Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Ngải Tứ Vật Thang

Bài thuốc Giao Ngải Tứ Vật Thang

Nguyên bản bài thuốc

Cổ Kim Y Giám, Q.11.

Cung Tín Toản

Trị băng huyết.

Vị thuốc:

A giao châu

Bạch thược

Bạch truật

Bồ hoàng (sao)

Cam thảo

Chi tử

Địa du

Đương quy

Hoàng cầm

Hoàng liên

Ngải diệp (sao giấm)

Sinh địa

Thục địa

Xuyên khung

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời