Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Khương Hoạt Thang

Bài thuốc Cát Căn Khương Hoạt Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2.

Tần Cảnh Minh

Trị ngoại cảm, răng chảy máu, cơ thể sốt mà không có mồ hôi, chứng ở biểu.

Vị thuốc:

Cam thảo

Cát căn

Khương hoạt

Phòng phong

Thương truật

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời