Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đơn Chi Tứ Vật Thang

Bài thuốc Đơn Chi Tứ Vật Thang

Nguyên bản bài thuốc

Y Tông Kim Giám.

Ngô Khiêm

Trị kinh nguyệt ra quá nhiều (do nhiệt).

Vị thuốc:

Đơn bì …………. 12g

Sinh địa (tươi) …… 12g

Sơn chi ………… 12g

Toàn đương quy …………….. 8g

Xích thược …….. 12g

Xuyên khung ……8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *