Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chấn Khởi Nguyên Khí Hư Hãm Cao

Bài thuốc Chấn Khởi Nguyên Khí Hư Hãm Cao

Nguyên bản bài thuốc:

Tâm Đắc Thần Phương

Lê Hữu Trác

Trị dương khí hãm trở xuống làm cho tiền âm và hậu âm tức nặng, trung tiện luôn, đại tiện lỏng mà không khoái, khí nghịch xông lên.

Vị thuốc:

(cao) ………… 800g

Hoàng kỳ ……. 640g

Nhân sâm …….. 40g

Phòng phong ……..120g

phụ tử (chế) …….. 160g

Lấy Phòng phong, sắc nước để tẩm Hoàng kỳ rồi phơi khô, sao. Tất cả sắc thành cao, hòa thêm Nhân sâm, (bột) làm viên.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 8–12g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Phụ tử là một loại thuốc cực độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính
  • Phụ tử phản với các vị Bối mẫu, Bạch cập, Liễm, Bán hạ và Qua lâu khi dùng chung sẽ phát sinh phản ứng nguy hiểm, không dùng chung
  • Phụ tử là vị thuốc rất nóng có thai không dùng
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời