Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Pháp Vị Trung Thang

Bài thuốc Địa Pháp Vị Trung Thang

Nguyên bản bài thuốc

Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng.

Lý Văn Lượng

Lý khí giải uất, trị đầu đau do mạch máu.

Vị thuốc:

Cửu hương trùng ………….. 18g

Địa long ……….. 15g

Đương quy ……..18g

Kê huyết đằng …… 24g

Khương lang trùng ……….. 24g

manh trùng …… 15g

Mộc hương ……. 18g

Phòng phong ……… 24g

Thanh bì ……….. 15g

Thích vị bì …….. 18g

Thiên trùng ……24g

Thổ miết trùng …………….. 18g

Thuyền thoái …….. 18g

Uất kim ………..18g

Xuyên khung …….. 18g

Xuyên sơn giáp …………….. 21g

Sắc chia làm 4 lần uống trong ngày.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc thuỷ điệt kỵ thai, có thai cấm dùng
  • Vị thuốc Uất kim kỵ với Đinh hương, khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời