Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dẫn Khí Quy Huyết Thang

Bài thuốc Dẫn Khí Quy Huyết Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nữ Khoa, Q. Hạ.

Phó Thanh Chủ

Sơ can, giải uất, dưỡng huyết, kiện tỳ. Trị tiểu sản (sinh non).

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 20g

Bạch truật …….. 12g

Cam thảo ………… 4g

Đơn bì (sao đen) ……………12g

Đương quy ……. 20g

Hương phụ (tẩm giấm sao) …….. 2g

Kinh giới ……….. 12g

Mạch môn (bỏ lõi) …………12g

Uất kim …………. 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Uất kim kỵ với Đinh hương, khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời