôn Trị sữa không thông làm cho vú sưng to (tia sữa tắc). Vị thuốc: Mạch nha (sao) ……………. 12g Thông bạch …… 20g Thông thảo ……… 4g Xích thược ………. 6g Vương bất lưu hành …………6g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Bất Lưu Hành Thang II

Nguyên bản bài thuốc Cổ Kim Y Diễn, Q.3. Trị sữa không thông xuống. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Cam thảo ……… 1,2g Đương quy ………. 4g Mạch môn ………..4g Phục linh ……….. 4g Thông thảo ……… 4g Thục địa ………… 4g Vương bất lưu hành …………4g Xuyên khung ……2g Xuyên sơn giáp ……. 4g Dùng móng chân heo nấu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Bất Lưu Hành Thang

Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.86. Triệu Cát Trị ưu tư làm tổn thương tâm, lưỡi sưng cứng. Vị thuốc: Bạch cập ……….. 60g Cát cánh ……….. 40g Chích thảo …….. 40g Diên hồ sách …..60g Đại hoàng ……… 40g Đương quy ……. 40g Lôi hoàn …………60g Quế ………… 40g Tang bạch bì căn ………….. 20g Tân…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Bất Lưu Hành Tán II 2

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.58 Vương Hoài Ẩn Trị thạch lâm, huyết lâm, bụng dưới kết đau. Vị thuốc: Bồ hoàng ………..40g Cam toại ……….. 28g Đông qùy tử ….. 60g Đương quy ……. 60g Hoạt thạch ……. 40g Mộc thông …… 100g Quế tâm ……….. 40g Thạch vi ……….. 40g Vương bất lưu hành…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Bất Lưu Hành Tán II

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.29 Vương Hoài Ẩn Trị hư lao, tiểu trường nhiệt, tiểu buốt, tiểu gắt. Vị thuốc: Du bạch bì …….. 28g Đương quy ……. 28g Hoạt thạch ……. 40g Mộc thông …….. 28g Sinh địa ………..40g Tử cầm ……….. 20g Vương bất lưu hành ………….. 40g Xích thược …….. 28g Tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vương Bất Lưu Hành Tán

Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Hành khí huyết, thông kinh mạch. Trị vết thương làm độc (kim sang). Vị thuốc: Cam thảo ………7,2g Can khương ……… 0,8g Hậu phác ……… 0,8g Hoàng cầm …… 0,8g Thược dược …..0,8g Xuyên tiêu …… 1,2g Sóc diệu tế diệp (hái vào ngày 7 – 7…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vu Nãi Hoàn

Nguyên bản bài thuốc 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Trung Y Học Thượng Hải Tiêu đờm, làm mềm chất rắn, trị bướu cổ, tràng nhạc, hạch đờm. Vị thuốc: Nãi can (bỏ vỏ) Thanh vu Nghiền thành bột, rang nóng, dùng 20% nước Gừng sống hòa với nước ngào bột làm viên. Ngày uống 8 – 12g. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Hầu Hành Quân Tán

Nguyên bản bài thuốc Hành Quân Phương Tiện Tiện Phương. Gia Cát Lượng Giải thử khí, khai bế tắc, trị vào tháng hè gặp độc thổ tả, bụng đau phiền táo không yên. Vị thuốc: Băng phiến ……. 20g Bằng sa ……….. 20g Hỏa tiêu ……….. 1,2g Hùng hoàng ……32g Ngưu hoàng ……20g Trân châu ………20g Vàng thếp ……20 tờ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Tán

Nguyên bản bài thuốc Ngự Dược Viện Hứa Quốc Trinh Trị băng lậu lâu ngày không khỏi, bụng lạnh mà đau, sắc mặt vàng nhạt, lo sợ, sốt, nhiều mồ hôi, chân tay uể oải, ăn uống kém. Vị thuốc: Bạch long cốt ………30g Mẫu lệ ………….30g Nhục quế ………. 30g Ô ngư cốt ………. 30g Phù thạch ……… 30g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Hoàn VI 2

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị khí huyết hư, phiền nhiệt, kinh nguyệt không đều, xích bạch đới, băng lậu. Vị thuốc: Bạch thạch chi …… 40g Bạch thược ……. 30g Bạch truật …….. 40g Can khương ……40g Cẩu tích ………… 30g Đương quy ……. 40g Hậu phác ………. 40g Miết giáp ………. 40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Hoàn VI

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị tai chảy mủ. Vị thuốc: Bách thảo sương …………… 10g Hải phiêu tiêu ……. 10g phụ tử ………… 1 củ Phục long can …….. 10g Vũ dư lương ……10g Tán bột, bọc vào vải mỏng, nhét vào tai. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Hoàn V

Nguyên bản bài thuốc Lỗ Phủ Cấm Phương. Cung Đình Hiền Trị băng huyết. Vị thuốc: Cam thảo ………. 30g Can khương ……60g Đương quy ……. 60g Long cốt …………60g Mẫu lệ ………….60g Ngũ vị tử ………. 60g Nhân sâm ……… 60g Nhân sâm ……… 60g Nhục dung ……..60g Nhục quế ………. 60g Tang ký sinh ……… 60g Thạch hộc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Hoàn IV

Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận. Trần Ngôn Trị chân sưng, gối sưng, suyễn trướng, tiểu không thông. Vị thuốc: Bạch tật lê …….. 20g Bào khấu ………. 20g Can khương ……20g Châm sa ……… 200g Đại hồi ………….20g Đương quy ……. 20g Khương hoạt ……… 20g Mộc hương ……. 20g Nga truật ……….20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.73. Vương Hoài Ẩn Trị phụ nữ bị băng lậu, da vàng héo, tay chân hao gầy. Vị thuốc: Chích thảo …….. 20g Đỗ trọng ……….. 40g Đương quy ……. 40g Long cốt …………40g Mẫu lệ ………….40g Ngũ vị tử ………. 20g Nhân sâm ……… 20g Nhục thung dung …………. 40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Dư Lương Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.4. Tôn Tư Mạo Trị phụ nữ sinh xong lạnh tích lại thành khối trướng ở bụng. Vị thuốc: Bạch truật …….. 50g Bạch vi ………… 28g Can khương …….. 120g Đương quy ……. 50g Hoàng cầm ……. 28g Miết trùng ……..40g Ngô thù ………. 100g Nhân sâm ……… 50g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vu Di Thang

Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị bụng có báng, tích tụ. Vị thuốc: Vu di (sao), liều lượng tùy dùng. Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục cập nhật

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vu Di Tán

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị giun làm cho tim đau. Vị thuốc: Can tất ………… 40g Lôi hoàn …………20g Vu di ………. 20g Tán bột. Ngày uống 8 – 12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vu Di Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị lỵ kinh niên, thoát giang. Vị thuốc: Hoàng liên …….. 80g Tinh xà đởm ……… 20g Vu di (sao) ……. 80g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 8 – 12g với nước sắc Hạnh nhân. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vu Di Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Ngân Hải Tinh Vi. Tôn Tư Mạo Trị trẻ nhỏ bị cam nhãn (mắt). Vị thuốc: Hoàng liên Mạch nha Thần khúc Vu di Lượng bằng nhau. Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 16 – 20g với nước cơm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Công Tán II

Nguyên bản bài thuốc Thọ Thế Bảo Nguyên, Q.5. Cung Đình Hiền Trị bàng quang có nhiệt, tiểu không thông. Vị thuốc: Bạch truật ………..4g Bán hạ ………. 4g Cam thảo ……… 1,2g Điều cầm ……… 3,2g Mộc thông ………..4g Sơn chi tử …………4g Thăng ma …….. 1,2g Trạch tả ………… 4g Trần bì ………….. 4g Trư linh …………. 4g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vũ Công Tán

Nguyên bản bài thuốc Nho Môn Sự Thân, Q.12. Trương Tử Hòa Điều khí, tiết thủy, trị hàn thấp gây nên âm nang thũng trướng, đại tiểu tiện không thông, âm hoàng (hoàng đản thể âm). Vị thuốc: Hắc khiên ngưu (sao) ……… 160g Hồi hương (sao) …………… 40g Tán bột. Thêm đường. Mỗi sáng sớm uống 4g. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vô Xạ Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Nhật Bản Hán Y Danh Phương Tuyển. Vương Khánh Quốc Ôn dương, giải độc, thu sáp, liễm sang. Trị mụn nhọt chảy máu mủ không cầm. Vị thuốc: Khinh phấn ….. 1,5g Lộc giác sương ………3g Mẫu lệ ………. 3g Tán nhuyễn. Trộn chung với tròng trắng trứng gà cho sền sệt, dùng để bôi. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Vô Ưu Tán VII

Nguyên bản bài thuốc Tọa Thảo Lương Mô. Lê Hữu Trác Giục đẻ (thôi sinh). Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Chỉ xác ………….. 2g Đương quy ………. 4g Nhũ hương …… 1,2g Tro tóc ……….. 1,2g Xuyên khung ……4g Sắc xong, hòa với bột Nhũ hương và Tro tóc uống khi lưng đau nhiều, gần đẻ. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần V

Bài thuốc Vô Ưu Tán VI

Nguyên bản bài thuốc Tiểu Nhi Vệ Sinh Tổng Vi Luận, Q.17. Vô Danh Thanh nhiệt, giải độc, nhuyễn kiên, tán kết. Trị họng sưng đau, lưỡi lở loét, phong nhiệt ủng trệ nhiệt thịnh làm cho họng bị bế tắc. Vị thuốc: Bạch phục linh …… 30g Bằng sa …………..6g Chích thảo …….. 30g Hàn thủy thạch ……………. 60g…

Tiếp tục đọc