Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Xác Hoàn III

Bài thuốc Chỉ Xác Hoàn III

Nguyên bản bài thuốc:

Thẩm Thị Tôn Sinh Thư.

Thẩm Kim Ngao

Trị tam tiêu uất, táo bón, tiểu không thông.

Vị thuốc:

Chỉ xác ………… 80g

Hắc khiên ngưu tử ………….. 160g

Mộc hương ……. 10g

Tân lang ……….. 20g

Trần bì …………..40g

Khiên ngưu, nửa để sống, nửa sao chín.

Tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 12–16g với nước nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời