Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bí Truyền Giáng Khí Thang

Bài thuốc Bí Truyền Giáng Khí Thang

Nguyên bản bài thuốc

Cảnh Nhạc Toàn Thư.

Trương Cảnh Nhạc

Trị khí không thông, khó thở, nặng ở ngực, nấc.

Vị thuốc:

Bán hạ (chế) ……. 6g

Cam thảo ………… 4g

Cát cánh ………… 8g

Chỉ xác ………….. 8g

Cốt toái bổ ………. 8g

Địa cốt bì ……….. 8g

Kha tử ………. 8g

Ngũ gia bì …………8g

Sài hồ …………8g

Sinh khương ……..3 lát

Tang bì ………….. 8g

Thảo quả ………..8g

Tô tử ………….4g

Trần bì ………….. 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời