Vị thuốc vần I

Ích trí nhân

Vị thuốc diếp đắng còn gọi là Anh Hoa Khố, Ích Chí Tử (Khai Bảo Bản Thảo), Trích Đinh Tử (Trung Dược Tài Thủ Sách). Tên khoa học: Alpinia oxyphylla Miq. Họ :Họ Gừng (Zinggiberaceae). Tiếng Trung: 益 智 仁 ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả:…

Tiếp tục đọc